Jest pozwolenie konserwatorskie na remont ratusza. W maju będzie nowy przetarg

0

Gmina Brzeg otrzymała nowe pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie remontu ratusza. Kilka tygodni przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu, wykonawca prac i miasto odstąpili od umowy. Przypomnijmy, że spór pomiędzy toruńską firmą a władzami miasta dotyczył m.in. rodzaju drewna, które miało zostać użyte przy wymianie więźby dachowej.


Pierwotny wykonawca remontu ratusza tłumaczył nam, że projekt był źle przygotowany od początku, a inwestor przyjął niekompletną i błędną dokumentację, która uniemożliwiała realizację tego zadania. Te argumenty odpierał burmistrz Brzegu.

– Dokumentacja projektowa została wykonana w 2011 roku i została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (…) Myśmy opierali się na ekspertyzie pana prof. Czaplińskiego. To była opinia z lat 57. i 63. Pan profesor określał, że więźba dachowa budynku ratusza i wieży jest wykonana z drewna modrzewiowego – wyjaśniał w lutym Jerzy Wrębiak.

Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu wykonane zostały specjalistyczne badania próbek drewna. Ekspertyza dendrochronologiczna wykluczyła modrzew jako drewno występujące w więźbie dachowej ratusza. Aby wydać nowe pozwolenie na prace remontowe, Elżbieta Molak zwróciła się o opinię ekspertów do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

– Według otrzymanej opinii, kwestia materiałowa podnoszona jest w następujący sposób: zasadniczo należałoby użyć drewna sosnowego, natomiast dopuszcza się również modrzewiowe, jako że oba gatunki mają podobne właściwości konstrukcyjne – informuje nas Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak.

Identyczne stanowisko zostało przedstawione w nowo wydanym pozwoleniu konserwatorskim. Zapytaliśmy Gminę Brzeg m.in. o to, czy i kiedy zostanie rozpisany nowy przetarg na remont renesansowej budowli oraz czy miasto dopuści użycie drewna sosnowego, biorąc pod uwagę poprzednie problemy związane z modrzewiem.

– Po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego, w dniu 06 kwietnia 2017 roku Gmina przystąpiła do aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i przedmiarami w celu ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego. Po aktualizacji dokumentacji, w maju br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Problemy z poprzednim wykonawcą remontu dotyczyły kwestii stopnia wilgotności wbudowywanego drewna modrzewiowego, a nie jego dostępności na rynku. Remont będzie realizowany zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, która zakłada zastosowanie drewna modrzewiowego z dopuszczeniem elementów z drewna sosnowego – informuje Andrzej Peszko, kierownik Biura Promocji Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Brzegu.