Oświadczenie radnego Wojciecha Komarzyńskiego ws. planów budowy nowego więzienia w Brzegu

4

W czwartek (28 grudnia) o godzinie 10:00 w brzeskim ratuszu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Brzegu, na której radni będą procedować nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/466/17. Chodzi o dokument z 20 października br., w którym wyrażono zgodę na dokonanie darowizny dwóch nieruchomości (działki nr 144/2 oraz nr 146) o łącznej powierzchni 1,11 ha pod budowę nowego zakładu karnego. Plany budowy ogromnego więzienia w Brzegu nie spotkały się ze społeczną akceptacją, w szczególności ze strony mieszkańców pobliskiego osiedla. Stanowisko w tej sprawie nadesłał do naszej redakcji radny miejski Wojciech Komarzyński. Poniżej publikujemy treść. 


„20 października 2017 roku Rada Miejska Brzegu podjęła uchwałę o przekazaniu miejskich gruntów na potrzeby budowy w naszym mieście drugiego zakładu karnego. Nie brałem wówczas udziału w tym głosowaniu, bo choć posiadam umiejętność podejmowania decyzji odważnych i trudnych, to nie mam umiejętności podejmowania decyzji nieprzemyślanych, a tak byłoby niewątpliwie w tym przypadku, bowiem projekt tak ważnej uchwały został dostarczony radnym na 48 godzin przed planowanym jej głosowaniem. Odważne i trudne decyzje w czasie 7 lat bycia radnym podejmowałem niejednokrotnie. Przypominam sobie między innymi sprawę z poprzedniej kadencji, gdy przyszło nam się zmierzyć z problemami prywatnego inwestora związanymi z budową czterogwiazdkowego hotelu. Ale dziś jestem dumny ze swojej przemyślanej wówczas decyzji, uratowania tej inwestycji, a przede wszystkim z tego, że Brzeg ma dziś w swojej turystycznej ofercie właśnie taki obiekt.

 

Mając na względzie potrzebę gruntownej modernizacji wszystkich obszarów funkcjonowania naszego państwa, wyrażam z całą stanowczością swoje poparcie dla wszystkich programów ogłoszonych i realizowanych przez obecny rząd. Takie poparcie wyrażam również w sprawie budowy nowych więzień, w których osadzeni będą pracować na swoje utrzymanie. Z pełną stanowczością chcę jednak podkreślić, że w tym konkretnym przypadku nie może się to odbywać kosztem mieszkańców i wbrew opinii społecznej. Dlatego ubolewam, że propozycja naszej gminy w istocie wyrządziła dużą krzywdę ambitnym planom Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Przez cały ten czas od 20 października do dnia dzisiejszego rozmawiałem z mieszkańcami, prowadziłem swego rodzaju konsultacje społeczne, których, uważam, w tym przypadku zabrakło. Analizowałem wszelkie argumenty „za” i również te „przeciw”. Chcę wyraźnie podkreślić, że zawsze stałem po stronie mieszkańców, dlatego ze zrozumieniem przyjąłem ich obawy i sprzeciw w tej sprawie. Podzielam opinię większości, iż taki obiekt jak zakład karny dla ponad tysiąca osadzonych powinien powstać z dala od zabudowań mieszkalnych, co miałoby wpływ zarówno na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, jak i na wizerunek naszego historycznego miasta, które również moim zdaniem, nie powinno kojarzyć się z więziennictwem.

 

Kierunki rozwoju zostały dokładnie opisane w strategiach; zarówno miasta, jak i powiatu i zakładają, że rozwój ten odbywał się będzie pod kątem turystyki, przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, czy edukacji. Szanując te założenia uważam, że należy przyciągać do Brzegu nowych inwestorów, którzy stworzą tu nowoczesne i dobrze płatne miejsca pracy. Należy także dążyć do powstania filii państwowej uczelni wyższej, do większego wsparcia młodych ludzi poprzez zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, czy zasobu mieszkalnego, także przy udziale naszej gminy w programie Mieszkanie Plus, o co wnoszę, od kiedy tylko program ten został ogłoszony, a ponadto do poprawy bezpieczeństwa i lepszego skomunikowana naszego powiatu z regionem poprzez budowę drugiej przeprawy mostowej, o co mocno zabiega obecnie Starosta Brzeski, czy zwiększenia atrakcyjnych połączeń kolejowych, na wzór ostatniego jego sukcesu, jakim było wprowadzenie Brzegu jako jednej ze stacji pociągu Pendolino. Reasumując, wyrażam nadzieję, że władze Brzegu, a przede wszystkim radni, wsłuchają się uważnie w głosy mieszkańców przy podejmowaniu tak ważnej dla miasta decyzji.”

 

Wojciech Komarzyński
Radny Brzegu