Pierwszy etap przebudowy ulicy Ofiar Katynia zakończony

3

Po trwającym siedem miesięcy remoncie, do użytku oddane zostały ulice Ofiar Katynia oraz Piwowarska. Jest to kolejna duża i ważna drogowa inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie przez Gminę Brzeg. W ramach zadania wykonano przebudowę pasów drogowych ulic wraz z ich odwodnieniem, zbudowano oświetlenie uliczne, zabezpieczono sieci teletechniczne, zorganizowano ruch drogowy oraz wykonano nasadzenia zastępcze na tych ulicach.


Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 817 m. Powstały jezdnie o łącznej powierzchni 6.360,98 m², chodniki o powierzchni 3.223,4 m² , wjazdy o powierzchni 719 m² oraz trawniki o powierzchni 497 m². Stworzono także miejsca postojowe, a także przebudowano dwa istniejące przystanki autobusowe.

Koszt robót wyniósł 3.015.909,47 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych (około 1.500.000 zł).

W trakcie prac dokonano również wymiany sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej oraz gazowej. Gmina Brzeg w ramach kontynuacji zadania złożyła wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę ulicy Ofiar Katynia II etap wraz z budową ronda, ulicy Kamiennej i fragmentu ulicy Chrobrego do włączenia z ulicą Piastowską. Realizacja tego zadania w przyszłym roku uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania. W trakcie prac związanych z przebudową w/w dróg BPEC planuje również dokonanie wymiany sieci ciepłowniczej.

Tekst i fot. Urząd Miasta w Brzegu