Ścieżka rowerowa na trasie Michałowice – Lubsza coraz bliżej

0
fot. archiwum

W połowie sierpnia br. uprawomocniła się decyzja wojewody opolskiego na realizację wyczekiwanej inwestycji drogowej. Chodzi o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 39, pomiędzy Michałowicami a Lubszą.


Ponieważ inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wójt Lubszy Bogusław Gąsiorowski umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego zadania.

– Przekazaliśmy udziały w działkach gminnych, na których będzie wykonywana ścieżka rowerowa. Ciąg zostanie usytuowany po lewej stronie drogi jadąc z Michałowic do Lubszy. Ta inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo na „krajówce”, bowiem trasa pomiędzy Michałowicami a Lubszą jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych odcinków dla ruchu rowerowego na terenie gminy Lubsza – mówi wójt Bogusław Gąsiorowski.

Według informacji przekazanych od inwestora (GDDKiA), przetarg na roboty wygrało konsorcjum z Kadłuba Turawskiego, a przekazanie placu budowy nastąpiło 6 października. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 28 listopada bieżącego roku. Wartość inwestycji wynosi blisko 2,5 miliona złotych.

Dodajmy, że blisko trzykilometrowa ścieżka rowerowa zostanie wykonana z masy bitumicznej, a więc jazda rowerem będzie nie tylko bezpieczna, ale także komfortowa.