Burmistrz nie umorzy szpitalowi podatku od nieruchomości. Sprawa znów trafi do SKO

0

Brzeskie Centrum Medyczne kolejny raz otrzymało odmowną decyzję Jerzego Wrębiaka w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości. Uzasadnienie burmistrza liczy aż 25 stron, jednak brzeski magistrat szczegółów nie zdradza – zasłaniając się tajemnicą skarbową. Dyrektor szpitala mówi wprost, że argumentacja włodarza jest kuriozalna, a sam dokument zawiera zmanipulowane wypowiedzi Najwyższej Izby Kontroli.


Przypomnijmy, sprawa dotyczy zaległego podatku w wysokości ponad 300 tys. złotych. Z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala oraz ważny interes publiczny i podatnika, dyrektor placówki medycznej wnioskował o umorzenie tych zaległości. Burmistrz Brzegu odmówił takiej pomocy.

– Jerzy Wrębiak będąc członkiem zarządu powiatu brzeskiego wielokrotnie wyrażał opinię, że ówczesny burmistrz Huczyński powinien umarzać podatek szpitalowi, a teraz, jak sam jest burmistrzem tego nie robi. Co ciekawe, poprzednik podatek umorzył – mówi Krzysztof Konik, dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego.

Słowa te potwierdza Janusz Gil, były członek zarządu powiatu. – Jerzy Wrębiak jako członek zarządu mówił wówczas, że burmistrz miasta powinien umarzać podatek dla szpitala, więc dziwię się dlaczego nie robi tego, jak już został burmistrzem.

Odpowiedzi na to pytanie należy więc szukać w uzasadnieniu decyzji włodarza miasta, jednak brzeski magistrat zasłania się tajemnicą skarbową. – My jako organ podatkowy nie możemy informować o szczegółach naszej decyzji. Ogranicza nas tajemnica skarbowa, ale podmiot, który otrzymał decyzję może ją udostępnić – tłumaczy Sławomir Mordka, kierownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu.

– Uzasadnienie Jerzego Wrębiaka zawiera m.in. manipulacje słowami Najwyższej Izby Kontroli. Burmistrz cytując biegłą wykreślił pewne wypowiedzi, a wtrącił z kolei dane, które różnią się od stanu rzeczywistego. Bulwersujące również jest to, że w uzasadnieniu podnosi argument zasady równości podatników i sprawiedliwości opodatkowania, a wiele podmiotów gospodarczych z terenu Brzegu otrzymuje pomoc od organu podatkowego jakim jest burmistrz, natomiast Brzeskie Centrum Medyczne nie uzyskało żadnej pomocy – stwierdza szef BCM-u.

Dodajmy, że Krzysztof Konik już raz odwoływał się od decyzji Jerzego Wrębiaka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Wówczas organ przesłał ją do ponownego rozpatrzenia przez burmistrza. Tym razem dyrektor szpitala również zapowiada, że sprawa zostanie skierowana do SKO.