Muzeum zakupiło laskę Juliusa Peppela – przedwojennego burmistrza Brzegu

0

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu pozyskało do swych zbiorów laskę należącą niegdyś do Juliusa Peppela, burmistrza miasta Brzegu w latach 1895-1910. Obejmując stanowisko Julius Peppel miał 44 lata. Wcześniej był burmistrzem Stallupönen i zastępcą burmistrza Legnicy.


To właśnie Peppelowi nasze miasto zawdzięcza szybki rozkwit. Przyłączył on do niego Brygidki (Briegischdorf – okolice ul. Starobrzeskiej) i Rataje (Rathau). W latach sprawowania funkcji burmistrza przez Juliusa Peppela wybudowano seminarium dla nauczycieli (dzisiejsza siedziba II Liceum Ogólnokształcącego), siedzibę sądu (gdzie funkcjonowały m.in.: sąd okręgowy, prokuratura, adwokatura i dział ksiąg wieczystych), nowe koszary (tzw. Czerwone Koszary) oraz kompleksy mieszkaniowe przy obecnych ulicach: Robotnicza-Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wolności-Armii Krajowej. Przebudowano Gimnazjum Piastowskie, wyposażając przy tym sale w nowe meble oraz piece i oświetlenie gazowe. Rozwinął się urząd żeglugi śródlądowej. Wybudowano nowy most na Odrze w Brzegu oraz zagospodarowano promenadę wzdłuż rzeki. Ponadto skanalizowano miasto, doprowadzając wodę z ujęcia w Gierszowicach i wybudowano w Brzegu elektrownię, a także rozpoczęto wymianę nawierzchni ulic i chodników.

Julius Peppel na terenach południowego przedmieścia Brzegu założył park miejski. Zasadzono w nim około pół miliona drzew, założono sztuczny staw i wybudowano m.in. stadion miejski i restaurację. W parku stanął pomnik burmistrza, a obecnie nosi on jego imię – Park Wolności im. Juliusa Peppela.

Zakupiona do zbiorów Muzeum Piastów Śląskich laska ma kościaną rączkę w kształcie żaby, siedzącej na gałęzi i posiada tabliczkę z inskrypcją: Julius Peppel Burgermeister.