Mieszkańcy Brzegu czekają na miejskie kąpielisko. Władze miasta czekają na dofinansowanie

6

W tym roku rezonator magnetyczny nie wróci na miejskie kąpielisko, bowiem rekultywacja wody w zbiorniku przy ul. Korfantego została zakończona sukcesem, a przynajmniej wskazuje na to przeprowadzone w październiku 2016 roku badanie mikrobiologiczne wody. Zaznaczmy, że całkowity koszt tego „zabiegu” wyniósł 217.391,55 złotych (instalacja, uruchomienie i praca rezonatora oraz przeprowadzenie serii badań wody i jednorazowe zastosowanie specjalnego biopreparatu).


Należy podkreślić, że w umowie pomiędzy Gminą Brzeg a firmą WCI Natcol, która zajmowała się rekultywacją wody, znajduje się zapis o trzyletniej gwarancji wykonania usługi. W przypadku pogorszenia się jakości wody, które uniemożliwi wykorzystywanie zbiornika jako kąpielisko, rezonator wróci na Korfantego do czasu uzyskania pozytywnych wyników, ale na koszt śląskiej spółki.

Niestety, poprawa i utrzymanie odpowiednich parametrów wody wydaje się najmniejszym problem na drodze do pełnej „reanimacji” nieczynnego kąpieliska. Warstwa tzw. osadu dennego wciąż pozostaje duża, co w przyszłości uniemożliwi amatorom pływania korzystanie z tego miejsca. Receptą mogłaby okazać się koncepcja opolskiej firmy projektowej.

Projekt na rewitalizację obiektu przygotowano już w ubiegłym roku, a władze miasta złożyły wniosek (z programu bioróżnorodności – przyp. redakcja) o dofinansowanie tego zadania. Dokumentacja Gminy Brzeg została zakwalifikowana do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru, a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić jeszcze w kwietniu.

– Gmina Brzeg przygotowany projekt uznaje za aktualny. Realizacja nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych – informuje nas Urząd Miasta w Brzegu.

Koncepcja inwestycji przewiduje m.in.: ogrodzenie terenu, budowę asfaltowej ścieżki wokół akwenu z częściowym oświetleniem, monitoring, plac zabaw, montaż siłowni plenerowej, szachownicę ziemną, dwa boiska do siatkówki plażowej, betonowy skatepark, pole namiotowe z miejscami kempingowymi oraz wodny plac zabaw.

Szacowany koszt budowy wynosi około 5,1 mln złotych, dlatego realizacja tego zadania wydaje się być niemożliwa bez dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poniżej publikujemy sprawozdanie z badań próbki wody wykonanych w październiku 2016 roku przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu na zlecenie Gminy Brzeg. Należy przy tym podkreślić, że wynik badania nie jest równoznaczny z dopuszczeniem zbiornika przy ul. Korfantego jako miejsce do kąpieli. Na tym terenie wciąż obowiązuje zakaz kąpieli.

fot. i wideo: Czytelnik

badanie wody