Miasto wyremontuje amfiteatr

0

Przebudową miejskiego amfiteatru zajmie się opolska firma Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 16 sierpnia 2018 roku. Wartość inwestycji wyniesie 4.714.726,83 zł, z czego ponad połowa (ok. 2,7 mln zł) pochodzi z dofinansowania w ramach Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.


Przebudowa budynku zaplecza amfiteatru, remont widowni i sceny, przebudowa ciągów komunikacyjnych, remont schodów, nowe oświetlenie oraz montaż małej architektury – to niektóre zadania, jakie zostaną wykonane na obiekcie.

Przy bramie wjazdowej do amfiteatru usytuowany zostanie hydrant, co wydaje się podyktowane względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Modernizację przejdą również przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Inwestycja obejmuje także gospodarkę drzewostanem.

„Zgodnie z pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie usuniętych 58 drzew i łącznie 46,5m² skupisk drzew i krzewów gatunkowych. Wycinka i nasadzenia zostaną wykonane zgodnie z projektem wykonawczym szaty roślinnej i gospodarki drzewostanem wraz z inwentaryzacją istniejącego drzewostanu na terenie amfiteatru” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Brzegu.

„Nad realizacją inwestycji będzie pełniony nadzór inwestorski wielobranżowy i archeologiczny przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “INWESDIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kościuszki 31, którego koszt zamknie się kwotą 55.350,00 zł brutto” – dodaje brzeski magistrat.

Dodajmy, że w ramach przebudowy miejskiego amfiteatru  miasto ogłosiło przetarg na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. 21 grudnia 2017 roku komisja przetargowa unieważniła postępowanie ze względu na brak złożonych ofert. Kilka dni temu ogłoszony został drugi przetarg z terminem składania ofert do 19 stycznia 2018 r. do godz. 9:30.