Niebawem ruszy remont ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu

0

Dzisiaj (18 lipca) komisja przetargowa wyłoniła zwycięzcę przetargu w zakresie przebudowy ulicy Nadbrzeżnej. Wartość inwestycji wyniesie 647.851,00 złotych. Przypomnijmy, że zadanie zostanie zrealizowane w ramach wdrażania strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim.


Ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż rzeki Odry na odcinku około 250 metrów, od ulicy Krakusa w kierunku ulicy Grobli. Dalej (około 70 metrów) zostanie wybudowana droga dojazdowa z wjazdami na dwie posesje. Wzdłuż odcinka pieszo-rowerowego, od strony rzeki, odnowione zostaną słupki i barierki. Przy kamiennych schodach (od ul. Krakusa) na drodze odtworzony zostanie herb Brzegu z kostki granitowej i bazaltowej. Same schody również zostaną przebudowane, a balustrada wydzieli tzw. pochylnię dla wózków dziecięcych.

Według dokumentacji projektowej, cały odcinek drogi zostanie oświetlony jedenastoma latarniami. Wzdłuż ścieżki ustawione zostanie kilkanaście stylizowanych ławek i koszy na śmieci.

Wykonawcą inwestycji będzie brzeska spółka Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK”. Prace potrwają do 30 maja 2018 roku.

przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu