Stowarzyszenie Młody Brzeg zawiązało komitet ds. połączenia Brzegu i Skarbimierza

1
połączenie gmin

Pod koniec października br. informowaliśmy o planach wójta Andrzej Pulita, który chciałby uzyskać prawa miejskie dla Skarbimierza-Osiedle. Te działania miałyby uchronić gminę przed przyłączeniem terytorialnym do Brzegu. Na doniesienia medialne zareagowało Stowarzyszenie Młody Brzeg i poinformowało na poniedziałkowym (20.11) briefingu prasowym, że zawiązuje komitet ds. łączenia Brzegu i Skarbimierza.


– Dowiedzieliśmy się, że wójt Skarbimierza zamierza ze Skarbimierza-Osiedle zrobić miasto. To nie żart, raczej chichot historii, gdyż pan Pulit ponad 20 lat temu był architektem odłączenia sołectw od ówczesnej Gminy i Miasta Brzeg i utworzenia gminy typowo wiejskiej. Przypomnijmy, że podczas realizacji tego haniebnego planu był wówczas wiceburmistrzem Miasta i Gminy Brzeg – mówi Kamil Szeremet, członek stowarzyszenia Młody Brzeg.

– Dziś pan Pulit chce przeprowadzić konsultacje społeczne pośród skarbimierzan, czy droga uzyskania praw miejskich dla Skarbimierza-Osiedle jest dobrym pomysłem. Jako zastępca burmistrza Brzegu na początku lat 90′ nie widział potrzeby przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców Brzegu. Decyzjami administracyjnymi z pominięciem dyskusji podzielono jeden organizm na dwa mniejsze. Wydzielono Gminę Skarbimierz z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i pozostawiono Brzeg z jego wielowiekowym dorobkiem kulturowym na pastwę losu – dodaje radny miejski Grzegorz Surdyka.

Zaznaczyć należy, że koncepcję łączenia samorządów jako pierwszy przedstawił właśnie Surdyka. W 2014 roku, ówczesny kandydat na burmistrza, zawarł ten pomysł w swoim programie wyborczym. Temat fuzji obu gmin wrócił po trzech latach. – Zawiązujemy z dniem dzisiejszym (20 listopada – przy. red.) komitet do spraw łączenia Brzegu i Skarbimierza. Do komitetu zapraszamy wszystkich mieszkańców Brzegu, ale również Skarbimierza. Mieszkańców, którym przyszły los miasta nie jest obojętny. Naszą bieżącą działalność proszę śledzić na profilu facebookowym i udostępniać go – informują przedstawiciele Młodego Brzegu.

Na odpowiedź Andrzeja Pulita nie musieliśmy długo czekać. Wójt odpiera również zarzuty, jakoby to on miał odłączać Skarbimierz od Brzegu. Mówi również o kulisach sprawy sprzed 20 lat.

– Kiedyś nazywało się to Miasto i Gmina Brzeg, ale zawsze terytorialnie było rozdzielone, natomiast były wspólne organy zarządzające. Skarbimierz terytorialnie zawsze funkcjonował odrębnie. W 1973 roku likwidowano powiaty i powstała Gromadzka Rada Narodowa Rataje i oczywiście Rada Miejska. Bodajże w 1975 roku pierwszym naczelnikiem Miasta i Gminy Brzeg był Józef Duda, ale tylko miesiąc, bo Brzeg mając przewagę głosów zmienił naczelnika. W kwietniu 1991 roku wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów o rozdzieleniu organów wykonawczych. W związku z tym przeprowadzono wybory uzupełniające. W gminie Skarbimierz wyłaniające wójta, a w Brzegu bez zmiany zarządu. Każdy może interpretować to różnie, ale wyboru organów dokonali mieszkańcy, nie Andrzej Pulit – tłumaczy wójt Skarbimierza i dodaje. – Jak ktoś chce obywatelom narzucać totalitarne rozgrywanie, to niech próbuje. Ci panowie po prostu nie wiedzą, co to jest samorząd. Należy szczegółowo ich pytać, w jakim celu chcą tego dokonać i wtedy będzie wiadomo, czy to jest mądre rozwiązanie i dla kogo.

Krytycznie na temat fuzji wypowiada się również były radny gm. Skarbimierz i przewodniczący zarządu Skarbimierza – Osiedle.

– Jako wieloletni mieszkaniec Skarbimierza uważam ten pomysł za nieporozumienie. Gmina powinna funkcjonować jako jednostka samodzielna, a budowanie strategii wyborczej Stowarzyszenia Młody Brzeg, na zasadzie podziałów i konfliktów, moim zdaniem jest szkodliwe dla mieszkańców gminy Skarbimierz – komentuje Jacek Hargot, obecnie radny powiatu brzeskiego.

 

  • LLime

    Hah.. A co to takiego to Stowarzyszenie Młody Brzeg? Bo jakoś nie przypominam sobie ani jednej inicjatywy tego niby stowarzyszenia.. zresztą na ich stronie internetowej ostatni news pochodzi sprzed wyborów do rady miasta. Czy ktoś w ogóle jest w tym klubiku poza Surdyką?

    Co do artykułu – mieszkańcy Skarbimierza powinni Bogu (lub komu tam chcą) dziękować za to, że gmina odłączyła się od Brzegu – inaczej nasi radni-bezradni i kolejni burmistrzowie również ten potencjał by zmarnowali i bieda w regionie była by aż piszczy.