Gmina Lewin Brzeski zakupiła urządzenia do pomiaru jakości powietrza

1

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, Burmistrz Lewina Brzeskiego zakupił cztery sensory jakości powietrza Airly, które zostały zamontowane na 4 obiektach gminnych: 2 sensory w Lewinie Brzeskim oraz po 1 sensorze w Skorogoszczy i Łosiowie. Dzięki sensorom mieszkańcy gminy na bieżąco będą mogli uzyskać informację o stanie powietrza.


Urządzenia umieszczono przy budynkach: OSP w Lewinie Brzeskim, „Olimpia” przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim, OSP w Skorogoszczy i OSP w Łosiowie. Poprzez sensory możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są informacje o jakości powietrza. Sensory Airly mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.

Zebrane dane pomiarowe przedstawiane są zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index), za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą CAQI wskazaną w tabeli poniżej.

Dzięki sensorom każdy mieszkaniec Gminy Lewin Brzeski może świadomie podejmować decyzje dotyczące przebywania w miejscach, w których nasycenie substancji szkodliwych może być wysokie. Dane określające stan powietrza wraz z mapą dostępne są na stronie:

www.lewin-brzeski.pl po kliknięciu na ikonkę AIRLY w górnej części strony internetowej.

Dostępna jest również mapa sieci czujników jakości powietrza oraz aplikacja, którą można pobrać na telefon, aby móc korzystać na bieżąco z informacji o jakości powietrza. Można ją znaleźć na stronie https://airly.eu/pl/.