Nowy zarząd UKS Olimp Grodków jeszcze nie wybrany

1

W piątek 19.08.2016 po godzinie 20 na Hali Sportowej im. Zdzisława Zielonki odbyło się walne zebranie klubu piłki ręcznej UKS Olimp Grodków. Zarząd podsumował działalność klubu, w którym drużyna męska seniorów występowała zarówno w II jak również I lidze w latach 2011-2015.


Po przeliczeniu osób zebranych okazało się, że nie ma wystarczającej liczby do osiągnięcia quorum. Zarządzono drugie posiedzenie Zarządu, które odbyło się chwilę po pierwszym. Zebrani w liczbie dwudziestu siedmiu osób, uzyskali możliwość głosowania większością. Protokolantem został wybrany Grzegorz Malinowski. Decyzją 26 uprawnionych uchwalono, że wszystkie decyzje poddane głosowaniu będą jawne. Powołana została również jednoosobowa Komisja Uchwał i Wniosków w osobie Michała Piecha (obecny trener drużyny seniorów).

Prezes klubu Jan Porębski przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności za w/w okres. Sprawozdanie finansowe w wyniku głosowania przyjęte zostało pozytywnie, ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Jan Porębski przedstawił największe osiągnięcia sportowe wszystkich sekcji wiekowych na arenie wojewódzkiej, jak również krajowej.

Prezes klubu Jan Porębski kończąc sprawozdanie złożył rezygnację z funkcji prezesa klubu UKS Olimp Grodków, którą zajmował od 2008 roku. To między innymi z jego inicjatywy Olimp Grodków – sekcja seniorska została reaktywowana po 6 latach. Można powiedzieć, że klub UKS Olimp Grodków był sukcesorem poprzedniego klubu GKS Grodków, biorącego udział w rozgrywkach ligowych– sekcji piłki ręcznej, rozwiązanego w roku 2002.

Czas w którym klubem zarządzał Jan Porębski przejdzie już do historii. Dzięki działalności Jana Porębskiego i zarządów za jego kadencji powstał silny zespół, który szkoli zawodników od sekcji dzieci do seniorów (obecnie łącznie 9 sekcji). Przez te wszystkie lata wszystkie kategorie wiekowe sekcji piłki ręcznej przyczyniły się do wyrobienia dobrej marki, jaką jest Olimp Grodków. Olimp Grodków przyczynił się również do wyszkolenia dużej liczby młodzieży, która już może poszczycić się tym, że ich zawodnicy grają w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Na koniec zarząd, który kończy kadencję złożył uchwałę, która odracza walne zebranie. Przyczyną odroczenia zebrania jest rezygnacja niektórych członków zarządu oraz wybór nowych władz klubu. Zarząd postanowił zwołać walne zebranie zarząd na 30 sierpnia na godzinę 21:00. Do tego czasu każdy może zgłosić kandydata na członka zarządu u Grzegorza Malinowskiego kierownika hali sportowej. Zarząd kończący kadencję, wysunął propozycję na prezesa klubu w osobie Ryszarda Jończyka, która nie jest obligująca. Na decyzję o powołaniu nowego prezesa i zarządu poczekamy jeszcze 11 dni.