Święto Straży Miejskiej

0

 30 sierpnia Strażnicy Miejscy obchodzili swoje święto. 

30 sierpnia Strażnicy Miejscy obchodzili swoje święto.

Oficjalnie święto to ustanowione zostało kilka lat temu. Z tej okazji Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński wręczył im pamiątkowe listy gratulacyjne, a także podziękował za wielki wkład pracy i zaangażowania w pełnioną przez nich służbę na rzecz naszego miasta.

 – Podstawowe zadania Straży Miejskiej to pilnowanie, czy mieszkańcy przestrzegają przepisów dotyczących porządku na posesjach, parkowania, odśnieżania i handlu, ale – jak podkreśla Krzysztof Szary, komendant Straży Miejskiej w Brzegu – funkcjonariusze często pomagają policji w walce z przestępcami.
Straż Miejska w Brzegu utrzymuje ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji, Żandarmerią Wojskową, Strażą Pożarną, Jednostką Wojskową, Obroną Cywilną. Ponadto w zakresie działań Straży Miejskiej wpisany jest monitoring miasta – 6 kamer monitoruje Brzeg przez 24h na dobę. Monitoring obsługiwany jest przez osoby niepełnosprawne. W chwili obecnej monitoring miejski jest rozbudowywany o kolejne kamery.

Brzeska Straż Miejska obchodziła niedawno swój jubileusz – 15-lecie powstania.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu