(Nie)oczekiwana zmiana Premiera? – Felieton Posła RP Bartłomieja Stawiarskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przyjął w czwartek 7 grudnia rezygnację Pani Premier Beaty Szydło z pełnionej dotychczas funkcji. Jednocześnie ustalono, że zostanie wysunięta kandydatura dotychczasowego Wicepremiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.


Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Beaty Szydło w piątek 8 grudnia, i desygnował na Premiera Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny, po przyjęciu rezygnacji Premier Szydło, podjął także decyzję, że powinna ona nadal wspierać rząd, i pełnić eksponowaną funkcję rządową. Obejmie tekę Wicepremiera, i będzie odpowiadała za sprawy społeczne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, osiągnął wiele sukcesów w trakcie mijających dwóch lat. Jest to bez wątpienia zasługa Premier Beaty Szydło. Pragnę w związku z tym złożyć gorące podziękowania Pani Premier. Żywię jednocześnie ogromny szacunek dla dokonań Beaty Szydło oraz darzę ją wielką sympatią, jaką zaskarbiła sobie swoją ciężką pracą dla dobra Polski.

Podsumowanie dwóch lat pracy Premier Beaty Szydło
Dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to najwyższy wzrost gospodarczy Polski od pięciu lat. Obrazu świetnej sytuacji ekonomicznej dopełniają historycznie niski deficyt budżetowy, najniższe bezrobocie od 26 lat oraz najwyższy wzrost płac od 2012 roku. Dobra jest także sytuacja gospodarcza, mamy do czynienia z najwyższą od 2010 roku dynamiką wzrostu w produkcji w przemyśle. Powoduje to, że Polska zaliczona została do grona państw rozwiniętych. Wiele sukcesów miało miejsce na płaszczyźnie polityki społecznej, dzięki programowi „Rodzina 500 plus” Polska stała się liderem polityki prorodzinnej w Unii Europejskiej. Zmniejszyło się skrajne ubóstwo w Polsce, 94%, to jedna z najważniejszych liczb tych ostatnich dwóch lat – o tyle zmniejszyło się skrajne ubóstwo wśród dzieci. Aż 89% Polaków uważa, że Polska to kraj, w którym żyje się bezpieczniej, to z kolei najlepszy wynik od dwudziestu lat. Bezprecedensowa walka z mafiami VAT-owskimi i oszustami podatkowymi przyniosła bardzo dobre efekty na płaszczyźnie podatkowej, o czym już niejednokrotnie pisałem na łamach „Panoramy”.

Przed nami kolejne wyzwania
Nie ulega wątpliwości, że przed obozem Zjednoczonej Prawicy stoją kolejne wyzwania, które wymagają korekty rządu. Jestem przekonany, że nasi wyborcy zrozumieją to, że jesteśmy jedną drużyną, że realizujemy swój program. Cel jaki przed sobą postawiliśmy, modernizacja Polski, wchodzi na kolejny etap realizacji. Dlatego trzeba było dobrać odpowiedniego do tego celu szefa rządu. Zmieniają się ludzie, ale program pozostaje ten sam. Najważniejsze jest to, byśmy wspólnie, jako drużyna realizowali program, dzięki któremu wygraliśmy wybory. Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego nie rozmawiano na temat zmian poszczególnych ministrów. O szczegółach swojej przyszłej pracy, i o ewentualnych zmianach w rządzie będzie mówił już sam Premier Mateusz Morawiecki.


Bartłomiej Stawiarski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy i jako muzealnik. Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 8 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy). W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ma żonę i dwóch synów.