Nowe mapy Opolszczyzny – Felieton Posła RP Pawła Grabowskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Wakacje to okres pozornego spokoju w polityce. Nie chcąc jednak marnować czasu, razem z współpracownikami mojego biura poselskiego postanowiliśmy dowiedzieć się, jaka jest realna sytuacja w poszczególnych gminach na Opolszczyźnie. Wysłaliśmy ponad 140 ankiet, które pomogą nam stworzyć nowe mapy Opolszczyzny.


Jedni wygrzewają się na Maderze, inni pracują
W czasie sejmowych wakacji, kiedy większość polityków wygrzewała się na słonecznych plażach Bałtyku lub Madery, postanowiłem przyjrzeć się bliżej temu, w jakiej sytuacji są dziś gminy Opolszczyzny. Z tego też względu, razem ze współpracownikami mojego biura poselskiego, przygotowaliśmy dwie ankiety – adresowane do włodarzy oraz rad gmin. Celem ankiet było z jednej strony – poznanie kondycji gmin, z drugiej natomiast – ocena zaangażowania radnych w pełnienie powierzonej im funkcji. Wraz z napływającymi odpowiedziami i ich analizą przekonałem się, że rozesłanie ankiet było przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Na szczęście, większość gmin potraktowała bardzo poważnie moje zapytania i szybko udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Niestety też, raz czy dwa – spotkałem się z żenującym wręcz zapytaniem, czy chcę tę czy inną gminę pogrążyć, wypytując tak szczegółowo o kwestie związane z poziomem życia mieszkańców. Tymczasem celem ankiet było wskazanie liderów, gmin przyjaznych swoim mieszkańcom, nie zaś piętnowanie kogokolwiek.

Pytamy o sytuację gmin
W przygotowanych ankietach zapytaliśmy m.in. o finanse gmin, ich przychody i wydatki, o wysokość opłat za wywóz śmieci, za wodę i ścieki, o stan zadłużenia gmin oraz wysokość deficytu budżetowego. Chcieliśmy również dowiedzieć się, jakie udogodnienia oferują poszczególne gminy – stąd pytania o ilość ścieżek rowerowych, siłowni na wolnym powietrzu. Zapytaliśmy też o to, ile osób korzystało z pomocy społecznej, mieszkań socjalnych, jaka jest ilość przedszkoli i żłobków. Naszej uwadze nie umknęły również kwestie związane ze sportem, ochroną zwierząt, jak również kulturą i sztuką. Dość niezręcznym, acz istotnym było również pytanie o ilość punktów z koncesją na sprzedaż alkoholu. W ten oto sposób chcieliśmy się dowiedzieć, na jakie aspekty życia społecznego kładą nacisk włodarze poszczególnych gmin Opolszczyzny.

Pytamy o aktywność radnych
Oprócz danych dotyczących gmin postanowiliśmy również sprawdzić aktywność radnych. Ankieta tego rodzaju została zainicjowana przez Stowarzyszenie Prudniczanie z Prudnika. Prudniczanie zapytali swoich radnych m.in o ich aktywność na sesjach rady gminy. Dzięki tej ankiecie stworzony został raport wskazujący na najbardziej aktywnych radnych oraz leserów Rady Miejskiej w Prudniku. Chcąc poznać aktywność radnych wszystkich gmin Opolszczyzny uznałem, że ankietę autorstwa Prudniczan warto wysłać do wszystkich gmin na Opolszczyźnie. Teraz, mając dane z większości rad miejskich i gmin, przygotujemy raporty, w których pokażemy mieszkańcom każdej z opolskich gmin, jaka jest aktywność ich radnych – którzy zasługują na ponowne wybranie, a którzy minęli się z powołaniem.

Opolszczyzna jakiej nie znamy
Wszyscy przyzwyczailiśmy się do mapy Opolszczyzny, na której widzimy poszczególne miasta, gminy, rzekę Odrę, autostradę. Do tej pory jednak nie widziałem mapy, która obrazowałaby sytuację poszczególnych gmin oraz ich mieszkańców. Z tego też względu wszystkie uzyskane od gmin odpowiedzi naniesiemy na mapę Opolszczyzny, pokazując w ten sposób, które gminy mogą być uznawane za wzór w poszczególnych dziedzinach, a które potrzebują zmian. Niestety, na nowej mapie Opolszczyzny będą również białe plamy – to gminy widma, które odpowiedzi nie udzieliły. Mam jednak nadzieję, że po przedstawieniu nowych map Opolszczyzny, obrazujących odpowiedzi poszczególnych gmin – wójtowie, burmistrzowie i radni zweryfikują swoje postawy, jeśli będzie to potrzebne. Mam też nadzieję na to, że nowe mapy Opolszczyzny staną się powodem do nawiązania relacji pomiędzy samorządowcami z całej Opolszczyzny. Wszyscy bowiem tworzymy jedną, wielką rodzinę i warto, abyśmy szli drogą najlepszych. Mam też nadzieję, że będę miał komu serdecznie pogratulować, a tym, którzy mają przed sobą sporo pracy – przypominam uprzejmie zasadę przekuwania porażek w sukcesy. Sukcesy, których oczekują przede wszystkim mieszkańcy, którzy dając mandat zaufania, oczekiwali zrównoważonego rozwoju i odczuwalnych zmian na lepsze.


Paweł Grabowski – radca prawny, politolog, poseł obywatelskiego ruchu Kukiz’15. W wyborach parlamentarnych uzyskał mandat od ponad 4,5 tysiąca mieszkańców Opolszczyzny, mimo iż nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Specjalizuje się w prawie finansowym, gospodarczym oraz konstytucyjnym. W Sejmie jest członkiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pełni również funkcję przewodniczącego podkomisji ds. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W naszym regionie można spotkać go m.in. w biurach poselskich w Brzegu, Nysie i Opolu, do których serdecznie zaprasza. Więcej na www.grabowski.tv oraz facebook: kukiz15grabowski.