Sieć szpitali – Felieton Posła RP Bartłomieja Stawiarskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Ostatnio pojawiały się bardzo dobre wiadomości dla Brzeskiego Centrum Medycznego, które uruchomiło zabiegi chirurgii onkologicznej. Dzięki wykorzystaniu detektora promieniowania gamma brzescy chirurdzy dokonują zabiegów w bardzo wczesnym stadium choroby. Pozwala to wykryć nawet najmniejsze zmiany nowotworowe. W BCM dodatkowo już od kilku miesięcy przeprowadzane są także skomplikowane, ale mało inwazyjne zabiegi chirurgiczne za pomocą wykorzystania metody laparoskopowej. To nie koniec zmian w służbie zdrowia, bo właśnie weszła w życie tzw. sieć szpitali.


Jaka jest idea sieci szpitali?
Konsekwentnie realizujemy, jako formacja polityczna, obietnice wyborcze i swój program. Obecny, 2017 rok, to czas reformy służby zdrowia, ale już wcześniej wprowadziliśmy w tej dziedzinie wiele istotnych zmian. Już w 2016 roku doprowadziliśmy do zablokowania komercjalizacji służby zdrowia i prywatyzacji wielu szpitali. Przeprowadziliśmy także inicjatywę polegającą na wprowadzeniu bezpłatnych leków dla seniorów oraz programu powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom. Sieć szpitali, która weszła niedawno w życie, to swojego rodzaju porządkowanie systemu, a także zabezpieczenie świadczeń szpitalnych, w oparciu o wydajną oraz funkcjonalną sieć placówek. Celem sieci szpitali jest poprawienie jakości opieki nad pacjentami. W wyniku wprowadzonej w życie sieci, szpital ma zapewnić pacjentowi nie tylko podstawowe leczenie szpitalne, ale także rehabilitację oraz wizytę u specjalisty już po zakończonym leczeniu szpitalnym. Pacjentom, którzy najbardziej potrzebują konsultacji u specjalisty sieć szpitali ma z założenia zapewnić poradę bezpośrednio po przeprowadzonym zabiegu lub po operacji, bez konieczności długotrwałego i uciążliwego oczekiwania. W każdym szpitalu, co do zasady, obok właściwego oddziału szpitalnego, np. chirurgicznego czy kardiologicznego, ma funkcjonować w ramach nowego systemu także odpowiednia poradnia specjalistyczna. Dodatkowym udogodnieniem jest uruchomienie przy szpitalu przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NPL). Nadal pozostanie oczywiście do dyspozycji pacjentów izba przyjęć lub SOR. Założenie jest takie, żeby uległ skróceniu czas oczekiwania na SOR-ach i izbach przyjęć. NPL funkcjonuje w szpitalach od 1. października, chociaż zdarzają się placówki, w których tak było i wcześniej. NFZ cały czas prowadzi akcję informacyjną w miejscach, gdzie doszło do zmiany świadczeniodawcy NPL.

Organizacja szpitali w sieci
Jest oczywistą nieprawdą, że reforma służby zdrowia likwiduje jakiś szpital. Tak przedstawia to czasami opozycja totalna. Rzeczywistość tego nie potwierdza. Nawet, jeśli jakiś szpital nie został zakwalifikowany do umieszczenia w sieci, to nadal może uzyskać kontrakt na takich zasadach, jak dotychczas. Prawdą jest natomiast, że reforma ma za zadanie zlikwidować zbędną biurokrację szpitalną, aby jedynym celem placówek zdrowotnych była jak najlepsza opieka nad pacjentem. Pacjenci nie muszą się martwić, że stracą kolejkę do leczenia lub wizyty, nawet, jeśli szpital nie znalazł się w sieci. Pacjenci zostaną poinformowani w takich przypadkach o nowym miejscu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Placówki powiatowe, małe szpitale, zostały przez nas zabezpieczone odpowiednim zapisem w ustawie, który gwarantuje wejście do sieci każdemu ze szpitali, który jest jedynym w swoim powiecie. Ważne jest, że w ślad za reformą idą także dodatkowe pieniądze dla szpitali. W 2017 roku dokonaliśmy zwiększenia o około 4% wyceny w leczeniu szpitalnym. Jest pewną nowością, że każda z placówek otrzymała budżet na świadczenia zdrowotne w formie ryczałtu, który jest przekazywany obecnie co 3 miesiące. Szpital ma obowiązek pisać sprawozdania z wykonanych świadczeń. Właśnie na podstawie tych sprawozdań będzie konstruowany wspomniany ryczałt na kolejny okres. Chodzi tutaj o dobro pacjentów, nie będzie już odsyłania tzw. „nieopłacalnych” pacjentów pomiędzy szpitalami. Leczenie ma się odbywać w systemie szpitalnym kompleksowo i sprawiedliwie. Na zakończenie warto dodać, że w 2017 roku rząd przeznaczy dodatkowe około 3 miliardy złotych na opiekę zdrowotną. To pierwszy tak duży zastrzyk finansowy dla służby zdrowia, ale przecież nie ma ważniejszych rzeczy, niż życie i zdrowie ludzkie.


Bartłomiej Stawiarski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy i jako muzealnik. Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 8 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy). W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ma żonę i dwóch synów.