Gmina Grodków zmieni herb, pieczęć i flagę

0

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. Burmistrz Grodkowa powołał zespół, który miał na celu opracowanie nowego statutu Gminy Grodków. W skład komisji weszli radni oraz pracownicy magistratu. Zespół opracował projekt nowego Statutu, który był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia wspólnych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie.


Ponieważ znajdujące się w statusie insygnia miasta nigdy nie były opiniowane przez Komisję Heraldyczną, która działa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Cyrfyzacji, władze gminy wystąpiły z wnioskiem o wyrażenie opinii. Było to konieczne, gdyż nowy statut gminy wymaga zasięgniącia tekiej opini, gdyż mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Gmina nie mogła również uchwalić nowego statusu bez insygniów, gdyż ich użytkowanie na np. tablicach z nazwami ulic nie miałoby podstawy prawnej.

Pracowaliśmy nad zmianą statutu, radni mieli uwagi. Statut był nieaktualny trzeba było przeprowadzić zmiany, które miały na celu uchwalenie nowego. W trakcie prac wyszło, że obecne insygnia Gminy Grodków nigdy nie były opiniowane przez Komisję Heraldyczną, co jest wymagane. W związku z tym wystąpiliśmy o taką opinię do Komisji. Ogłosiliśmy konkurs, wpłynęły dwie oferty, jedna nie spełniała wytycznych. – wyjaśnia burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz.

Komisja Heraldyczna wyraziła negatywną opinię w sprawie herbu Grodkowa i nakazała dostosować herb do wytycznych, jakie przedstawiła. Na tej podstawie Burmistrz Grodkowa ogłosił konkurs na opracowanie projektu herbu, pieczęci i flagi Gminy Grodków. W wyniku konkursu zwyciężył projekt Pana Kamila Wójcikowskiego. Rada gminy wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu nowych insygniów Gminy Grodków, który wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym został przesłany do Ministerstwa. Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji heraldycznej pozwoli usystematyzować sprawy związane z gminnymi symbolami oraz uchwalić projekt nowego Statutu Gminy Grodków. O decyzji Komisji Heraldycznej Magistrat będzie informował na stronie internetowej.

Komisja zwróciła uwagę na niewłaściwe użycie barwy żółtej w fladze, która nie występuje w herbie. Herb gminy przedstawia dwa kolory, tj. czerwony i biały, które są również barwami narodowymi. Zrezygnowano z wprowadzenia trzeciej barwy, tj. czerni, gdyż projektanci chcieli w ten sposób uniknąć skojażeń z żałobą. Nowe insygnia Gminy Grodków po przedstawieniu komisji herbowej będą miały historyczny rys, który będzie nawiązywał do historycznych aspektów herbu miasta.

W samym herbie nie ma większych zmian. Duże zmiany są w fladze, ponieważ znika jeden kolor. Do tej pory flaga była trzykolorowa, zabraknie na niej koloru żółtego. W tej chwili będzie tylko czerwony i biały w proporcjach większych czerwonego. – dodaje Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa.

Nowa flaga Gminy Grodków. UMiG Grodków
Nowa flaga Gminy Grodków. UMiG Grodków
Nowa Herb Gminy Grodków. UMiG Grodków
Nowy Herb Gminy Grodków. UMiG Grodków