Radni z gminy Grodków uchwalili budżet

0

W środę 20. grudnia odbyła się ostatnia w 2017 roku, sesja Rady Miasta i Gminy Grodków. Najważniejszymi punktami obrad było uchwalenie budżetu gminnego na 2018 r. Ponadto radni zadecydowali o zaciągnięciu długoterminowego kredytu.


Dochody gminy Grodków na 2018 r. wyniosą 83 934 755,67 zł, (dochody bieżące w wysokości 70 550 124,74 zł, dochody majątkowe 13 384 630,92 zł). Planowane wydatki mają wynieść 98 256 755,67 zł ( wydatki bieżące 66 087 275,69, wydatki majątkowe 32 169 270,92). Deficyt jaki będzie posiadała gmina wyniesie 14 321 790,94 zł. Który zostanie pokryty kredytem z zadań pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 000 000,00zł oraz nadwyżki z lat poprzednich w wysokości 6 321 790,94 zł.

Radni zadecydowali również o zaciągnięciu kredytów długoterminowych. Pierwszy w wysokości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap II Kopice i Kopice-Leśnica – część I dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kredyt zostanie spłacony w latach 2020-2021. Drugi długoterminowy kredyt do wysokości 1 765 000,00 zł na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Kredyt zostanie spłacony w latach 2020-2021. Łączna kwota długoterminowego kredytu wyniesie 3 565 000 zł.