ZYCH-RZEPECKA Anetta – Wybory uzupełniające w Grodkowie – 11-12-2016

0

Jestem nauczycielem języka polskiego, od ponad 20 lat pracuję w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli grodkowskim „technikum”. W tym miejscu realizuję swoją pasję, jaką jest uczenie młodych ludzi i podejmowanie różnych działań wspólnie z nimi. 10 lat kierowałam tą placówką – najpierw jako wicedyrektor, potem dyrektor. Ten okres mojej pracy pozwolił mi na wykorzystanie moich atutów: energiczności, pracowitości oraz kreatywności. Skutecznie udało mi się pozyskać fundusze na przeprowadzenie dużych inwestycji:


 • zmiany sposobu ogrzewania wszystkich budynków szkoły – z olejowego na przyłączenie do zakładu cieplnego,
 • budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią,
 • remontu toalet, chodników, biblioteki oraz niektórych klas,
 • modernizacji Stacji Kontroli Pojazdów.

Dzięki umiejętności wykorzystywania funduszy unijnych w okresie mojej kadencji szkoła wzbogaciła się o wiele nowoczesnych rozwiązań informatycznych (np. elektroniczny dziennik) oraz pomocy dydaktycznych, m.in. tablice multimedialne, komputery, laptopy itp. Uczniowie także w zeszłym roku skorzystali z wyjazdów na zagraniczne miesięczne praktyki do Włoch i Irlandii, które były wynikiem udziału w projekcie unijnym.
Uczyniłam ze szkoły nie tylko placówkę nowoczesną, ale także tętniącą życiem, przyjazną młodym ludziom i ich rodzicom.
Nie potrafię siedzieć w miejscu – lubię działać i umiem to robić skutecznie. Teraz swój zapał i pomysłowość chcę wykorzystać dla dobra wszystkich mieszkańców Grodkowa oraz gminy. Mieszkam w Grodkowie od urodzenia. Sądzę, że jest to miasto przyjazne ludziom i dysponujące potencjałem, który należy tylko pobudzić. Jako radna chciałabym podjąć działania, które pozwolą między innymi na:

 • powstrzymanie młodzieży przed wyjazdem z Grodkowa i gminy poprzez przygotowanie programów umożliwiających przekształcanie ich zainteresowań i pasji w działalność gospodarczą pozwalająca im się utrzymać i rozwijać,
 • zorganizowanie miejsca dziennego pobytu dla osób starszych, potrzebujących dziennej fachowej opieki, ale także towarzystwa,
 • krzewienie zdrowego stylu życia wśród młodzieży i seniorów poprzez uruchomienie programów pozwalających na darmowy udział w zajęciach sportowych, udostępnienie obiektów sportowych mieszkańcom, utworzenie ścieżek rowerowych i spacerowych,
 • wykorzystanie funduszy unijnych w celu utworzenia nowych obiektów sportowych, np. strzelnicy sportowej, ścianki wspinaczkowej,
 • pozyskanie środków na remont basenu,
 • wspieranie wszelkich ruchów artystycznych w całej gminie – wykorzystanie potencjału rodzimych artystów, muzyków, malarzy, fotografików itp., w celu zwiększenia i upowszechnienia kultury,
 • stworzenie młodzieży możliwości do rozwijania zainteresowań i talentów poprzez zwiększenie propozycji zajęć popołudniowych w domu kultury,
 • utworzenie bezpłatnej kafejki internetowej dla seniorów.

Oczywiście wiem, że potrzebne są także remonty dróg, kanalizacji, oświetlenia ulicznego. Włodarzy gminy czeka także ogromna praca wynikająca z reformy edukacji. Mój zapał, wiedzę i doświadczenie chciałabym wykorzystać dla rozwoju naszej gminy i realizacji oczekiwań i potrzeb jej mieszkańców.