Brzeg otrzymał kolejne dofinansowanie. To nie są jednak pieniądze na basen czy kąpielisko

14

Blisko 4 miliony złotych dofinansowania – to kolejne, unijne pieniądze dla Brzegu. Dobrą wiadomość dla miasta przekazał wczoraj (05.07) Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. Kilka godzin później – wśród mieszkańców – z prędkością błyskawicy rozeszła się wieść o pieniądzach dla Brzegu na basen przy ulicy Korfantego.


Nie zgłębiając wiedzy na temat autora nieprawdziwej informacji, postanowiliśmy sprawdzić u źródła zakres projektu dotyczący inwestycji przy ul. Korfantego.

– Basen? To nie może być basen kąpielowy, bo to jest bioróżnorodność, czyli montaż budek lęgowych, korzystne warunki dla płazów i ptaków itp. – wyjaśnia Violetta Ruszczewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

– Przedmiotem inwestycji jest ochrona zdegradowanego zbiornika w celu zachowania różnorodności biologicznej. Przeprowadzenie renaturalizacji linii brzegowej, budowa pomostów rekreacyjnych, remont pompowni, montaż tablic edukacyjnych, ochrona rzadkich gatunków roślin … – wymienia Violetta Ruszczewska

Rzeczywiście, z projektu, którego partnerem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, w ogóle nie wynika, że to ma być basen czy kąpielisko. Co więcej, niektóre elementy mają stanowić ochronę przed działaniem człowieka, mającym wpływ na środowisko przyrodnicze. Jak czytamy w zakresie projektu: – „Elementy małej architektury, takie jak pomosty widokowe i tablice edukacyjne wpłyną na podniesienie świadomości ekologicznej osób odwiedzających obszar. Montaż budek lęgowych czy prace z zakresu zieleni stworzą korzystne warunki lądowe zarówno dla płazów, jak i ptaków, przyczyniając się również do ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności obszaru. Pozostałe elementy projektu umożliwią dostęp do produktów projektu osobom niepełnosprawnym i jednocześnie stanowić będą element chroniący przed nadmierną antropopresją na terenie zbiornika wodnego i w jego otoczeniu”.

To nie koniec. Martwić może informacja uzyskana od zastępcy dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. – Efekty tego projektu, które zostaną zrealizowane muszą być utrzymane przez okres pięciu lat. Nie mogą tam być prowadzone żadne działania, które zakłóciłyby ten obraz. Dopiero po pięciu latach projekt będzie zamknięty i gmina może prowadzić inne działania na tym terenie. Oczywiście, nie dotyczy to terenów przyległych, które nie mają wpływu na zrealizowany projekt z programu bioróżnorodności – wyjaśnia Jacek Partyka z departamentu funduszy unijnych.

Zaznaczyć należy, że nawet projekt przedstawiony Radzie Miejskiej Brzegu pod koniec października 2016, nie przewidywał w tym miejscu ani basenu, ani kąpieliska, a jedynie wodny plac zabaw. Co to takiego? Nie lada atrakcja dla najmłodszych, czyli płytki brodzik ze zjeżdżalniami, prysznicami wodnymi i fontannami. Jeśli ta koncepcja obowiązuje do dziś, to pozostaje mieć nadzieję, że nie zakłóci ona obrazu realizowanego projektu z bioróżnorodności i będzie mogła zostać wykonana przed upływem pięciu lat, bo na basen lub kąpielisko prawdopodobnie przyjdzie poczekać o wiele dłużej.

Basen 2