Dzień Flagi RP w Brzegu

1

Jak co roku 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi RP. Impreza, przygotowana z tej okazji przez 1. Brzeski Pułk Saperów, Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz Urząd Miasta Brzeg przyciągnęła na dziedziniec Zamku Piastów Śląskich zarówno osoby starsze, jak i rodziny z dziećmi oraz młodzież.


Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, a także służby mundurowe, harcerze i delegacje organizacji społecznych.

Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał starosta brzeski: „Przypomnijmy sobie wszystkie wspaniałe chwile z historii naszej Ojczyzny, gdy biało-czerwona flaga oznaczała triumf i zwycięstwo – mówił podczas swojego przemówienia. Powiewała ona ze wzgórza Monte Cassino i na ruinach Berlina. Ale nie kojarzmy jej tylko i wyłącznie z wydarzeniami wojennymi. Przecież ta sama biało-czerwona flaga łopotała na masztach podczas olimpiad, gdy nasi sportowcy odnosili największe sukcesy. Ta sama biało-czerwona flaga dumnie prezentuje się wśród innych flag stojących przed Parlamentem Europejskim. Niechaj nasza flaga nas łączy. Bądźmy dumni, że jesteśmy mieszkańcami Polski. Dzisiaj jest radosny dzień, dzień biało-czerwony”.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na rozrywkę. Na dziedzińcu „Śląskiego Wawelu” wystąpiły zespoły artystyczne z Klubu Wojskowego 1BPS. Następnie w niebo wypuszczone zostały białe i czerwone balony.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy święta, dzięki uprzejmości dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów płk. dypl. Marka Golana, mieli okazję spróbować prawdziwej wojskowej grochówki, którą ufundowało Starostwo Powiatowe w Brzegu.

K.Ł.