Fundacja „Pro Sport” pomaga młodym ludziom

0

Fundacja na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „PRO SPORT” z siedzibą w Skarbimierzu – Osiedle ul. Motoryzacyjna 2 (Hotel Antonio Conference) podejmuje wiele działań, które mają na celu minimalizowanie społecznych barier poprzez aktywność fizyczną osób w wieku starszym i dotkniętych kalectwem. Ostatnio pomogła m.in. Pawłowi, młodemu mieszkańcowi Łukowic Brzeskich, a także ufundowała nagrodę dla zwyciężczyni konkursu fotograficznego.


Fundacja „Pro Sport” niesie pomoc głównie osobom potrzebującym opieki i wsparcia, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze środowiska. Taką osobą był Paweł – niepełnosprawny, młody człowiek z Łukowic Brzeskich, który ze względu na trudną sytuację materialną jego rodziny, nie posiadał wózka inwalidzkiego. Fundacja „Pro Sport” postanowiła pomóc chłopakowi i przekazała mu wózek inwalidzki. Dzięki niemu, Paweł obecnie ma możliwość kontaktu z otaczającym go światem, a wózek umożliwił mu poruszanie się. Przekazanie wózka odbyło się w domu Pawła w obecności jego mamy Pani Grażyny. Radość Pawła i jego mamy była ogromna. Oprócz wózka, chłopak otrzymał także bardzo potrzebne ubrania – dresy, bluzy swetry, koszule, itd.

Bardzo istotnym celem Fundacji jest również podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji głównie poprzez upowszechnianie czynnego wypoczynku w środowisku, organizowanie lub pomoc w organizacji imprez i obozów rekreacyjno-sportowych oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym realizację ich życiowych pasji. W ślad za tymi celami Fundacja „Pro Sport” ufundowała nagrodę dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie fotograficznym. Nagrodą tą był aparat fotograficzny.

Organizatorem konkursu fotograficznego adresowanego do uczniów ZSZ, zatytułowanego „ĆWICZĘ- JESTEM FIT!”, była Pani Teresa Chudzińska – nauczycielka szkoły. Głównym zadaniem konkursu było nadesłanie w formie cyfrowej, zdjęcia przedstawiającego osobę wykonującą ćwiczenia fizyczne, promujące aktywność fizyczną. Spośród wielu nadesłanych na konkurs prac, jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce dla uczennicy klasy II hf – Marty, która otrzymała niezwykle atrakcyjną nagrodę. Aparat fotograficzny z pewnością pozwoli jej na doskonalenie jej zainteresowań fotograficznych. Sama laureatka konkursu jest osobą niepełnosprawną, ale nie przeszkadza jej to w uprawianiu różnorodnych form aktywności ruchowej, takich jak m.in. aerobik, wspinaczka skałkowa, spacery i wycieczki.

fundacja Pro Sport