Rezonator może wrócić na Korfantego już w marcu

4
Rewitalizacja rezonatorem kosztowała prawie 220 tys. złotych i miała uzdatnić wodę do kąpieli

Firma zajmująca się rekultywacją wodny w zbiorniku przy ulicy Korfantego, przedstawiła na dzisiejszej (29.01) sesji Rady Miejskiej raport z pierwszego etapu pracy specjalistycznego urządzenia. Wyniki działania rezonatora magnetycznego są lepsze niż początkowo zakładano.


 

– Po dwóch miesiącach pracy rezonatora okazało się, że finalne rezultaty są lepsze niż zakładaliśmy. Dotyczy to zwiększonego natlenienia warstwy przydennej oraz redukcji grubości osadu dennego. Mamy nadzieję, że główny etap rekultywacji rozpocznie się wiosną tego roku i potrwa minimum sześć miesięcy – mówi Sonia Hetmańczyk, specjalista ds. ochrony wód w firmie WCI NATCOL.

Wstępny koszt tej inwestycji wyniesie około 200 tys. złotych i zawiera dodatkowe działanie polegające na zastosowaniu biopreparatu, który jest mieszaniną mikroorganizmów przystosowanych do rozkładu zanieczyszczeń występujących w wodzie i osadzie dennym.

– Chcemy aplikować o dofinansowanie z tzw. programu bioróżnorodności, ale pierwszym krokiem jest uzdatnienie wody. Prawdopodobnie będziemy szli w tym kierunku, aby kontynuować współprace z firmą WCI Natcol. Mam nadzieję, że poniesione przez nasz koszty zostaną zakwalifikowane w programie bioróżnorodności jako wkład własny – wyjaśnia Jerzy Wrębiak, burmistrz miasta.

Władze miasta zastrzegają jednak, że proponowana przez śląską firmę kwota 200 tys. złotych będzie negocjowana. Jeśli ostatecznie dojdzie do podpisania umowy, a rezonator wróci na Korfantego i wykona zadanie zgodnie z założeniami, to z miejskiego kąpieliska będzie można korzystać w 2017 roku.