PIENI?DZE UNIJNE DLA PRZEDSIęBIORCÓW

0

Mam przyjemność  zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej służących wsparciu finansowania działalności przedsiębiorstw. 

Mam przyjemność  zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej służących wsparciu finansowania działalności przedsiębiorstw.

Spotkanie organizowane przez Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych oraz Euro Info Centre w Opolu odbędzie się w dniu 12 września ( środa ) 2007 r. o godz. 1000 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, które dotyczą wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców.

Przedstawione informacje ułatwią korzystanie ze środków unijnych, przybliżą obowiązujące procedury, podane zostaną terminy konkursów w ramach poszczególnych działań.
Jeżeli przedsiębiorcy wyrażą zainteresowanie omawianą tematyką, w późniejszym terminie istnieje możliwość organizacji szkoleń i warsztatów, na których omawiane będą zasady i sposoby przygotowywania wniosków o środki pomocowe do w/w programów.

Serdecznie zapraszam

Starosta Brzeski
Maciej Stefański