Przetargi rozstrzygnięte. Zagospodarowanie dawnej fosy, rewaloryzacja zieleni w parkach i przy ciągach komunikacyjnych droższe o 1,9 mln złotych

0

Zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Brzegu” zostało podzielone na cztery części. Na początku ubiegłego tygodnia miasto rozstrzygnęło przetargi i wyłoniło wykonawców dla wszystkich prac. Będzie drożej niż zakładano o blisko 1,9 mln złotych, ale rewaloryzacja zieleni dotrze m.in. do Parku Wolności, Parku Centralnego, Parku nad Odrą i Parku im. Bolesława Chrobrego. Najciekawszą częścią całego projektu wydaje się jednak zagospodarowanie dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną a Piastowską.


1. Rewaloryzacja zieleni przy gminnych ciągach komunikacyjnych i pobocznych zespołów zieleni
To najmniejsze zadanie w całym projekcie. Prace wykona firma Park-M Poland Sp. z o.o. ze Starego Sącza. Gmina planowała przeznaczyć na realizację tej inwestycji 625.000,00 zł, jednak ostatecznie zdecydowano się na kwotę z oferty przetargowej 862.682,48 zł. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie cięć pielęgnacyjnych i leczniczych w koronach drzew, odtwarzanie trawników, wycinkę drzew oraz zakup i nasadzenie nowych drzew. Działania zostaną wykonane przy ulicach: Ciepłowniczej, Jana Pawła II, Kochanowskiego, Krótkiej, Legionistów, Partyzantów, Piłsudskiego, Poprzecznej, Robotniczej, Słowackiego, Sportowej, Starobrzeskiej, Tarnowskiego, a także w Parku Ptasim oraz na skwerach przy ul. Wolności, Jagiełły – Wojska Polskiego, Pl. Dworcowego, rondzie Solidarności, Nowy Rynek i Trzech Kotwic.

2. Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego, Parku im. Bolesława Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy pl. Bramy Wrocławskiej
To zadanie również wykona firma Park-M Poland, a dodatkowo będzie to najdroższa część projektu. Gmina planowała przeznaczyć na ten cel 2.350.000,00 zł, jednak przyjęto ofertę przetargową w wysokości 2.954.473,26 zł.

W Parku Centralnym zniknie 59 drzew i 954,10 m2 krzewów, ale zrekompensują to nowe nasadzenia drzew liściastych – 82 szt. i drzew iglastych – 11 szt. oraz 3.666 sztuk krzewów liściastych i 92.400 szt. krzewów, krzewinek i bylin okrywowych. Dodatkowo firma wykona cięcia pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew w ilości 280 sztuk. Odtworzone zostaną również trawniki na terenach płaskich i na skarpach.

Zakres prac w Parku im. Bolesława Chrobrego obejmuje m.in.: wycinkę 400 sztuk drzew i 1.019,00 m2 krzewów, polegającą na cięciach sanitarnych, w tym usunięciu nieprawidłowych i nadmiernie zagęszczonych samosiewów; wykonanie cięć pielęgnacyjnych i leczniczych w koronach drzew w ilości 199 sztuk; zakupu materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń odtwarzających, uzupełniających i zamiennych w ilości: drzewa liściaste 10 szt., krzewy iglaste 178 szt., krzewy liściaste 6.313 szt., krzewy, krzewinki i byliny okrywowe – razem 33.060 szt. Ponadto w parku zostaną odtworzone trawniki dywanowe.

Nie inaczej będzie w Parku nad Odrą i na skwerze przy pl. Bramy Wrocławskiej – wycinka (63 sztuk drzew i 543,00 m2 krzewów), cięcia pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew (170 sztuk), nasadzenia (drzewa liściaste 60 szt., drzewa iglaste 22 szt., krzewy liściaste 2.592 szt., krzewy, krzewinki i byliny okrywowe 20.030 szt.) oraz odtwarzanie trawników dywanowych na skarpach i powierzchniach płaskich.

3. Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Wolności
Również w tym przypadku prace wykona firma ze Starego Sącza (Park-M Poland). Miasto planowało przeznaczyć na to zadanie 1.300.000,00 zł, ale po otwarciu ofert przetargowych najniższa cena wyniosła 1.648.389,24 zł. Prace w Parku Wolności zostaną wykonane zarówno w części ogrodowej, jak i leśnej. Łącznie do wycinki pójdzie 939 drzew i 17.377 m2 krzewów. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i leczniczych w koronach drzew dotyczy 2031 szt. Nowe nasadzenia to: drzewa liściaste 122 szt., drzewa iglaste 31 szt., krzewy liściaste 3.277 szt. oraz krzewy, krzewinki i byliny okrywowe – 23.019 sztuk. Odtworzone zostaną również trawniki parkowe i łąkowe.

4. Zagospodarowanie nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną a Piastowską
Jak wspominaliśmy na początku – ta część projektu może wydawać się najciekawsza pod względem zakresu planowanych prac. Dawna fosa doczeka się układu komunikacyjnego z ciągiem pieszo-jezdnym (kostka granitowa), ciągiem pieszym wewnątrz wąwozu (nawierzchnia z miału kamiennego), schodami od strony ul. Bolesława Chrobrego i od strony ul. Kamiennej oraz pochylnią dla pieszych i osób niepełnosprawnych (wzdłuż schodów od strony ul. Kamiennej). W dawnej fosie nie zabraknie małej architektury (11 sztuk koszy na śmieci, 18 sztuk ławek zlokalizowanych na całym terenie, 1 punkt widokowy z ławką w stylu nowoczesnym). Cały teren będzie także oświetlony i monitorowany.

Prace związane z zielenią to m.in. wycinka blisko 500 szt. drzew o średnicy pnia 21-60 cm, ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości, pielęgnacja 77 drzew o średnicy pnia 21-60 cm, wykonanie trawników dywanowych, sadzenie drzew i krzewów liściastych (146 szt.) oraz obsadzenie kwietników bylinami.

Dodajmy, że władze miasta planowały przeznaczyć na tą część inwestycji 1.800.000,00 zł, ale ostatecznie miejską fosę urządzi firma „Jarząbek” z Brzegu za 2.491.800,00 zł. Wszystkie prace, w ramach czterech zadań będą kosztować blisko 8 mln złotych. 5,5 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wszystkie roboty mają zakończyć się do 31.08.2019 roku.