Sesja Rady Miejskiej w Grodkowie (21 luty 2018)

0

W środę (21.02.2018r.) w Grodkowie odbędzie się sesja Rady Miasta. Zaplanowane zebranie radnych z gminy Grodków odbędzie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej. Zarząd miasta będzie debatował i podejmować decyzje w sprawie siedemnastu uchwał. Więcej szczegółów poniżej.


Do podejmowanych uchwał będą należały te związane z edukacją – ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, czy zmiana statutu Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli.

Radni zadecydują również o przyznaniu dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w czterech miejscowościach oraz przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Grodków na lata 2018 – 2021.

Radni zagłosują w sprawie udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadań realizowanych przez Powiat Brzeski i Województwo Opolskie. Współpraca wszystkich samorządów będzie polegała na udzieleniu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań mających na celu remonty dróg lub budowę chodników zarządzanych przez powiat lub województwo.

Zmieniona zostanie również uchwała w sprawie opłaty targowej oraz zatwierdzą wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń będących w posiadaniu spółki „GRODWiK” na lata 2018-2021.