Obwodnica Brzegu i przeprawa mostowa – pierwszy krok wykonany. Sejm przegłosował poprawki do budżetu

2

Dziś (11.01), posłowie w sejmie przegłosowali poprawki do Budżetu Państwa Polskiego. Szefowa Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie Katarzyna Czochara złożyła ich łącznie 16. Wśród nich znalazło się m.in. przygotowanie studium wykonalności dla obwodnicy Brzegu wraz z budową nowej przeprawy mostowej, a także dokumentacja projektowa na obwodnicę wschodnią Prudnika, przygotowanie studium wykonalności dla obwodnicy Strzelec Opolskich i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Namysłów-Smarchowice Wielkie.


Wcześniej wspomniane poprawki pozytywnie zaopiniowały Ministerstwa Finansów oraz Infrastruktury i Budownictwa. Wczoraj przyjęła je komisja Finansów Publicznych.

– To dla nas wielki dzień, bo studium wykonalności jest fundamentem każdej dużej inwestycji, a tą bez wątpienia jest budowa obwodnicy i przeprawy przez Odrę – mówi Maciej Stefański, starosta powiatu brzeskiego.

– O potrzebie wybudowania dodatkowego mostu mówi się w naszym regionie od kilkudziesięciu lat. Dzięki współpracy z panią poseł Katarzyną Czocharą i wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem udało się przekuć słowa w czyny. Wielokrotnie odwiedzaliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawialiśmy z ministrami i dyrektorami. Podkreślaliśmy, że powiat brzeski był przez lata zaniedbywany przez poprzednią władzę, że ta przeprawa mostowa to kluczowa, strategiczna inwestycja dla dwóch województw – opolskiego i dolnośląskiego. Dziś to wszystko przyniosło efekty. Studium wykonalność to pierwszy krok do budowy obwodnicy i dodatkowej przeprawy mostowej. A jak ktoś robi pierwszy krok, to znacznie łatwiej jest mu przeć do przodu, niż zawrócić – dodaje starosta brzeski.

Przyjęcie przez Sejm powyższych poprawek do budżetu to wyraźny sygnał, że po wielu latach najbardziej kluczowa inwestycja w regionie – budowa obwodnicy Brzegu i alternatywnej przeprawy mostowej przez Odrę – wreszcie nabrała realnych kształtów.