Rusza rządowy program „Dobry Start” – Felieton Posła RP Bartłomieja Stawiarskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Właśnie ruszył rządowy program „Dobry start”, który miałem przyjemność wesprzeć, jako parlamentarzysta, stanowiący sejmowe zaplecze rządu. Wnioski można składać już od 1. lipca drogą elektroniczną, a od 1. sierpnia w formie papierowej. Składamy wnioski, tam, gdzie wniosek o 500+. Dokładny opis programu znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Jak wielu z nas jestem rodzicem i zdaję sobie sprawę jak ogromnym wysiłkiem finansowym dla każdej rodziny jest zrobienie zakupów niezbędnych do posłania naszych dzieci do szkoły. Przed wrześniem każdego roku wielu rodziców musi „kombinować” jak spiąć rodzinne budżety, aby zakupić wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne, tornistry, ubrania do szkoły i na lekcje wychowania fizycznego i wiele innych rzeczy. Ze wszech miar popieram tego typu redystrybucję pieniędzy publicznych. Krytycy tego programu, których nie brakuje wśród polityków opozycji, muszą być oderwani od rzeczywistości, albo są tak majętni, że nigdy nie brakowało im na wydatki szkolne dzieci. Nie mam wątpliwości, że program „Dobry Start”, to bardzo dobra inwestycja w edukację polskich dzieci, wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Dla kogo środki i jak je otrzymać?
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20. rok życia (lub 24. w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód. Warto podkreślić, że świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wsparcie z programu „Dobry start” trafi w sumie do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. polskich rodzin. W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczy z budżetu państwa ok. 1,4 mld zł.

Kiedy składamy wnioski, kiedy otrzymamy wsparcie?
Wnioski internetowe, on-line, można składać już teraz – od 1. Lipca – przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków w formie papierowej rozpocznie się 1. sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie. Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie „Dobry start”. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30. września. Należy pamiętać, aby nie przegapić terminu składania wniosku. Należy go złożyć najpóźniej do 30. listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia „Dobry start” przepadnie. We wszystkich województwach zostały uruchomione specjalne infolinie, na których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia „Dobry start”. Z infolinii mogą skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, a także pracownicy samorządów.
Teraz nam i naszym dzieciom, pozostaje spokojnie korzystać z przerwy wakacyjnej, bez martwienia się, że zabraknie nam pieniędzy na wyprawkę szkolną…


Bartłomiej Stawiarski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy i jako muzealnik. Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 8 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy). W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ma żonę i dwóch synów.