Rusza Komisja Śledcza ds. wyłudzeń podatku VAT – Felieton Posła RP Bartłomieja Stawiarskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami niebawem ruszą prace Komisji Śledczej, która będzie się zajmowała wyłudzeniami podatku VAT. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, że jej przewodniczącym zostanie Poseł Marcin Horała. Cała Komisja będzie liczyła dziewięciu członków, ma zajmować się nieprawidłowościami w okresie od grudnia 2007 roku do listopada 2017 roku. Pełna nazwa, to komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.


Wzrost luki VAT za czasów PO
Luka w ściągalności podatku VAT zaczęła dynamicznie rosnąć, kiedy rządy w Polsce objęła Platforma Obywatelska. Komisja śledcza zbada, gdzie było zaniedbanie, gdzie była niekompetencja, a gdzie była zła wola, decyzja polityczna, żeby te miliardy zamiast w budżecie znalazły się w kieszeniach mafii VAT-owskiej. Mówi się, że to będzie „komisja wagi ciężkiej”, ponieważ mamy do czynienia z ogromnymi pieniędzmi, setkami miliardów złotych, które my wszyscy straciliśmy przez bierność Ministerstwa Finansów i aparatu skarbowego za czasów rządów PO. To właśnie ministrowie i wiceministrowie finansów PO powinni wyjaśnić nam wszystkim, jak to się działo, że miliardy złotych znikały z polskiego budżetu i trafiały do kieszeni grup przestępczych. Politycy PO będą mieć okazję, by wyjaśnić, jak to się działo, że mimo powszechnie dostępnych informacji o rosnącej luce VAT nie reagowali. Zakres prac komisji obejmuje okres chronologiczny do czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ za rządów Zjednoczonej Prawicy luka VAT systematycznie spada.

Jaka była skala wyłudzeń podatku VAT za rządów PO?
W 2007 roku Polska wg. Komisji Europejskiej była liderem Unii Europejskiej z najniższą luką w VAT. Tylko Holandia miała lepszy wynik. Szacowana luka stanowiła niecałe 9% potencjalnych dochodów. Za rządów PO osiągnęła rekordowy poziom 27%. Od 2008 roku luka w VAT rosła w zawrotnym tempie, aby w 2015 roku przekroczyć 50 miliardów złotych. W latach 2007-2014 Polska zanotowała jeden z największych w Unii Europejskiej wzrost luki podatkowej w VAT – od poziomu 0,2 % PKB (2007 rok) do poziomu 2,26 % PKB (2014 rok). Luka w VAT w 2015 roku była 7,1 razy większa niż w 2007 roku. Skumulowana luka w VAT w latach 2008-2015 wynosiła ponad 262 mld zł. W 2017 roku do budżetu wpłynęło dodatkowo około 20 mld zł, dzięki zmniejszaniu przez Prawo i Sprawiedliwość luki VAT. Te dane pokazują skalę problemu i skalę okradania społeczeństwa z pieniędzy, które można było przeznaczyć na rozwój kraju i poprawę poziomu życia społeczeństwa…


Bartłomiej Stawiarski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy i jako muzealnik. Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 8 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy). W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ma żonę i dwóch synów.