Mikołajki z informatyką śledczą w ZSZ nr 1 w Brzegu

0

Mikołajkowy  poranek przyniósł uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Brzegu wiele miłych niespodzianek. Przede wszystkim naszą szkołę odwiedzili zaproszeni przez dyrektora Łukasza Denysa goście: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  Mariusz Bochenek,  rzecznik Komendy Powiatowej  w Brzegu sierżant sztabowy Patrycja Kaszuba oraz grupa studentów z inż. mgr Rafałem Probuckim, asystentem  Zakładu Kryminalistyki  przy Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Opolskiego.


Celem interesujących, nietypowych zajęć było poznanie zadań kryminalistyki w praktyce. Mikołajkowy  poranek przyniósł uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Brzegu wiele miłych niespodzianek. Przede wszystkim naszą szkołę odwiedzili zaproszeni przez dyrektora Łukasza Denysa goście: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  Mariusz Bochenek,  rzecznik Komendy Powiatowej  w Brzegu sierżant sztabowy Patrycja Kaszuba oraz grupa studentów z inż. mgr Rafałem Probuckim, asystentem  Zakładu Kryminalistyki  przy Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Opolskiego. Celem interesujących, nietypowych zajęć było poznanie zadań kryminalistyki w praktyce. Zebrana w auli ZSZ nr 1 w Brzegu młodzież mogła poznać, poszerzyć swą wiedzę na temat oględzin miejsca tragicznego zdarzenia oraz zebrania i zabezpieczenia materiału dowodowego .Studenci  III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego i V roku Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowali scenkę rodzajową, a następnie podczas wykładu omówili zagadnienia, dotyczące profilowania kryminalnego.

Podczas prelekcji uczniowie mieli możliwość poznać wiadomości wprowadzające do kryminalistyki, a dotyczące przede wszystkim cyberbezpie- czeństwa  oraz  przestrzegania bezpiecznych zachować podczas spotkań ze znajomymi. Spotkanie zainaugurowało  podpisaną  już wcześniej umowę o współpracy  ZSZ nr 1 z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w ramach której uczniowie technikum informatycznego z elementami informatyki śledczej  będą mogli uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych , fakultetach z prawa karnego i postępowania karnego.  Młodzież będzie mogła również brać czynny udział  w zajęciach na terenie  laboratorium kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej w Opolu. Zaproszeni studenci  chętnie poszerzają swą wiedzę z kryminalistyki i kryminologii oraz prężnie działają w kole naukowym pod kierunkiem wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry uniwersyteckiej. Na Wydziale Prawa i Administracji UO istnieją ciekawe kierunki studiów, jak np. Administracja, Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne. Nowym, promowanym kierunkiem jest Obsługa biznesu, tak pożądanym przez opolskich pracodawców.

Wspomniany Wydział Uniwersytetu Opolskiego systematycznie się rozwija i na tym korzystają nie tylko studenci, ale również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.  Wiedza z informatyki śledczej, zaprezentowana przez członków koła studenckiego, ma pomóc w zabezpieczeniu danych na urządzeniach elektronicznych, np.  telefonach komórkowych,  ukazać jak pokonać zabezpieczenia, wyeksportować dane i w końcu zabezpieczyć w formie dowodu cyfrowego, przedstawionego w czasie rozprawy sądowej. Nauka ta może również pomóc w badaniu incydentów,  dzięki analizie cyberbezpieczeństwa, śledzić   i kontrolować  incydenty niebezpieczne dla człowieka, a także zabezpieczać dane o firmach i ich pracownikach. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego posiada na swym wyposażeniu bloker, czyli urządzenie dla stworzenia kopii odpornej na manipulacje. Przedsięwzięcie na pewno zainspiruje młodzież ZSZ nr 1 do poszukiwania i pogłębiania wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. Współpraca uczelni opolskiej i naszej szkoły nabiera rozpędu. Już planowane są kolejne spotkania, tym razem w Opolu na Uniwersytecie Opolskim i Komendzie Wojewódzkiej. Wiosną na Zamku Piastów Śląskich wspólnie  zorganizujemy  grę w formie zagadki kryminalnej.  Absolwenci technikum informatycznego z elementami informatyki śledczej znajdą ciekawą pracę w wyuczonym  zawodzie lub swoje pasje będą rozwijać,  kształcąc się dalej.

Małgorzata Guziak – Brodzińska