Remontem ratusza zajmie się… prokuratura. Sprawę zgłoszą brzescy radni

0

W ubiegłym tygodniu do Biura Rady Miejskiej Brzegu wpłynęło pismo i dokumentacja, które mogą wskazywać na nieprawidłowości finansowe i techniczne przy remoncie zabytkowego ratusza. Przewodnicząca RM Barbara Mrowiec nie zbagatelizowała tej sprawy i po konsultacji z prawnikiem podjęła działania zmierzające do zawiadomienia prokuratury.


Przypomnijmy, że 2 marca 2017 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie wydał opinię w sprawie kontynuacji remontu zabytkowej więźby dachowej budynku ratusza w Brzegu. Eksperci wskazali na wiele nieprawidłowości w dokumentacji projektowo-budowlanej oraz błędne rozpoznanie drewna. Z uwagi na znacznie zaawansowany już postęp inwestycji wyjątkowo dopuścili modrzew, ale jednocześnie zaznaczono, że takie działanie jest nieuzasadnione z punktu widzenia konserwatorskiego i ekonomicznego.

– Podjęłam takie działania (zgłoszenie do prokuratury – przyp. red.), bo byłam zobowiązana jako przewodnicząca Rady. Natomiast każdy radny dostał tej samej treści pismo, co ja. A ponieważ radny nie może działać pod niczyim naciskiem, więc może podjąć działania indywidualnie. Ja przygotowałam takie pismo, zaproponowałam również radnym, jeżeli wyrażają taką wolę, to mogą się podpisać – mówi Barbara Mrowiec.

Przewodnicząca zaznaczyła, że jest to pismo skierowane do prokuratury, bo Rada nie ma kompetencji, żeby oceniać działania, o których radni zostali poinformowani. Ta sprawa może również trafić do organu kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej.