W Brzegu powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. Inwestycję zrealizowało Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

0
dom samopomocy w Brzegu

30 osób z niepełnosprawnością intelektualną znajdzie swoje miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzegu. Obiekt będzie funkcjonował przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM. Podopieczni ŚDS mogą liczyć na transport, kompleksową opiekę, integrację społeczną i edukację.


– Głównym celem naszej działalności jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz integracja społeczna uczestników. W przypadku ograniczonej funkcjonalności ruchowej podopiecznych będziemy ich przywozić i odwozić własnym transportem. Należy zaznaczyć, że w zajęciach będą mogły brać udział osoby pełnoletnie, a decyzję o uczestnictwie podejmować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mówi Marzena Pięch, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu.

Podopieczni będą mieli w ośrodku do dyspozycji m.in. pokój wyciszeń, pracownię fotograficzno-multimedialną, pracownię gospodarstwa domowego i treningu samoobsługi oraz stały kontakt z psychologiem.

– Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM wyszło z inicjatywą utworzenia takiego obiektu w Brzegu. Jest to pierwszy Środowiskowy Dom Samopomocy w mieście i powiecie. Wartość remontu budynku wraz z wyposażeniem to kwota ponad 2 mln złotych. O wsparcie finansowe z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, dlatego weszliśmy w porozumienie z Gminą Brzeg, aby taki wniosek złożyła. My przygotowaliśmy całą dokumentację i udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 634 tys. złotych. Nie licząc już wielu prac wykonanych przez naszych pracowników, resztę inwestycji sfinansowało nasze stowarzyszenie – mówi Robert Hejman, prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM.

ŚDS w Brzegu mieści się w budynku przy ul. 1 Maja 2. Ośrodek będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.