Straż Miejska sprawdzi czym palimy w piecach

15

W związku z trwającym okresem grzewczym oraz pogorszeniem się stanu powietrza atmosferycznego, spowodowanym emisją szkodliwych zanieczyszczeń  pochodzących ze spalania paliw złej jakości i odpadów, wyznaczeni Strażnicy Straży Miejskiej w Brzegu będą przeprowadzali kontrole nieruchomości pod kątem rodzaju spalanego paliwa – czytamy w komunikacie UM w Brzegu.


Kontrolą  zostaną objęte głównie te nieruchomości, z których kominów wydobywa się czarny i duszący  dym. W takiej sytuacji funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo do:
– wejścia do domu w godzinach od 6 do 22,
– przeprowadzenia oględzin pieca, celem ustalenia jakie  materiały są w nim palone,
– żądania wyjaśnień i niezbędnych dokumentów.

Przypominamy, iż spalanie w piecach domowych odpadów powoduje emisję szkodliwych dla życia i zdrowia substancji oraz jest zakazane przepisami prawa. Brzeski magistrat prosi o niewykorzystywanie odpadów jako surowca służącego do ogrzewania naszych mieszkań.