Mieszkańcy osiedla południowego doczekają się remontu i oświetlenia dróg

3

W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie łącznik komunikacyjny pomiędzy ulicami Szymanowskiego i Starobrzeską. Ciąg pieszo-rowerowy będzie oświetlony. Nowe latarnie zostaną zamontowane także wzdłuż ulicy Szymanowskiego, a sama droga i zatoki parkingowe doczekają się gruntownego remontu.


O inwestycje na osiedlu południowym wielokrotnie zabiegał Marcin Samul. Radny miejski systematycznie składał wnioski i interpelacje, zainicjował również wystosowanie petycji mieszkańców do burmistrza miasta.

– Pierwsze działania na rzecz tej inwestycji podjąłem na początku 2015 roku. Wnioskowałem w tej sprawie na sesjach Rady Miejskiej, a wspólnie z mieszkańcami wystosowaliśmy nawet petycję, pod którą podpisało się ponad 200 osób. W końcu się udało, dzisiaj (17.05) nastąpiło przekazanie placu budowy dla wykonawcy – mówi nam Marcin Samul.

Należy zaznaczyć, że inicjatywę radnego popierała już wcześniej Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. W latach 2014 – 2015 na osiedlu południowym doszło do ponad 60 przypadków kradzieży, włamań i zdarzeń drogowych.

– Na ulicy brakuje oświetlenia, jest ciemno i niebezpiecznie. W ostatnich latach doszło tutaj do wielu kradzieży i włamań. Ginęło paliwo z pojazdów i sprzęt audio. Cieszę się, że ten nieprzyjemny stan niebawem się zmieni – komentuje radny Samul.

Podkreślmy, że dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano pod koniec grudnia 2016 roku. Ogłoszony w marcu br. przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Brzegu. Koszt realizacji tego zadania wyniesie prawie 650 tys. złotych. Planowany termin ukończenia prac wyznaczono na wrzesień 2017 roku.

osiedle południowe w Brzegu