Połączenie gmin Brzegu i Skarbimierza to przyszłość – felieton radnego Grzegorza Surdyki

7
Brzeg Skarbimierz

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 15.12.2017 miała miejsce dyskusja – w obecności mieszkańców – w sprawie budowy więzienia w Brzegu. Na poprzedniej sesji, gdy burmistrz dostał zielone światło dla tej inwestycji, NIE głosowałem ZA tym pomysłem i teraz, gdy uda się doprowadzić do ponownego głosowania, również nie będę ZA.


Nie będę pisał o emocjach i kwestiach społecznych bo mieszkańcy już o tym wspominali. Odniosę się do tematu krótko i zwięźle.

Burmistrz Wrębiak optując ZA wybudowaniem więzienia podpiera się kwestiami ekonomicznymi. Mówi o dochodach, które wpłyną do budżetu miasta dzięki tej inicjatywie. Rozumiem stanowisko pana Wrębiaka. Zapewne ma rację, że kwestia dodatkowych dochodów dla miasta jest sprawą ważną – ale czy najważniejszą?

Dochody to nie wszystko, szczególnie takie, które miałyby być pozyskane przy tak dużej społecznej dezaprobacie. Ja jednak przedstawię państwu alternatywę dla powstania w Brzegu więzienia, jako dobrej dla naszej społeczności inwestycji zwiększającej wpływy budżetowe z tytułu podatków.

Otóż dodatkowe dochody można uzyskać z tytułu zgodnego połączenia gmin Brzegu i Skarbimierza, które przed ponad 25-laty były jedną jednostką samorządu terytorialnego. To politycy wyprowadzili z Brzegu potencjalne tereny inwestycyjne, odebrali je miastu Brzeg! Stworzyli „supergminę” Skarbimierz, która mając około 7000 mieszkańców posiada podatki, które winny trafić do wspólnego budżetu Miasta i Gminy połączonego Brzegu i Skarbimierza.

Brzeg ze swoim wielowiekowym dorobkiem kulturowym oraz wszystkimi usługami, które świadczy mieszkańcom, w tym mieszkańcom Skarbimierza, dusi się w swoich granicach. Musząc natomiast te wszystkie usługi opłacić – żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, gimnazja, komunikację, sport, kulturę, sztukę, w tym piękne zabytki, itd. – nie ma już środków na rozwój temu miastu należny.

Nie trzeba tych dochodów szukać w takich inwestycjach jak budowa nowego zakładu karnego, który jest społecznie nieakceptowany, budzi ogromne kontrowersje i negatywne emocje.

Te dochody są we wspólnym połączeniu Brzegu i Skarbimierza bo z samego bonusu ministerialnego gmina po połączeniu wzbogaci się o ponad 20 mln zł. Następne środki rozłożone w latach będą sięgać kolejnych milionów gdyż będą to po prostu oszczędności w administracji. Będzie jedna Rada Miasta i Gminy a nie dwie, jeden burmistrz a nie dwóch, jeden skarbnik, jeden sekretarz a nie dwóch, itd. Przecież to jest prosta ekonomia.

Namawiam wszystkich mieszkańców Brzegu oraz obecne władze Brzegu, w tym radnych, do działania w temacie najważniejszym dla miasta, w którym mamy dziś szansę mieszkać – do działania na rzecz zgodnego połączenia Brzegu i Skarbimierza. My przeminiemy a Brzeg pozostanie dla potomności. W jakiej kondycji go zostawimy naszym dzieciom, wnukom zależy dziś tylko od nas. Historia pięknego piastowskiego Grodu na pewno nas opisze na swoich kartach. Pytanie tylko, czy pozytywnie, czy negatywnie. Zdamy ten egzamin?

Grzegorz Surdyka
Radny miasta Brzeg
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza