Ile może kosztować referendum w Brzegu? Kuriozalna odpowiedź sekretarza z Urzędu Miasta Brzegu

0

Niedługo po naszej publikacji >>>TUTAJ<<< Urząd Miasta w Brzegu nadesłał do naszej redakcji komentarz do sprawy. Co prawda, nie jest to stanowisko Jerzego Wrębiaka, na które oczekiwaliśmy, jednak można wywnioskować, że burmistrz przekazując publicznie informacje o kosztach referendum rzędu 200-300 tys. złotych posiłkował się „przypuszczalnymi kosztami” ustalonymi przez sekretarz z UM Brzeg Krystynę Nowakowską-Bider.


Kuriozalne wyliczenia w oparciu o koszt wyborów samorządowych, które składają się z dwóch tur wyborów o zupełnie innym zakresie prac i dwukrotnie wyższych stawkach diet dla komisji, należałoby pozostawić bez komentarza. Może poza jednym. Pani sekretarz Nowakowska-Bider „kalkulując” koszty referendum powinna raczej dzielić na pół kwotę z poprzednich wyborów samorządowych (dwa razy większe stawki) niż zwiększać prawie dwukrotnie wysokość tej przedziwnej „kalkulacji”. Ten przykład pokazuje sposób i stopień rzetelności informowania mieszkańców miasta przez włodarzy, dlatego zadajemy pytanie otwarte – czy burmistrz Jerzy Wrębiak przeprosi lokalną społeczność za wprowadzanie w błąd i sprostuje nieprawdziwe doniesienia? A może zrobi to pani sekretarz, bowiem trudno pojąć – jak można przekazywać jakiekolwiek dane bez ich weryfikacji, szczególnie, że dane te nie mają nic wspólnego z przeprowadzeniem referendum lokalnego.

Poniżej pełna treść korespondencji otrzymanej z brzeskiego magistratu:


Mając na względzie możliwość przeprowadzenia referendum gminnego i określenia przypuszczalnych kosztów, jakie mogą być związane z wykonaniem tego zadania, wykorzystałam dane zaksięgowane w budżecie Gminy Brzeg jako faktyczny punkt odniesienia do podobnych wyliczeń. Zgodnie z danymi, koszt wyborów samorządowych w 2014 roku to kwota 171.904 zł, z czego koszt diet dla komisji w ostatnich wyborach wynosił 103.035 zł. Jednakże po zmianach zapisów zawartych w Kodeksie wyborczym należało wziąć pod uwagę, że przy kolejnych wyborach będą już dwie komisje obwodowe, to jest: w każdym obwodzie głosowania powołuje się obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Dlatego też wzięłam pod uwagę zwiększenie powyższej kwoty do około 300.000 zł.
Natomiast w przypadku referendum, po ustaleniu z Krajowym Biurem Wyborczym, powoływana jest jedna komisja obwodowa w każdym obwodzie. Tak więc porównując poniesione koszty na wybory samorządowe i referendum gminne nie możemy podać konkretnych danych, bowiem koszt referendum to nie tylko koszty diet dla członków komisji obwodowych i komisji terytorialnej, ale także nieznane jeszcze koszty, jakie mogłyby być poniesione w związku z organizacją referendum gminnego, a obejmujące na przykład wynagrodzenia bezosobowe, zakup pozostałych usług i inne.

Krystyna Nowakowska-Bider
Sekretarz Brzegu

fot. arch.: Od lewej burmistrz Jerzy Wrębiak, zastępca burmistrza Tomasz Witkowski, skarbnik Katarzyna Szczepanik oraz Krystyna Nowakowska-Bider