Dekomunizacja w Grodkowie. Trzy nazwy ulic do zmiany

0

Obowiązek przeprowadzenia dekomunizacji w całej Polsce wynika z Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


W Grodkowie zmiany nazwy wymagają trzy ulice: Świerczewskiego, Zawadzkiego i Fornalskiej. Mieszkańcy tej części Grodkowa będą musieli wymienić prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów oraz dowody osobiste, które zostały wydane przed 1 marca 2015 roku.

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu – wyjaśniają urzędnicy z grodkowskiego magistratu.

Przypomnijmy, że dowody osobiste wydawane od 1 marca 2015 r. nie zawierają już adresu zamieszkania, dlatego posiadacze takich dokumentów nie będą musieli ich wymieniać. Wymianie nie podlegają również paszporty. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały obowiązek złożyć wniosek o aktualizację danych wpisanych do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej).

Propozycje nowych nazw dla przedmiotowych ulic:

  • Zawadzkiego – proponuje się nazwę Tadeusza Zawadzkiego lub Niemodlińska
  • Fornalskiej – proponuje się nazwy Cypriana Kamila Norwida lub Powstańców Warszawy
  • Świerczewskiego – proponuje się nazwy Henryka Brodatego lub  Fryderyka Chopina.

– Proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, ale trzeba było dopiero ustawy sejmowej i energii młodych ludzi w Grodkowie (Młodzieżowa Rada Miejska) – chwała im za to, aby temat ruszył do przodu. Jeśli chodzi o proponowane zmiany nazw ulic, to każda nowa nazwa będzie lepsza od tej starej i dużo by tu pisać o „ciemnej” roli w historii Polski dawnych ich patronów – opowiada o pozytywnych zmianach Jacek Muziewicz, nauczyciel historii.

Od 10 do 31 lipca, w Grodkowie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Proponowane nowe nazwy ulic są propozycjami, jeżeli mieszkańcy mają inne propozycje, to w tym terminie będą mogli to ująć w ankiecie, która jest dostępna na stronie internetowej urzędu miasta. Propozycje można składać do Biura Obsługi Klienta (pokój nr 10 na parterze) oraz elektronicznie na skrzynkę mailową: igp@grodków.pl.