Logo 728×90
Logo 728×90
Logo 728×90
Reklama 750×150 pod menu
Reklama 750×150 pod menu
Reklama 750×150 pod menu

Inauguracja roku akademickiego w brzeskiej WSHE

wshe_rozpoczecie1

Mszą świętą w kościele Św. Mikołaja w Brzegu rektor, senat, grono profesorskie i studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli 9 października nowy rok akademicki 2010/2011.

Później w Muzeum Piastów Śląskich obradował Senat WSHE. Przyjęto kolejno sprawozdania z działalności dydaktycznej i naukowej za rok akademicki 2009/2010, działań samorządu studenckiego,

realizacji studiów podyplomowych oraz rekrutacji na rok akademicki 2010/2011. Senat Szkoły zapoznał się także z informacjami dotyczącymi współpracy WSHE ze środowiskiem, w szczególności z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Świetlicy Socjoterapeutycznej. Senat zatwierdził też proponowaną organizację procesu dydaktycznego na rok akademicki 2010/2011 oraz sprawozdanie roczne Rektora WSHE.
O godzinie 12.00 w Sali Muzycznej Muzeum Piastów Śląskich rozpoczęła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2010/2011, którą swą obecnością zaszczycili przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego oraz przedstawiciele opolskich uczelni, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uroczystość zapoczątkowało odśpiewanie hymnu narodowego przez chór Uniwersytetu Opolskiego. We wstępnym słowie rektor WSHE prof. dr hab. Marian Ściepuro zauważył, iż już po raz dziewiąty brzeska uczelnia inauguruje nowy rok akademicki, a studia rozpoczyna blisko 1000 studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, co w dobie kryzysu demograficznego stanowi bardzo dobry rezultat. Podkreślił także znaczenie zdobywania wiedzy i rolę WSHE dla naszej lokalnej społeczności. Mówił też o korzystnych decyzjach dających gwarancję stabilizacji i dalszego rozwoju uczelni. O znaczeniu szkoły dla lokalnego środowiska mówili w swych okolicznościowych wystąpieniach przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego Krzysztof Puszczewicz i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Także Burmistrz Wojciech Huczyński docenił znaczenie inicjatyw uczelni na rzecz lokalnego środowiska. Wszyscy zapewniali o wsparciu dla brzeskiej uczelni. Odczytano także list z życzeniami od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Po wystąpieniach okolicznościowych, nastąpiła immatrykulacja (wręczenie indeksów) studentów I roku, w imieniu których dziesięciu z nich złożyło uroczystą przysięgę, w której zobowiązali się m.in. do sumiennego studiowania. Chór odśpiewał Gaude Mater Polonia.
Interesujący wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek – prorektor ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorka kilkudziesięciu publikacji i artykułów dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w kształceniu młodych ludzi, oddziaływanie technologii informacyjnych oraz pedagogicznych podstaw oddziaływań technologii informacyjnych w zarządzaniu. Wykład Pedagogika medialna. Wyzwania dla teorii i praktyki z wieloma odniesieniami do praktyki edukacji medialnej i jej różnorodnych aspektów wzbudził autentyczne zainteresowanie licznie zebranych.

Następnie odbyło się rozdanie 120 absolwentom dyplomów ukończenia WSHE, wśród których pięciu dyplomantów: Joanna Duda, Ewa Niedolistek, Barbara Pilarczyk, Barbara Stabrawa-Biegun, Barbara Stańczyk otrzymało specjalne, dekoracyjne certyfikaty za ukończenie studiów z wyróżnieniem ze średnią powyżej 4,75.
Na zakończenie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011 chór Uniwersytetu Opolskiego wykonał radosny hymn Gaudeamus Igitur.

 

 

Podobne artykuły

0 komentarzy

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *