Walka z oszustwami VAT-owskimi – Felieton Posła RP Bartłomieja Stawiarskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Dla mnie jednym z najistotniejszych elementów kreowania polityki jest dbanie o dobre wyniki gospodarcze. To sytuacja gospodarcza ma realny wpływ na życie codzienne każdego z nas. Aby państwo mogło skutecznie realizować swoją politykę, potrzebuje skutecznego sytemu podatkowego. Takiego, który eliminuje z obrotu gospodarczego oszustów, pozwalając uczciwym przedsiębiorcom konkurować na rynku.


W tym kontekście ważna staje się walka z oszustwami i nadużyciami w sferze podatku VAT. W 2007 roku Polska, według Komisji Europejskiej, była liderem wśród krajów Unii Europejskiej z najniższą luką w ściągalności podatku VAT. Tylko Holandia mogła pochwalić się lepszym wynikiem. Od 2008 roku, kiedy rządy objęła PO, luka w VAT powiększała się w zawrotnym tempie, w 2015 roku wynosząc ponad 50 miliardów złotych. Wyraźnie widać, że luka w ściągalności podatku VAT w 2015 roku była 7,1 razy większa niż w 2007 roku. Skumulowana luka w VAT za lata 2008 – 2015 wynosiła ponad 262 miliardów złotych. W latach 2007 – 2014 Polska zanotowała jeden z największych w Unii Europejskiej wzrost luki podatkowej w VAT, wynoszący od 0,2% PKB (2007 rok) do 2,26% PKB (2014 rok).

Czy powstanie komisja śledcza?
Wydaje się rzeczą oczywistą, że komisja śledcza powinna powstać w celu wyjaśnienia gigantycznych nadużyć, które spowodowały ogromne straty dla budżetu państwa, czyli dla nas wszystkich. Praktycznie cały czas otrzymujemy informacje o rosnącej poprawie ściągalności podatku VAT. Nie mówimy tu o dziesiątkach milionów, tylko o miliardach złotych, które wcześniej wyciekały z budżetu. W mojej opinii, ministrowie i wiceministrowie finansów pracujący w rządzie mają obowiązek prędzej czy później wyjaśnić Obywatelom, jak to się działo, że miliardy złotych znikały z polskiego budżetu. Sam wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska mogła zostać pozbawiona około 200 – 250 miliardów złotych w wyniku tych oszustw. Wszyscy się chyba zgodzimy, że są to gigantyczne środki. To jest wielka sprawa, dotycząca nas wszystkich, która wymaga wyjaśnienia. W tym roku, w okresie od stycznia do czerwca odnotowano wzrost dochodów płynących z podatku VAT w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku o 28,1%, czyli około 17,6 miliarda złotych. W tym okresie dochody budżetu państwa pochodzące z VAT wzrosły o 28,1% rok do roku, i wyniosły ponad 80 miliardów złotych. Efekty rządów Prawa i Sprawiedliwości na tym polu widać gołym okiem, potwierdzają je dane. Opozycja, histeryzująca w każdej dziedzinie życia publicznego, i tutaj nie jest bezczynna, twierdzi, że dochody budżetowe są sztucznie zawyżane zatrzymanymi zwrotami. To jest oczywista nieprawda, nie trzeba być profesorem ekonomii, żeby to stwierdzić. Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa nie jest realizowana kosztem przedsiębiorców.

Walka resortu finansów z luką w VAT
W ramach walki z luką w ściągalności podatku VAT zreformowaliśmy, wspólnie z Ministerstwem Finansów, i usprawniliśmy działania administracji skarbowej, rozbudowaliśmy zdolności analityczne organów podatkowych. Osiągnięto to poprzez kilka działań, przede wszystkim przez eliminację luk prawnych. Doszło do wprowadzenia w życie pakietu uszczelniającego VAT, pakietu transportowego, zmieniono limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorstwami, wprowadzono zmiany w zakresie rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT. Niemniej ważna była rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego. Osiągnięto to poprzez tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, wykorzystanie zaawansowanej analityki BIG DATA, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizację procesu analiz oraz podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych. Ostatnim, ważnym elementem było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru oraz prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o intensyfikację walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, monitoring transportów, skuteczną eliminację tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego oraz zmianę procedur kontrolnych. Działania te już przynoszą wymierne efekty. Pozwoli to transferować wypracowane dobra na rzecz ogółu Obywateli, a nie tylko wybranej grupy uprzywilejowanych oszustów VAT-owskich. Dobrym przykładem transferu dóbr jest program „Rodzina 500+”. A to jeszcze nie koniec…


Bartłomiej Stawiarski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy i jako muzealnik. Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 8 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy). W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ma żonę i dwóch synów.