W 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i 7 lat po katastrofie polskiego samolotu rządowego

0

W 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i 7 lat po katastrofie polskiego samolotu rządowego, którym udawali się do Katynia najwyżsi przedstawiciele władz i urzędów naszej Ojczyzny, wspólnota Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Michałowicach, uczciła ofiary zbrodni katyńskiej – znanych i bezimiennych żołnierzy polskich, którzy ginęli dając piękne świadectwo miłości Boga i Ojczyzny oraz oddała hołd tym, którym tak zależało na przywróceniu pamięci ofiar Katynia i w służbie tej idei oddali życie w czasie katastrofy w Smoleńsku. W holu szkoły została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica z ziemią katyńską i ziemią smoleńską.

W uroczystości wzięli udział Ksiądz Dziekan Adam Czternastek, Ksiądz Profesor Mieczysław Kogut z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Ksiądz Tomasz Luboiński z Parafii św. Bartłomieja w Szydłowicach, Proboszcz parafii NNMP w Lubszy Ksiądz Józef Meler, Wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gąsiorowski, Rzecznik Starosty Powiatu Brzeskiego pan Krystian Ławryniuk, Zastępca Naczelnika Powiatu Pani Alina Grochalska, Radny Gminy Lubsza Pan Adam Krzywy, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pan Zbigniew Zastawny, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mąkoszycach Pani Krystyna Ślusarek wraz z pocztem sztandarowym, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubszy Pani Agata Czechowska wraz z pocztem sztandarowym, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czepielowicach Pan Tomasz Komarnicki wraz z pocztem sztandarowym, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach Pan Roman Czechowski wraz z pocztem sztandarowym, Dyrektor Niepublicznego Żłobka: „Słoneczko” Pani Urszula Tymków, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy Pani Alicja Jakimowska, Panią Bożena Pakuła, Pan Janusz Ostrowski, Przedstawiciele Rady Rodziców Pan Leszek Pytel i Pani Kamila Bruchal, były dyrektor PSP w Michałowicach Pani Danuta Chmielewska.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej głos zabrała Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Michałowicach, rozpoczynając uroczystość słowami patrona szkoły świętego Jana Pawła II „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Uroczystość uświetnił piękny program artystyczny przygotowany przez uczniów i przedszkolaków z Michałowic. Gościom, którzy przybyli na uroczystość, zadedykowano walc wiedeński z filmu „Noce i dnie”. Był on specjalnym podziękowaniem za obecność i wspólne przeżywanie tej wyjątkowej chwili.