Oświadczenie Wójta Andrzeja Pulita

0
pulit_kopia__800x600_.jpg

 

W związku z kontynuowaną w mediach kampanią oskarżeń i pomówień mojej osoby przez Stanisława Rakoczego, Genowefę Prorok, Halinę Bilik, Antoniego Jastrzembskiego oraz naruszenia moich praw przez prokuraturę, oświadczam, że każdy obywatel jest uprawniony do informacji, która dotyczy jego osoby, czy też jego interesu prawnego.

W każdym postępowaniu, a szczególnie w postępowaniu administracyjnym i karnym obywatel ma prawo znać informacje w swojej sprawie. Zatem na pewno byłem osobą uprawnioną do informacji z nagrania ze spotkania w biurze ZW PSL i to tym bardziej, że z nagranej rozmowy wynika, iż G.Prorok, S.Rakoczy, A.Jastrzembski dopuścili się czynów zabronionych k.k. wobec mojej osoby i gminy Skarbimierz. Z treści nagranej rozmowy wynika, iż miała ona charakter służbowy, polegający na działaniach wspólnych i w porozumieniu, na szkodę gminy Skarbimierz.
Na konferencji prasowej okazałem skargę do Premiera z dnia 16 listopada 2012r., w której to podaję szczegóły nagranej rozmowy, a więc S. R. i A.J. mieli wiedzę, że treść rozmowy mogła być nagrana. Ponadto w odpowiedzi na pozew prywatny G.P. odpowiedziałem wzajemnym pozwem w dniu 23 stycznia 2013r. dołączając jako dowód nagranie. Pozew przekazałem do wiadomości S.Rakoczemu, a więc miał on szczegółową wiedzę przed ujawnieniem w mediach. Do ujawnienia w mediach doszło po wyemitowaniu w TVP Opole wypowiedzi nauczycieli i kurator H.B., która kolejny raz pomówiła mnie o czyny, które nie miały miejsca, a również zapowiedziała dalsze represje administracyjne wobec wójta gminy Skarbimierz. Wobec zapowiedzi kontynuowania działań przeciw wójtowi i gminie Skarbimierz zdecydowałem się na ujawnienie nagrania z rozmowy w biurze ZW PSL, dziennikarce z TVP Opole, w dniu 07 lutego 2013r., aby ujawnić rzeczywiste motywy działania kurator. A.Jastrzembski w dniu 27 lutego 2013r. w rozmowie w radiu Opole mówi, że na zapowiedzianej konferencji może dojść do kolejnego przestępstwa, a zachowanie wójta jest chamskie. W tym wywiadzie przyznaje, że dowiedział się, iż przestępstwem może być założenie podsłuchu, dlatego na potrzebę prowadzenia dochodzenia wniósł do prokuratury zgłoszenie o podłożeniu podsłuchów i nielegalnego podsłuchiwania. Zarówno A.Jastrzembski jak i S.Rakoczy mieli świadomość, że w biurze ZW PSL nie ma podsłuchu, a rozmowa została nagrana przez jednego z uczestników spotkania, o czym informowali innych członków prezydium ZW PSL. O tym, że rozmowa była nagrywana na dyktafon świadczą charakterystyczne szumy mikrofonu umieszczonego w ubraniu. Zawiadomienie prokuratury o podsłuchach miało na celu odwrócenie uwagi od niegodnych czynów jakich dopuścili się w stosunku do mojej osoby i gminy Skarbimierz. Z pewnością mieli świadomość, że ja A.Pulit byłem uprawniony do informacji o mnie i gminie Skarbimierz, ale nadal dopuszczają się czynów zabronionych k.k. naruszając w sposób jawny zasady państwa prawa.

Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz