Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa w Internecie

0

Rusza nowy, ogólnopolski projekt szkoleń odnośnie bezpiecznego i rozsądnego użytkowania internetu. Z projektu „Ja w internecie” mogą skorzystać m.in. gminy z województwa opolskiego. Samorządy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 150 tysięcy złotych. Co ważne, w programie nie jest wymagany wkład własny, a szkolenia dla mieszkańców są bezpłatne.


– „Celem Programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników, czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej” – czytamy w komunikacie Fundacji „Legalna Kultura”.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca. Gminy mogą aplikować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli samorząd nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu – wówczas warunkiem jest dołączenie do wniosku oświadczenia o konieczności takiego zakupu. Po zakończeniu programu komputery zostają w gminie, można je przekazać szkole lub centrum kształcenia nauczycieli na jej terenie.

Dodajmy, że zanim rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców, Fundacja Legalna Kultura przeszkoli lokalnych instruktorów (osoby z doświadczeniem dydaktycznym). Dzięki temu gmina stworzy własną kadrę instruktorską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić szkolenia także po zakończeniu projektu. Instruktorkami i instruktorami mogą być trenerzy, bibliotekarze, animatorzy, edukatorzy i nauczyciele. Kandydatów na instruktorów wskazywać będzie gmina.

Więcej informacji o projekcie „Ja w internecie” można znaleźć na stronie www.jawinternecie.edu.pl.

Anna Wendlińska