OKiR w Grodkowie otrzymał dotację na modernizację kina „Klaps” z PISF

0
fot. archiwalne

Miłośnicy filmu na dużym ekranie w Grodkowie doczekają się większej liczby projekcji filmów w miejscowym kinie „Klaps”. Ośrodek Kultury i Rekreacji, wspólnie z Gminą Grodków, otrzyma dofinansowanie na modernizację. Kino w Grodkowie zostanie zmodernizowane i dostosowane do obecnie panujących standardów. Wszystko dzięki pozytywnie rozpatrzonym wnioskom, złożonym w lipcu tego roku do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Modernizacja będzie polegała na zakupie trzech najważniejszych urządzeń: cyfrowego projektora, nagłośnienia kinowego oraz ekranu kinowego. Dzięki grantowi, projekcje filmowe będą się odbywać kilka razy w tygodniu.

Na początku lipca złożyliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Są to dwa wnioski: „Rozwój kin – Cyfryzacja” oraz „Rozwój kin – Modernizacja Kin”. W projekcie „Rozwój kin – Modernizacja Kin”, postaraliśmy się o dofinansowanie w kwocie 70%, w drugim projekcie wnioskujemy o 50% dofinansowania – informował po złożeniu wniosku Paweł Garncarz, dyrektor OKiR.

Już wiadomo, że dotacja będzie mniejsza niż ta, o którą wnioskowali pracownicy domu kultury w Grodkowie. Mniejsza kwota dotyczy projektu – „Rozwój kin – Modernizacja Kin”. OKiR i Gmina Grodków wnioskowała o dofinansowanie w kwocie 64.757,00 zł (70% kosztów), ostatecznie na ten projekt z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznana zostanie dotacja w wysokości 40.000 zł. (44% kosztów). Resztę kosztów w wysokości 43.259,00 zł (46% kosztów) pokryje gmina Grodków i 9.251,00 zł (10% kosztów), które pochodzą z budżetu OKiR.

W drugim projekcie „Rozwój kin – Cyfryzacja” na zakup nowego cyfrowego projektora wnioskodawca otrzyma całość kosztów o jakie się ubiegał. Dotacja z PISF wyniesie 125.314,00 zł (50% kosztów), reszta to koszty gminy Grodków 100.251,00 zł (40% kosztów), natomiast 25.000,00 zł (10% kosztów) pochodzi z budżetu OkiR. Koszt całości to 250.628,00 zł

Po przyznaniu dotacji OKiR już w najbliższym czasie przystąpi do ogłoszenia przetargu na zakup wspomnianych niezbędnych urządzeń: – Wnioskowaliśmy w dwóch projektach o dofinansowanie. W jednym z nich otrzymaliśmy mniejszą kwotę, ale grant jaki otrzymaliśmy jest równie duży, jesteśmy zadowoleni. Niebawem ruszamy z przetargiem na zakup wnioskowanych sprzętów. Myślę, że do końca tego roku zostanie wybrany jego wykonawca i w styczniu-lutym będziemy realizować modernizację kina „Klaps”, natomiast pierwsze projekcje na nowym sprzęcie odbędą się już w marcu – opowiadał o dalszych etapach modernizacji kina „Klaps” w Grodkowie Garncarz.

Po modernizacji widzowie będą mogli liczyć na więcej projekcji, kilka razy w tygodniu. Prawdopodobnie będzie to minimum 300 pokazów filmowych w ciągu jednego roku. Łączna kwota kosztów modernizacji kina wyniesie 343.138,00 zł. W przyszłości nie wyklucza się modernizacji budynku kina.