XXXI sesja Rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

6

Stan służby zdrowia w mieście, ocena zasobów pomocy społecznej, informacja dotycząca stanu dróg, chodników i oświetlenia oraz ocena stanu zieleni miejskiej i małej architektury – to tylko niektóre punkty dzisiejszej (21.04) sesji Rady Miejskiej Brzegu. Obrady rozpoczną się o godzinie 10:00 w sali stropowej brzeskiego ratusza.


Radni będą dziś także procedować m.in. nad projektami uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r., udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację remontu chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 11930 i 20250 przy ul. Piastowskiej, sprzedaży prawa własności nieruchomości przy ulicy Składowej 12 oraz sprzedaży nieruchomości położonej przy Placu Drzewnym.

W przerwie sesji odbędzie się uroczyste przywitanie Adriana Teklińskiego (Mistrza Świata w kolarstwie torowym w wyścigu scratch) oraz Wojciecha Pszczolarskiego (brązowego medalisty Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w wyścigu punktowym). Na uroczystości obecny będzie również pierwszy trener kolarzy, Franciszek Moszumański. O przebiegu dzisiejszych obrad będziemy informować w relacji na żywo. Zapraszamy od godziny 10:00.


17.22

Koniec obrad

17.18

Ostatni punkt obrad: Wolne wnioski i informacje. Przewodnicząca informuje, że radni są zaproszeni na zawody kajakowe. Radna Kużdżał informuje o spotkaniu PTTK. Burmistrz zaprasza na imprezy organizowane na terenie miasta i dziękuje radnym za głosowanie.

17.16

Dialogi na „cztery nogi”, czyli rozmowa burmistrza z radną
Burmistrz Wrębiak „dementuje” informację radnej Szczęsnej twierdząc, że wycinki o jakie pytała w interpelacji, są dokonywane przy drogach powiatowych.

 • Kto wydaje decyzję kiedy powiat zamierza dokonać wycinki.- radna Szczęsna pyta burmistrza.
 • Burmistrz odpowiada, że burmistrz.
 • – Dziękuję bardzo za odpowiedź – dziękuje radna Szczęsna

17.11

Kolejny punkt obrad: Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

17.11

Jak zwykle expresowe tempo przy uchwałach. Radni uchwalili ich 10 w czasie 11 minut, co daje średnio około 66 sekund na uchwałę. GRATULUJEMY 🙂

17.00

Teraz seria 10 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów oraz opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg

17.00

Radni przyjmują uchwałę bez dyskusji – 20 za

16.58

Następny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Brzegu przy Placu Drzewnym (druk nr 6)

16.58

Radni przyjmują uchwałę bez dyskusji – 19 za

16.56

Kolejny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr 851/5 i 854/2 położonej w Brzegu przy ulicy Składowej 12 (druk nr 5)

16.56

Radni przyjmują uchwałę bez dyskusji – 18 za

16.55

Następny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 11930 i 20250 ul. Piastowska w Brzegu (druk nr 4)

16.54

Radni przyjmują uchwałę bez dyskusji – 18 za

16.53

Kolejny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu (druk nr 3)

16.53

Radni przyjmują uchwałę bez dyskusji – 19 za

16.52

Następny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2)

16.51

Radni przyjmują uchwałę – 19 za

16.50

Kolejny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok (druk nr 1)

16.49

Radni przyjmują informacje przez aklamację.

16.48

Rozwój jemioły na niektórych drzewach jest związany z jemiołuszką, która powoduje wzrost przypadków zarażenia drzew tym półpasożytem. Radna Kużdżał pyta o cenę renowacji stylowych koszy. Koszt renowacji jednego wynosi 850 złotych

16.45

W trakcie sprawozdania radni otrzymują informację, że w tym roku z około 100 drzewo usuwano jemiołę.

16.40

Następny punkt obrad: ocena stanu zieleni miejskiej i małej architektury – potrzeby i planowane inwestycje w 2017 roku. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

16.39 Radni przyjmują informację przez aklamację

Radna Szczęsna zwraca uwagę na brak chodników przy ulicy Marysieńki. Radny Jaros pyta o oświetleniu remontowanej tzw. „kwadratówki”. Otrzymuje odpowiedź, że tam oświetlenia nie będzie.

16.35

Radny Zwierzchowski pyta o zakup nowego radiowozu. Otrzymuje odpowiedź, że komendant policji zbiera jeszcze pieniądze od pozostałych gmin.

16.33

Radni przyjmują informację przez aklamację. Następny punkt obrad: Analiza przygotowań do realizacji inwestycji w 2017 roku. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

16.32

Radny Szpulak pyta o ledowe oświetlenie na ulicy Ofiar Katynia. Otrzymuje informację że linia napowietrzna zostanie zlikwidowana. Radny Samul zwraca uwagę na ulice Starobrzeską i brak przy niej oświetlenia i chodników.

16.28

Radny Zwierzchowski zwraca uwagę, że nie ma informacji dotyczącej poszczególnych ulic, a są informacje zbiorcze. Miasto ma 180 dróg i ze względów technicznych radni nie otrzymali informacji o poszczególnych ulicach.

16.24

Radni przyjmują informację przez aklamację. Kolejny punkt obrad: Informacja dotycząca stanu dróg, chodników i oświetlenia w mieście. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

16.22

Radna Kużdżał pyta o odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej, która wzrosła o prawie 0,5 miliona złotych. Otrzymuje odpowiedź, że rosną co roku koszty utrzymania takich osób w domach opieki. Radna pyta też o program wychodzenia z bezdomności. Nastąpił wzrost osób, które korzystają z tego programu.

16.17

Radny Jaros pyta o asystenta rodziny. Otrzymuje odpowiedź, że w brzeskim MOPS-ie są dwie osoby będące asystentem rodziny. Ich zadaniem jest zapobieganie sytuacji, w której doszłoby do odebraniem dzieci rodzicom biologicznym. Każdy asystent pracuje z maksymalnie 15 rodzinami.

16.11

W punkcie pomocy kryzysowej najdłuższy czas oczekiwania jest u terapeutów uzależnień i wynosi nawet do trzech tygodni.

16.09

Burmistrz Witkowski nie zgadza się z opinią radnej Biss o niezasadności tego typu projektu. Według burmistrza może nie było potrzeby użycia pudełek. – Te pudełka będą podstawą do właśnie rozstrzyganego przetargu na teleopieki.

16.01

Radna Bis pyta o punkt pomocy kryzysowej o raz o pudełko życia. Otrzymuje informację, że pracownicy socjalni wypełniali za osoby starsze formularz oraz osobiście naklejali naklejki na lodówki informujące o pudełku życia. Z rozmów z ratownikami medycznymi wynika, że nie było ani razu użyte takie pudełko w trakcie ich działań.

15.56

Liczba osób bezdomnych wzrosła o 20%. Mops posiada dokładny rejestr takich osób i informacje jak migrują ( z jakich korzystają noclegowni). W tym roku nie było zgonów osób bezdomnych spowodowanych zamarznięciem. Zgony nastąpiły z innych przyczyn – głównie trybu życia i spożywanych używek

15.53

Spadek liczby osób korzystających z pomocy MOPS-u jest wynikiem spadającego stopnia bezrobocia, ale generalnie liczba osób utrzymuje się na stałym poziomie.

15.49

Sprawozdanie nie będzie referowane. Radni od razu będą zadawać pytania. Radny Samul pyta o spadek liczby osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o zmniejszona ilość pracowników socjalnych. Otrzymuje odpowiedź, że w poprzednich latach był realizowany projekt unijny stąd wzrost liczby zatrudnionych. Liczba pracowników socjalnych (jest ich 17 obecnie) a ustawa zakłada przy ilości mieszkańców Brzegu powinna wynosić 18.

15.45

Wznawiamy obrady. Kolejny punkt obrad: Ocena zasobów pomocy społecznej. Funkcjonowanie kopert życia.. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

15.08

Dotarliśmy do interpelacji radnego Komarzyńskiego. Poniżej scany

20170421_103844

20170421_103901

15.06

– Wszyscy już jesteśmy padnięci – stwierdza przewodnicząca Mrowiec i ogłasza pół godziny przerwy.

15.05

Radni przez aklamację przyjmują sprawozdanie.

15.05

Ja trzymam kciuki za nasz szpital, ale proszę zwrócić uwagę na to co w dyskusji radni mówili – konkluduje Surdyka

15.04

Radny Surdyka stwierdza też, że nigdy do radnych nie zwracał się z prośbą o umorzenie podatku. Radny zwraca uwagę, że to nie leży w kompetencji radnych tylko wyłącznie jest w kompetencji burmistrza.

14.59

Radny Surdyka stwierdza, że w zasadzie całą dyskusję konkluduje wypowiedź radnego Zwierzchowskiego.
– Trzeba pracować nad opinią szpitala = podsumowuje Surdyka. Dodaje też, że skoro zmieniła się władza to nasz szpital będzie miał już realne finansowanie i tego dyrektorowi życzy.

14.58

-My w miarę możliwości staramy się pomagać szpitalowi – stwierdza Wrębiak. Przy okazji pyta czy w szpitalu był zatrudniony jego były rzecznik.

14.55

Jeśli będzie przedstawiony realny program naprawczy to wtedy możemy dofinansowywać szpital. Nie odżegnuję się od pomocy, ale wtedy kiedy będzie konstruktywny program naprawczy – podsumowuje Wrębiak. Opisuje też działania jakie wykonywał zarząd powiatu kiedy on był członkiem zarządu. Według burmistrza zmiany strukturalne pomogą szpitalowi.

14.54

Zdaniem burmistrza umorzenie podatku nie uzdrowi szpitala.

– Cały czas wspieramy starostwo uczestnicząc w finansowaniu dróg powiatowych – dodaje Wrębiak

14.52

Burmistrz Wrębiak podkreśla, że podatek który nie został umorzony jest tylko częścią potrzeb finansowych. Burmistrz nie przypomina sobie aby, kiedy on był członkiem zarządu powiatu, poprzedni dyrektor występował o umorzenie podatku.

– Jako członek zarządu powiatu pamiętam, że każdy dyrektor szpitala miał wdrażać program naprawczy, a każdy dług który generuje szpital i tak zapłaci starostwo powiatowe – stwierdza Jerzy Wrębiak.

Według burmistrza miasto pomaga szpitalowi poprzez spółki miejskie, które umarzają odsetki.

14.43

Dyrektor Konik częściowo zgadza się z opinią radnego. Podaje przykłady oddziałów, w których tzw.”obsługa klienta” jest idealna, oraz przykłady w których jest niewłaściwa. Często odbiera skargi od pacjentów, wiele razy przeprowadza rozmowy dyscyplinujące. Tworzy też programy obsługi klienta, które będą wdrażane.

14.40

Radny Zwierzchowski wyraża opinię, że o brzeskim szpitalu mówi się w następujący sposób: „tutaj się szybciej umiera”. Uważa, że opinia o szpitalu jest zła. Na tą opinię największy wpływ, według radnego, mają lekarze, którzy ja kształtują. Według Zwierzchowskiego należy pracować na tzw. „obsługa klienta”.

14.35

Na oddziale ginekologicznym jest zatrudniony jeden lekarz z Brzegu, a nie od dziś wiadomo, że kobiety rodzące „idą za lekarzem prowadzącym” – konkluduje Konik

14.30

W ubiegłym roku było 329 porodów w BCM-ie. Dyrektor Konik chciałby aby był to poziom około 500 porodów. Szkoła rodzenia ma duży wpływ na poziom urodzeń. Szpital prowadzi też inne działania, jak na przykład „Urodzeni w Brzegu” które mają zwiększać poziom porodów w brzeskim szpitalu.

Radny Karlikowski pyta tzw. „szkołę rodzenia” i pyta jaki ma to wpływ na ilość porodów w BCM-ie

14.20

Radny Jaros pyta o problemy z zatrudnieniem w BCM-ie. Jest zaniepokojony faktem, czy w związku ze zmianą przepisów dotyczących nabywania praw emerytalnych szpital będzie miał zabezpieczone kadry. Dyrektor Konik potwierdza ten problem. Unia Europejska narzuciła wymóg wyższego wykształcenia dla pielęgniarek w związku z tym są problemy z zatrudnieniem nowych osób. Szpital wspomaga się zatrudnianiem tzw. opiekunów medycznych. Problemem są też zarobki. Ze względu niedostateczne finansowanie szpitala z NFZ nie ma obecnie możliwości zwiększenia poziomu wynagrodzenia.

14.09

Według dyrektora Konika już kilkanaście lat temu brzeski szpital został potraktowany co najmniej po macoszemu. Byliśmy najgorzej finansowanym szpitalem na Opolszczyźnie. Porównywalne z brzeskim szpitalem jednostki otrzymywały znacznie większe środki. Po zmianach w Narodowym Funduszu Zdrowia kontrakty dla brzeskiego szpitala rosną.

14.06

Radny Andruchowicz pyta „po prostu” dlaczego w brzeskim szpitalu jest tak „źle”.

14.04

Radny Andruchowicz pyta o koszt informatyzacji i blok operacyjny.

14 mln – blok operacyjny, 1,2 – informatyzacja szpitala

14.00

Dyrektor Konik odnosi się tez do pytania radnego Szpulaka dotyczącego problemów z zatrudnieniem i potwierdza, że obecnie sytuacja kadrowa, zwłaszcza wśród pielęgniarek, jest bardzo trudna głównie ze względu na możliwość pracy zagranicą.

13.56

Radny Szpulak pyta jak chce dyrektor zapewnić bieżące finansowanie skoro co roku szpital generuje straty. Wyraża wątpliwość dotyczącą umorzenia podatku, bo to nie jego zdaniem nie załatwi problemu, a powiat nie dofinansowuje bieżącego finansowania szpitala. Dyrektor Konik wyjaśnia, że do tej pory powiat co roku dofinansowywał szpital. Teraz ze względu na zmianę przepisów takie dofinansowanie może nastąpić w przyszłym roku.

13.50

Przewodnicząca Mrowiec stwierdza, że w poprzednim okresie z Regionalnego Programu Operacyjnego można było uzyskać środki na inwestycje. Dyrektor Konik nie chce się odnosić do projektów realizowanych przez jego poprzednika, stwierdza tylko, że wówczas środki unijne były przeznaczone dla szpitali wojewódzkich.

13.46

Radny Jędrzejko pyta o blok operacyjny. Dyrektor Konik informuje, ze finansowanie będzie dokonywane z budżetu powiatu. Radny pyta tez o remont oddziału wewnętrznego. Dyrektor BCM-u odpowiada, że nie jest zakończona i wiąże się to z wdrażaniem programu naprawczego. W momencie kiedy uda się przenieść oddziały z ulicy Nysańskiej oddział wewnętrzny nie będzie już rozproszony na dwóch piętrach, a będzie zajmował jedno całe piętro. Wtedy też zostanie przeprowadzona standaryzacja wszystkich pomieszczeń szpitalnych

13.40

W zamierzeniach BCM jest przeniesienie oddziałów z ulicy Nysańskiej do obiektu przy ulicy Mossora. Budynek przy ulicy Nysańskiej byłby obiektem przeznaczony do skapitalizowania takiej operacji i uzyskania środków na inwestycje. (budynek byłby wyleasingowany).

13.38

Dyrektor Konik prostuje wypowiedź radnej Kużdżał i stwierdza, ze nie apelował o pomoc starostwu powiatowemu. Apelował o pomoc dla brzeskiego szpitala

13.37

Radny Komarzyński wyraża opinię, że należy wspierać BCM a tym samym dbać o zdrowie mieszkańców. Radna Kużdżał stwierdza, że miasto partycypuje w kosztach remontów dróg powiatowych więc poniekąd wspiera działania powiatu. Radna pyta o obiekt przy ulicy Nysańskiej

13.34

– Z tego miejsca apeluję. Pomóżcie Brzeskiemu Centrum Medycznego. Pomóżcie mieszkańcom Brzegu – kończy wypowiedź dyrektor Konik

13.32

Dyrektor Konik apeluje do burmistrza i radnych o udzielenie takiego wsparcia w formie umorzenia podatku, bądź w formie zakupów sprzętu medycznego. Podaje przykład Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, które wspiera finansowo Prezydent Opola mimo, że to nie jest jego jednostka i ni musi tego czynić.

13.30

Miasto wydało decyzje negatywna w sprawie umorzenia. Dyrektor Konik odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia.

13.28

Dyrektor Konik informuje, ze jednym z większych wierzycieli brzeskiego szpitala jest Gmina Miasto Brzeg. BCM zwracał się do miasta z prośba o umorzenie podatku od nieruchomości. Na chwilę obecną zaległości wynoszą ponad 260000 złotych. Ostatnie umorzenie podatku od nieruchomości miało miejsce za czasów poprzedniego burmistrza – Wojciecha Huczyńskiego

13.26

Radny Komarzyński pyta o wsparcie finansowe dla brzeskiego szpitala od Gminy Miasto Brzeg i nawiązuje do prośby BCM-u o umorzenie podatku przez Miasto Brzeg

13.25

Radny Komarzyński wyraża zadowolenie z przedstawionych zamierzeń inwestycyjnych BCM-u oraz starostwa powiatowego. Radny uważa, że obecne zmiany w przepisach dotyczących finansowania szpitali będą dobre dla BCM-u. Radnego niepokoi sytuacja finansowa szpitala.

13.22

Koniec referowania sprawozdania radni zadają pytania

13.18

W tak zwanym „międzyczasie” (trwa nadal referowanie sprawozdania) prezentujemy naszych mistrzów, którzy na sesji odbierali uroczyste podziękowania

Adrian Teklinski Wojciech Pszczolarski Franciszek Moszumański (1)

13.10

Nadal trwa referowanie sprawozdania dotyczącego Brzeskiego Centrum Medycznego.

12.21

Kolejny punkt obrad – Stan służby zdrowia w mieście. Informacja z Brzeskiego Centrum Medycznego. Referuje dyrektor BCM – Krzysztof Konik. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

12.16

Teraz czas na wspólne zdjęcie radnych z kolarzami i ich pierwszym trenerem.

12.13

– Pamiętamy skąd pochodzimy. Jesteśmy bardzo dumni, że reprezentujemy też Brzeg – tak Adrian Tekliński rozpoczyna krótka przemowę. Następnie dziękuje za medale i wspomina jakie zasługi dla ich kariery miał trener Muszumański. Wojciech Pszczolarski wręcza burmistrzowi pamiątkowe zdjęcia. Następnie przemawia Franciszek Muszumański. Wyraża zadowolenie z inicjatywy budowy toru kolarskiego. Dziękuję radzie, burmistrzowi za uroczyste przyjęcie.

12.08

Burmistrz wręcza medale „Bene meriente” kolarzom i ich pierwszemu trenerowi.

12.07

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że na terenie przy basenie krytym polecił przygotować koncepcję toru kolarskiego i będzie namawiał ministra sportu do sfinansowania tego obiektu.

12.06

Burmistrz Wrębiak podkreśla ogromne zasługi trenera Moszumańskiego. Zwraca uwagę na koszty jakie ponoszą sportowcy w dążeniu do sukcesu sportowego. Podkreśla, że to wielki sukces dla całego miasta.

12.01

Na salę obrad wchodzą kolarze i ich trener. Radni witają ich brawami. Przemawia burmistrz.

– Cieszę się, że w mojej kadencji mamy tak ogromny sukces – rozpoczyna przemówienie Jerzy Wrębiak. Następnie gratuluje kolarzom zdobytych medali.

11.56

Na obrady sesji przybyli: Adrian Tekliński (Mistrza Świata w kolarstwie torowym w wyścigu scratch) i Wojciech Pszczolarski (brązowego medalisty Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w wyścigu punktowym) oraz ich pierwszy trener – Franciszek Moszumański. Relację z tego wydarzenia przedstawimy w osobnym newsie.

11.39

Radni przyjmuja sprawozdanie. Przerwa 10 minut w obradach.

11.39

Radny Surdyka apeluje o zakończenie dyskusji. Według niego i przewodniczącej Mrowiec dyskusja odbiegła od zakładanego punktu obrad, czyli sprawozdania z bieżącej działalności.

11.37

 

 • Jako kto był pan w ministerstwie – pyta Jerzy Wrębiak
 • Jako przedstawiciel mieszkańców wybrany w demokratycznych wyborach – odpowiada radny Komarzyński

11.36

Radny Komarzyński stwierdza, że od początku było wiadomo, że zutylizować odpady będzie musiała gmina. Takie informacje radny uzyskał w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

11.34

Burmistrz dalej potwierdza, że utylizacja odpadów to swego rodzaju „rekord świata”. Według burmistrza, dopiero od 17 marca burmistrz miał potwierdzenie, że może utylizować odpady. Potwierdza także, że istniał spór kompetencyjny.

11.32

– Od starostwa nie dostaliśmy ani złotówki, a Olszanka uzyskała 30000 złotych – podsumowuje burmistrz Wrębiak.

11.31

Burmistrz stwierdza, że udało się wynegocjować niższą cenę usunięcia odpadów. Dodaje, że jest szansa na uzyskanie 40% dofinansowania.

11.29

Chciałby żebyście państwo przeanalizowali działania powiatu w sprawie usunięcia odpadów – dodaje Wrębiak

11.28

Czy to jest długo? – pyta burmistrz Wrębiak i podaje przykład Namysłowa, gdzie według niego sytuacja jest podobna i usunięcie odpadów trwa już 12 lat

11.27

Ja zdecydowałem się dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, kiedy starosta stwierdził, że nie będzie zajmował się utylizacją odpadów – dodaje Wrębiak. Burmistrz stwierdza też, że ma dokument ze straży pożarnej, że nie może usuwać odpadów.

11.25

– Jeśli ktoś daje rekomendację (chodzi o starostwo) do usunięcia odpadów to tak naprawdę opóźnia utylizację odpadów – stwierdza Jerzy Wrębiak.

11.20

Radny Kapela pyta czy burmistrz będzie zwracał się o dofinansowanie utylizacji chemicznych odpadów przy Kępie Młyńskiej. Jerzy Wrębiak przedstawia historię ponad dwumiesięcznych działań zmierzających do utylizacji odpadów. Twierdzi, że musiał najpierw domagać się utylizacji przez Prokuraturę, a potem przez Starostwo Powiatowe.

11.17

Radny Surdyka na zakończenie dyskusji apeluje jednak o dofinansowanie amatorskich lig sportowych.

11.15

– Polityka miasta zmierza do tego aby wszystkie niezagospodarowane place zamienić w obiekty rekreacyjne – podsumowuje dyskusję Jerzy Wrębiak.

11.13

Radny Surdyka rozwija temat koszykówki w Brzegu . Prosi aby dofinansowywać na przykład rozgrywki amatorskie.
– Możemy rozważyć takie dofinansowanie – odpowiada Jerzy Wrębiak. Wskazuje jednak, że wiele podobnych imprez ale w innych dyscyplinach sportowych odbywa się w Brzegu. Informuje, że w ramach Dnia Sportu miasto będzie organizować Festiwal Sportu, gdzie będą się za darmo prezentować różne sekcje sportowe

11.09

Burmistrz stwierdza, że rolą miasta w działalności stowarzyszeń jest „nie przeszkadzać”. Nie może ingerować w sprawy stowarzyszeń sportowych. Przy okazji Jerzy Wrębiak przypomniał sprawę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– Oberwało mi się za brak WOŚP, a przecież żadne stowarzyszenie nie zgłosiło się żeby organizować to wydarzenie – kwituje Wrębiak

11.05

Radny Surdyka pyta o spotkanie z przedstawicielami KK Stal Brzeg. Burmistrz na tym spotkaniu zadeklarował zwiększenie pomocy finansowej w wypadku awansu do pierwszej ligi. Niestety awansu nie udało się uzyskać. Radny Surdyka wyraża opinię, że niepotrzebnie istnieją w Brzegu dwa kluby koszykarskie.

11.03

Radny Surdyka wskazuje wielka ilość spotkań z posłami i przedstawicielami rządu i pyta o poruszaną przez niego wielokrotnie sprawę wagi tornistrów dzieci chodzących do szkół. Pyta czy tym tematem zainteresował osoby, z którymi się spotykał. Burmistrz stwierdza, że ten pomysł jest znany pani minister Zalewskiej i przyznaje, ze rozmawiał o problemach związanych z reformą oświaty, ale deklaruje, że przy następnym spotkaniu poruszy ten problem.

10.58

Radny Zwierzchowski pyta o spotkanie z prezesem spółdzielni ZGODA. Pyta o remonty parkingów przy ulicy Słowackiego. Burmistrz informuje, że na spotkaniu o parkingach nie rozmawiał, ale przy następnym spotkaniu porozmawia.

10.56

Radny Jaros pyta o możliwość sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Poprzecznej i Chocimskiej w związku z ruchem tranzytowym związanym z remontem w Czarnowąsach. Burmistrz odpowiada, że zainteresuje GDDKiA. Na pytanie czy miasto partycypuje w kosztach sygnalizacji świetlnej przy obwodnicy Brzegu i ulicy Makarskiego. Burmistrz odpowiada, że miasto nie partycypuje w kosztach. Koszt ponosi starostwo powiatowe i GDDKiA.

10.50

Radna Biss pyta o spotkania z przedstawicielami policji dotyczącymi monitoringu. Burmistrz odpowiada, że dotyczyło głównie koordynacji działań


10.45

Burmistrz Wrębiak opisuje obecne działania związane z budową plaży przy Odrze. Podkreśla, że nie będzie się tam można kąpać, ale będzie istniała możliwość wypoczynku na umieszczonych tam leżakach. Porównuje ten obiekt do plaż w Paryżu przy Sekwanie.

10.40

Radny Kapela pyta o spotkania związane z zagospodarowaniem nabrzeża Odry. Burmistrz informuje o tych spotkaniach. Podkreśla, że od początku kadencji realizuje swój program wyborczy polegający na utworzeniu wzdłuż rzeki bulwarów i plaży.

10.35

Radny Jędrzejko pyta burmistrza o spotkanie ze starostą oławskim w sprawie przeprawy mostowej

Byliśmy inicjatorami spotkań i zainicjowaliśmy wspólne działania na rzecz przeprawy mostowej – odpowiada burmistrz.

Jerzy Wrębiak podkreśla, że starał się tą sprawą zainteresować parlamentarzystów. Burmistrz wymienia spotkania, w których uczestniczył i które dotyczyły przeprawy mostowej. Uważa, że są duże szanse na powstanie dokumentacji dotyczącej przeprawy.

10.25

Radny Komarzyński swoje interpelacje złożył na piśmie. W przerwie sesji postaramy się je zdobyć, aby zaprezentować w całości.

10.24

Kolejny punkt obrad: Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

10.23

Przewodnicząca w imieniu pani Teresy Seredy pyta jakie środki na ochronę zabytków w Brzegu „załatwili” posłowie i senatorowie.


10.23

Radny Komarzyński prosi o informację dotycząca delegacji i innych kosztów związanych z podróżami burmistrza Wrębiaka. Radny prosi o informację dotycząca kosztów oczyszczania zbiornika przy ulicy Korfantego. Radny prosi o informację dotyczącą zakupu kamienicy przy ulicy Jana Pawła II. Radny pyta o przepisy, które spowodowały usunięcie odpadów chemicznych na Kepie Młyńskiej. Radny pyta o przyczynę likwidacji stanowiska rzecznika prasowego. Radny Komarzyński pyta również o przyczynę drastycznego zwiększenia kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta.


10.18

Przewodnicząca Mrowiec przerywa radnej szczęsnej odczytywanie interpelacji – twierdząc, że zamiast zadawać pytania ocenia pracę burmistrza Wrębiaka. Radna kontynuuje odczytywanie interpelacji

10.15

Bożena Szczęsna radna Rady Miejskiej Brzegu

Interpelacje na sesję Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21. KWIETNIA 2017
W związku z niejasnymi i niejednokrotnie wykluczającymi się odpowiedziami na moje poprzednie interpelacje, udzielanymi ustnie na poprzednich sesjach, proszę o pisemną odpowiedź na wszystkie interpelacje i pytania. Ponadto informuję, że treść poniższych interpelacji będzie również złożona przez mnie jako zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej w celu skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie przez pana odpowiedzi. Informuję również, że treść moich zapytań będzie rozesłana do lokalnych i regionalnych mediów.

1. W mojej opinii pańska kadencja, mam nadzieję, jak już duża część mieszkańców naszego miasta, że jedyna, charakteryzuje się ogromną ilością wycinek drzew. Pan twierdzi, że to konieczność realizowania zaplanowanych inwestycji. Wielokrotnie okazuje się jednak, że faktycznie są wycinane drzewa zdrowe. Moim zdaniem, można by było tak zaplanować inwestycje, żeby nie niszczyć zieleni – symbolu naszego miasta. Tym razem nie będę pytała o pańską dewastacyjną politykę, dotyczącą zieleni miejskiej, ale skoncentruję się na działaniach profilaktycznych, które mogą pańskie destrukcyjne decyzje przynajmniej w części zredukować. Zaniepokojony mieszkaniec Brzegu zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję dotyczącą jemioły, czyli pasożytniczej rośliny żywiącej się sokami drzew, na których rośnie. W Brzegu jemioła zaatakowała tysiące topoli, a także klony, wierzby, brzozy i sosny. Porażone i osłabione przez jemiołę drzewa obumierają. W większości przypadków są one do uratowania, pod warunkiem, że jemioła będzie z nich usuwana. Jeżeli odpowiednie służby nie zabiorą się pilnie za jej przycinkę, to wkrótce drzewa w naszym mieście będą kłaść się pokotem. Biorąc pod uwagę ilość drzew, które do tej pory dzięki działaniom między innymi burmistrza Wrębiaka, zostały usunięte, coraz bardziej realne wydaje się zagrożenie, że zostaniemy miastem, które nie będzie słynne z rosnących na jego terenie różnych, niejednokrotnie będących pomnikami przyrody drzew, tylko małomiasteczkową wybetonowaną przestrzenią architektoniczną z umiejscowionymi gdzieniegdzie niskopiennymi krzewami, zastępującymi kilkudziesięcioletnie drzewa. Taka sytuacja nie jest do zaakceptowania dla wielu mieszkańców naszego miasta. Zwłaszcza dla tych, którym na sercu leży jego wizualny charakter oraz wieloletnia chluba i tradycja miasta słynącego z rosnących na jego terenie różnego rodzaju drzew. Zanim złożę interpelację, chciałabym nadmienić, że już 26 lutego 2016 roku w tej sprawie zwracał się do pana z podobnym zapytaniem radny Jędrzejko. W odpowiedzi na jego interpelację poinformował pan (10-tego marca 2016 roku), że w sprawie drzew porażonych jemiołą będą przeprowadzone kontrole, jak to pan sformułował, na ulicach gminnych. W związku z tym mam następujące pytania:

a) gdzie i kiedy zostały przeprowadzone kontrole drzew porażonych jemiołą?

b) proszę o przekazanie pisemnych wyników tych kontroli. Jeśli takowych nie ma, to o notatki, wnioski lub protokoły z ich przeprowadzenia.

c) czy kiedykolwiek służby podległe burmistrzowi Wrębiakowi miały pisemnie zlecone oszacowanie kosztów likwidacji pasożytniczej jemioły egzystującej na drzewach rosnących na terenie gminnym lub będących w zarządzie gminy i jednostek jej podległych?

d) jeśli burmistrz Wrębiak nie chciał mieć, lub nie posiada, z innych przyczyn, wiedzy na temat wielkości kosztów przeprowadzenia operacji usunięcia pasożytniczych jemioł, to proszę o odpowiedź, czy i kiedy planuje podjąć takie działania?

e) czy burmistrz Wrębiak w celu zapobiegania dalszej dewastacji drzew rosnących na terenach, którymi zarządza i za które odpowiada zamierza przeznaczyć jakiekolwiek środki na likwidację pasożytniczych jemioł?

f) jeśli burmistrz Wrębiak planuje takie działania, to proszę o odpowiedź, czy bierze pod uwagę przeniesienie na ten cel choć części środków zaplanowanych w budżecie miasta na tzw. promocję. Pragnę przypomnieć, że w naszym budżecie – na przestrzeni trzech lat pana kadencji – mamy kwotę ponad miliona złotych na promocję? Czy nie lepszą formą promowania byłaby próba leczenia drzew niż tzw. działania promocyjne w postaci chociażby zakupu wiązanek kwiatów, wstążeczek czy innych dziwnych, pobocznych kosztów związanych z nader częstym uczestnictwem burmistrza Wrębiaka w różnego rodzaju spotkaniach, delegacjach lub imprezach?

2. Według mnie, drugą charakterystyczna cechą sprawowania przez pana urzędu burmistrza jest brak podejmowania decyzji w tzw. „sprawach trudnych”, czyli takich, gdzie decyzja jest potrzebna prawie natychmiast, budzi jakieś kontrowersje i prawie na pewno nie będzie łatwa, a także trudno będzie się z jej podjęcia chwalić w mediach społecznościowych. Ostatnim przykładem jest pańskie lawirowanie i niechęć do działania związana z utylizacją niebezpiecznych odpadów chemicznych zmagazynowanych na posesji przy Placu Młynów. Przyznam szczerze, że słuchając i oglądając pana wystąpienia medialne kompletnie nie rozumiem, dlaczego utylizacja tych odpadów trwała tak długo. Proszę o pisemne podanie przyczyn i istotnych powodów, dla których przez ponad dwa miesiące zwlekał pan z podjęciem decyzji o usunięciu tych niebezpiecznych odpadów z terenu naszego miasta? Dlaczego twierdzi pan, że to inni byli odpowiedzialni, a mimo to usunął pan – chwaląc się rekordem świata – niebezpieczne chemikalia pod koniec marca, kiedy wiedział pan o nich od października? Czy zatem wydatkował pan finanse gminy na zadania powiatu czy prokuratury? Czy wydatkował pan finanse publiczne realizując zadania obce, a nie własne gminy? Czy zdaje sobie pan sprawę, że grozić panu może za to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Chyba, że pan celowo robi ludziom wodę z mózgu, spychając odpowiedzialność na innych, a tymczasem powinien pan zrealizować to zadanie natychmiast po przejęciu terenu z chemikaliami od prokuratury? Kogo zatem pan oszukuje? Mieszkańców czy przepisy prawa finansów publicznych?
3. W imieniu mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ulicy Wyszyńskiego proszę o interwencję w sprawie źle wyprofilowanych wjazdów na podwórka. Obecnie w mocny sposób są one dewastowane poprzez ciężkie pojazdy mechaniczne, jak na przykład śmieciarki, które w trakcie wywożenia odpadów komunalnych muszą wjeżdżać na teren zlokalizowany przy tych posesjach.

4. Sprawa z ostatnich dni – stylizowany, ogromny zegar naprzeciw kaplicy na miejskim cmentarzu, przy ul. Starobrzeskiej. Proszę o podanie wszystkich kosztów, związanych z realizacją tego bardzo dziwnego zadania.

10.12

Interpelacje składa radna Szczęsna. Otrzymaliśmy je w formie elektronicznej przed sesją i prezentujemy je w całości

10.09

Radna Biss prosi o rozwiązanie problemu rowerzystów poruszających się z nadmierną prędkością po miejskich chodnikach.

10.08

Radny Zwierzchowski w imieniu mieszkańców ulicy Słowackiego prosi o zamontowanie dwóch koszy na psie odchody

10.07

Radny Zwierzchowski wnioskuje o rozbudowę placu zabawa dla dzieci w Parku Wolności i w Parku Ptasim.

10.06

Kolejny punkt obrad: Interpelacje i wnioski radnych.

10.05 

Radni  głosują przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.03.2017 roku.

10.04

Przewodnicząca Mrowiec informuje, że przerwa na powitanie mistrzów w kolarstwie torowym będzie około godziny 11.00

10.03

W sesji uczestniczy 12 radnych

10.02

Przewodnicząca rozpoczyna obrady sesji

 • powerade

  15:06 Padłeś powstań. Powerade ;D

 • wieża ratusza

  Burmisiowi puszczają chyba nerwy… Najlepszy jest dialog z radną. Prawie jak „Ucho Prezesa”. I jeszcze ta Sekwana i Paryż… żałosne

 • Stal Brzeg

  Taddeo pamiętaj, że Andruchowicz ze swoją drużyną kadetek Odry Brzeg był w finale Mistrzostw Polski i od tamtego czasu nikt z brzeską koszykówką nie był nawet w półfinale. Jeszcze był na 4 miejscu w rozgrywkach SZS w Finale Ogólnopolskim w Szczecinie. Aby zagrać na tym poziomie nie przypadkowości.

 • Wolontariusz

  11.09

  Pan Burmistrz mówi że nikt nie był w sprawie WOŚP u Niego a z tego co wiadomo to Stowarzyszenie TAMA było u Pana Burmistrza w tej sprawie…..hmmm ktoś tu mówi nie prawdę

  http://brzeg24.pl/aktualnosci/78245-brzeg-bez-koncertow-swiatelka-nieba-jubileuszowego-finalu-wosp-2017/

  • Alicja

   Zaraz mówi nieprawdę ……., może po prostu ktoś zapomniał……… w tym zabieganym życiu.

 • Taddeo

  Oczyśćcie drugi klub z takich pasożytów jak garnczarczyk, andruchowicz, czy inne tego typu wynalazki, które na temat koszykówki pojęcia zielonego nie mają, a wtedy będzie można rozmawiać o współpracy i budowaniu jednego klubu. W innym wypadku nie liczcie, że ktoś będzie się wysilał dla klubu, w którym takie osoby to potem i tak partolą notorycznie, a pierwszy z wymienionych panów dba tylko o swój własny biznes, który świetnie się kręci kosztem rozwoju koszykówki w naszym mieście.