Mieszkańcy Brzegu chcieliby spędzać wolny czas na plaży miejskiej nad wodą

2

Zakończyło się badanie ankietowe, które zostało przeprowadzone w związku z przystąpieniem Brzegu do utworzenia w mieście parku kulturowego. Celem ankiety było pozyskanie opinii mieszkańców oraz osób przyjezdnych, które zostaną uwzględnione przy najbliższych pracach promocyjnych i planistycznych.


Badanie ankietowe realizowane było przy dużym wsparciu lokalnych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Uzyskano bardzo duży odzew wśród mieszkańców Brzegu, ale również Wrocławia, Opola, Oławy i innych pobliskich miejscowości. Zebrano łącznie 641 ankiet, w tym 433 wypełnili brzeżanie.

Według skrótowych wyników badania, mieszkańcy Brzegu najchętniej chcą spędzać wolny czas w mieście, na świeżym powietrzu. Najczęściej wskazywano odpowiedzi: spędzanie wolnego czasu na plaży miejskiej nad wodą (62% głosów), spacery w parku lub nad Odrą (60% głosów), przejażdżki na rowerze (53%), uczestniczenie w koncercie estradowym (47% głosów). Na miejsce spotkań najczęściej wybierano: Park Wolności (34%), jeden z parków przy Starym Mieście (28%) lub Stare Miasto (10%).

W ankiecie wiele miejsca poświęcono ocenie warunków spędzania wolnego czasu w Brzegu. Najwyżej oceniono parki miejskie, obiekty sportowe oraz zabytki. Natomiast poprawy wymagają możliwości spędzania czasu: nad Odrą, w instytucjach kultury (kino, galerie sztuki), przy grillu oraz infrastruktura rowerowa.

Kwestie historyczne są istotne dla mieszkańców!
Aż dwie trzecie ankietowanych uznało, że historia i tradycje Brzegu są dla nich interesujące i chętnie dowiedzą się czegoś nowego, a prawie co piąta osoba wskazała, że pasjonuje się historią miasta i poszukuje informacji na ten temat. Z kolei w odpowiedziach na pytanie o największą atrakcję miasta, którą warto pokazać przyjezdnym, najwięcej głosów otrzymał Zamek Piastów Śląskich wraz z Muzeum Piastów Śląskich (85%), rynek i ratusz (48%) oraz zabudowa staromiejska (39%). Na Piastów Śląskich wskazano również w odpowiedziach na pytanie o lokalne tradycje historyczne, jakie należy wykorzystać w promocji miasta (68%) oraz kolejno: dzieje Brzegu jako miasta-ogrodu, związki miasta z Odrą, historia lokalnego piwowarstwa oraz dzieje miasta jako twierdzy – zebrały podobną ilość głosów (łącznie ok. 35%).

W ocenie ankietowanych, plan utworzenia parku kulturowego daje szansę na poprawę  następujących elementów wizerunku miasta: stan budynków (61%), uporządkowanie agresywnych reklam przy ulicach i na budynkach (42%), stan zieleni miejskiej (39%) oraz szansę na promocję miasta w mediach krajowych i zagranicznych (32%). Ankietowani zaproponowali również 215 postaci, które mogły by promować Brzeg. Najwięcej głosów zebrał Kamil Bednarek (61) a drugi był książę Jerzy II, brzeski przedstawiciel śląskiej gałęzi dynastii Piastów (28 głosów).

W ankiecie wskazano również wiele interesujących pomysłów i sugestii dotyczących lokalnych spraw. Wszystkie odpowiedzi zostały przekazane władzom miasta, a pełen raport z badania ankietowego na temat walorów kulturowych i turystycznych miasta Brzegu zostanie wkrótce zamieszczony na stronie Urzędu Miasta.

– Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy oraz zaangażowanie w promocję ankiety. Należy podkreślić, że aktywność mieszkańców oraz wysoki poziom merytoryczny udzielanych wypowiedzi, wyróżnia to badanie na tle innych tego typu działań w Polsce – czytamy w opracowaniu Łukasza Dworniczaka.

oblezenie-plazy-w-lewinie-brzeskim-brzeg24-5

fot. zdjęcie ilustracyjne / kąpielisko w Lewinie Brzeskim