XXXVIII sesja Rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0
Brzeg

Dziś (28.12) o godzinie 10:00, w sali stropowej brzeskiego ratusza rozpocznie się sesja Rady Miejskiej Brzegu. Przypomnijmy, że drugie obrady w tym miesiącu zwołano w trybie nadzwyczajnym. Oprócz stałych punktów tj. interpelacje i wolne wnioski, porządek obrad przewiduje głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały z 20 października 2017 roku o wyrażeniu zgody na dokonanie darowizny gruntów pod budowę nowego zakładu karnego przy ul. Saperskiej. Na tekstową relację na żywo zapraszamy od godz. 10:00.


13.06

Burmistrz składa życzenia i stwierdza, że cieszy się ze zgody na darowanie terenu pod budowę wiezienia. Stwierdza, że niektórym radnym zabrakło odwagi i on teraz inaczej „patrzy na tych którzy go do tej pory wspierali. Przewodnicząca życzy odporności psychicznej. KONIEC OBRAD

13.04

Kolejny punkt obrad wolne wnioski.

Burmistrz Wrębiak zaprasza na koncert karnawałowy. Informuje o możliwym dofinansowaniu na mieszkania komunalne. Informuje, że miasto przekazało środki na organizację WOŚP w Brzegu w wysokości 12000 złotych

13.02

Odpowiedzi na interpelacje radnych. Odpowiedzi na interpelację radnego Jarosa będą udzielone na piśmie. W sprawie przetargów o które pytał radny Żebrowski odpowiada burmistrz Kostrzewa informując, że będą ogłaszane w styczniu.

13.00

Radni głosuja zmiany w uchwale budżetowej. Uchwała została przegłosowana.

12.58

Mieszkańcy krzyczą Panie Wrębiak teraz referendum. Burmistrz odpowiada szczęśliwego nowego roku

12.57

Jeden z mieszkańców krzyczy” szanowni Państwo nie głosujcie w przyszłych wyborach na tych którzy są podlegli zawodowo burmistrzowi i jego służbą

12.56

Głosowanie: za 8, 12 przeciw. Więzienie jednak będzie!!!! Głosy na sali hańba!!!

12.56
Jeśli się nic nie wie to się nie podejmuje decyzji 0 kończy mieszkaniec

12.54

Przewodnicząca Mrowiec kończy dyskusję. Radni protestują. Mieszkańcy proszą aby radni wyraźnie podnosili „ręce przy głosowaniu”. Jeden z mieszkańców stwierdza, że nic naprawdę nie wiemy o tej inwestycji.

12.52

Przedstawiciel miasta dalej sprawdza. Następnie sprawdza z mieszkańcem i stwierdza: my nie wiemy

12.48

Głos zabiera kolejny mieszkaniec. Stwierdza, że nikt nie mówi o tym, że budynki nowego więzienia mogą podlegać zwolnieniom z podatków. Dla osadzonych może być stosowany przepis o aktywizacji zawodowej. Przedstawiciel miasta sprawdza w przepisach.

12.46

– Każdy sobie na szale postawi głosy za i głosy za nie – ja tą decyzję uszanuję – stwierdza Wrębiak

12.45

Głos zabiera Wrębiak. Dziękuje za głosy przeciw. Stwierdza, że dalej podtrzymuje swoją decyzję. Śmiech mieszkańców.

12.44

– Ludzie mówią WW 0 więzienie Wrębiaka. Ja nie chcę żeby tak mówili – kończy mieszkaniec

12.41

Głos zabiera kolejny mieszkaniec Brzegu. Wypowiadam się w imieniu mojej szóstki dzieci i też kilku wnuków. Nikt z mieszkańców nie chce tej inwestycji. Na wigilii jednym z życzeń było: „żeby wam nie wybudowano tego więzienia”

12.38

Głos zabiera radny powiatowy Jacek Niesluchowski. Zarzuca Wrębiakowi brak dialogu ze społeczeństwem, brak konsultacji. Radny Niesłuchowski wyraża opinię, że stary zakład karny nie zostanie zlikwidowany. Według niego za dużo było tam ostatnio inwestycji. Kończy hasłem Wrębiaka: Słuchac ludzi i służyć mieszkańcom

12.30

Radna Biss podkreśla, że na wiele pytań nie potrafi odpowiedzieć nawet burmistrz. Radna Goj-Birecka podkreśla, ze przy budowie nwoych zakładów karnych i tak będzie zlikwidowany „stary zakład karny”

12.26

Wznowienie obrad. Przemawia doktor Salij. – Drogi Jurku nie podejmujcie tej decyzji. Jest za dużo emocji i głosów sprzeciwu dla niej – prosi Salij

12.15

Przewodnicząca ogłasza 10 minut przerwy

12.14

Radny Juchniewicz składa wniosek o przerwe w obradach o 15 minut.
– Nawet wnioskodawca nie jest za – komentuje radny

12.12

 • Jednak jest wiele minusów tej inwestycji. Zwlaszcza w sessie wizerunku i bezpieczeństwa mieszkańców i dlatego będę głosował przeciw – podsumowuje radny Kapela

12.11

Radny Kapela zabiera głos. Stwierdza, że poprzednio głosował za więzieniem i nadal widzi wiele korzyści za budową więzienia

12.10

Tylko radny Bagiński głosuje za swoim wnioskiem. Dyskusja będzie trwać nadal. Radny Surdyka stwierdza, że jeśli radny Bagiński nie chce dyskutować to niech idzie do domu

12.09

Rady Surdyka stwierdza, że nie można tego robić bo radni sa od tego aby dyskutować.

12.07

Radny Bagiński stwierdza, że żadne argumenty nie przekonają radnych jak mają głosować bo radni mieli już tyle czasu aby móc odpowiedzialnie zagłosować i składa wniosek o zamknięcie obrad.

12.06

 • 100 gmin ubiegających się o więzienie to kolejna „bańska mydlana” 0 stwierdza radny Szpulak i prosi aby radni głosowali według swojego sumienia i dla mieszkańców

12.04

 • Pan tłumaczy korzyści budowy nowego więzienia używając słów „może”, „prawdopdobnie” – to nie brzmi wiarygfodnie stwierdza Szpulak.

12.03

 • Stać nas na lepszego inwestora. Nikt nie mówił, że skazani będą „biegac po mieście” – stwierdza radny Szpulak

12.02

 • Budujemy nowy basen. Tak wita nas wielkim banerem Oława. To jest inwestycja 21-go wieku, a nie zakład karny – stwierdza radny Szpulak

12.00

Radny Szpulak zarzuca Wrębiakowi, że wcześniej mówił o podpisaniu aktu notarialnego. Burmistrz Wrębiak stwierdza, że nic takiego nie powiedział.

11.59

Radny Szpulak stwierdza, że burmistrz zataił informację przed radnymi

11.58

Radny Szpulak stwierdza, że mieszkańcy nie są przeciwko decyzją rządowym. Sa przeciwni takiemu sposobowi wprowadzania tej decyzji i lokalizacji

11.55

 •  To bardzo przemyślana decyzja – stwierdza Wrębiak. Musże brać pod uwagę interes wszystkich mieszkańców. Proszę radę aby wysłuchała wszystkich argumentów i podjęła odpowiedzialna decyzję – kończy Wrębiak

11.54

Burmistrz Wrębiak podkreśla, że będzie bardzo bezpiecznie wokół nowego więzienia. Pyta czy mieszkańcom bardzo dokucza fakt odwiedzania przez rodziny. Podkreśla efekty pracy resocjalizacyjnej zakładu karnego

11.54

My nie wydajemy pieniędzy gminnych – dodaje Wrębiak

11.53

 • Wy macie prawo tego nie widzieć. Ja to widzę. To nasza szansa – stwierdza Wrębiak

11.52

Zarobek dla lokalnych firm. Według Wrębiaka to kolejny argument. Lokalni przedsiębiorcy będą podwykonawcami dla firm wygrywających przetargi

11.51

 • Praca osadzonych dla mieszkańców – to według Wrębiaka kolejny argument za budową zakładu karnego

11.50

Co chwilę głos przerywaja mieszkańcy. Przewodnicząca Mrowiec grozi przerwaniem obrad

11.48

Wrębiak stwierdza, że korzyści równiez odniosą Zakład Higieny Komunalnej, Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Przytulisko dla zwierząt

11.47

Burmistrz podaje argumenty za budową zakładu karnego. Stwierdza, że zakład karny to praca dla mieszkańców, że więzienie będzie poza centrum miasta. Podkreśla, że zakład karny to zysk dla miejskich spółek

11.44

To są pieniądze ministerstwa sprawiedliwości, a nie miasta – tłumaczy Wrębiak
Stwierdza, że więzienie wcale nie musi powstać. Decydujemy tylko o przekazaniu terenu. Przerywa mu mieszkaniec – Do szkoły uczyć się – krzyczy mieszkaniec

11.43

 • Popełniam wiele blędów, ale staram się zrobić  to zgodnie z moim sumieniem . Byłem i widziałem teren pod budowę więzienia – stwierdza Wrębiak

11.42

Nie możecie mówić nam, że mamy zmieniać plan zagospodarowania bo wam się to nie podoba – stwierdza Wrębiak

11.40

Głos zabiera burmistrz Wrębiak. Przerywają mu mieszkańcy a on prosi o wysłuchanie jego argumentów.

11.39

Radny Surdyka stwierdza, że burmistrz zawsze umyje ręce i powie, że to rada zdecydowała. – Pamiętajcie o tym koledzy radni.

11.36

 • To będzie krzyż dla tego miasta. Nie karzcie go dźwigać mieszkańcom – podkreśla radny Surdyka

11.35

 • Brzeg nie ma szczęścia do osób administrującym miastem. Dlaczego mieszkańcy sa na to skazani – pyta Surdyka

11.32

 • Mam wrażenie, że cofamy się w czasie o około 25lat. Wtedy bez konsultacji, bez referendum podjęto decyzję o odłączeniu Skarbimierza. Teraz jest podobnie – stwierdza Surdyka

11.30

Informuje, że nie mieszka blisko planowanej budowy więzienia. Także przeprowadził swoją sondę. Przeciwnicy więzienia to około 80 procent. Podkreśla, że  burmistrz wrębiak nie informował radnych o planach budowy więzienia

11.27

Głos zabiera radny Surdyka.

11.27

 • Plany są po to by je zmieniać – okrzyki z sali

11.24

Głos zabiera pani Dubas i informuje o planie zagospodarowania, który został uchwalony w 2003 roku. Teren pod budowę więzienia znajduje się na obszarze, który jest przeznaczony na działalność przemysłową i usługową.

11.22

Przerywa jej mieszkaniec. – Łatwo się rządzi nieswoimim pieniędzmi – krzyczy. Przewodnicząca Mrowiec protestuje i chce przerwać głos mieszkańcowi.

11.20

Burmistrz Wrębiak zabiera głos i informuje, że konsultacje na temat więzienia odbyły się na etapie uchwalania planu zagospodarowania. I oddaje głos pani Dubas.

11.19

Radna Kużdżał stwierdza, że to trudna decyzja ale ona będzie głosować za zgodą budowy więzienia. Głośne krzyki protestu mieszkańców.

11.14

Radna Biss stwierdza, że będzie głosować przeciwko budowie więzienia. Podkreśla, że taka decyzja nie zamyka kwestii budowy więzienia. Daje czas na podjęcie dobrej decyzji. Pyta o ewentualną likwidację starego więzienia.

11.13

Decyzja o nie budowaniu więzienia przyczyni się do pana większego poparcia. Chciałbym w przyszłej kadencji z panem pracować – dodaje radny Jaros. – Nie będzie następnej kadencji – krzyki z sali

11.11

Przepraszam mieszkańców za głosowanie za więzieniem. Teraz będe głosował przeciw. Mamy wiele inwestycji do zrealizowania, zostawmy to więzienie – apeluje radny Jaros

11.09

 • Jak prywatny inwestor chciał budować market przy ulicy Włościańskiej to robiliśmy konsulatację, a teraz co fundujemy mieszkańcom osiedla przy ulicy Sapreskiej – dodaje radna Goj Birecka

11.07

 • Fundujemy mieszkańcom „nie wiadomo co”. Nie wiemy ilu będzie tam osadzonych – stwierdza radna Goj-Birecka. Radna pyta gdzie będzie przeprowadzona linia wysokiego napięcia, która będzie likwidowana przy ewentualnej budowie więzienia.

11.04

Radna Goj-Birecka zabiera głos. Stwierdza, że nie dano szansy wypowiedzieć się mieszkańcom. Radna stwierdza, że głosowała wtedy za, ale teraz „bije się w piersi”. Będe dzisiaj głosować za uchwałą anulująca budowę więzienia.

11.03

Radny Andrzej Jędrzejko. Zrobił sondaż wśród swoich wyborców. 46 za, a 35 jest przeciw. Radny Jędrzejko stwierdza, że kiedy wyjasniał to przybywało zwolenników budowy więzienia.

10.59

 • Ludzie kochani wszystko tylko nie więzienie – stwierdza. Oklaski od mieszkańców.

10.58

Podkreśla, że ważniejszą inwestycją byłaby budowa drugiej przeprawy mostowej

10.56

 • Szanowna rado. My wam wierzymy głosujcie na NIE – apeluje

10.53

Byłem też radnym pierwszej kadencji. Pierwszym grzechem było przecięcie na pół silnego organizmu (chodzi o podział na miasto i gminę). Ja podniosłem ręke przeciw – dodaje

10.52

Mam już dziewięćdziesiąt lat. Kiedy wprowadzałem się do Brzegu oszpecały nas budowle okupantów (chodzi o lotnisko i koszary radzieckie) – tak zaczyna swoją wypowiedź

10.51

Przemawia kolejny mieszkaniec

10.50

W tej sprawie najbardziej boli mnie to, że mnie nie przekonywano a tylko zastraszano – kończy radny Komarzyński. Oklaski od mieszkańców obecnych na sali

10.46

Radny Komarzyński zabiera głos. Stwierdza, że zagłosuje za uchwałą anulująca zgodę na budowę zakładu karnego. Odczytuje teraz oświadczenie, które zamieszczaliśmy na naszym portalu TUTAJ

10.44

 • Stac mnie na to aby założyć sprawę o odszkodowanie w związku ze stratą na wartości mieszkania. Czy burmistrz Wrębiak z własnej kieszeni zapłaci odszkodowanie – pyta

10.44

Nie przeprowadzono żadnej analizy ryzyka. Nie wolno tak traktować  mieszkańców – dodaje

10.43

 • Z punktu widzenia „biznesowego” jest poroniona decyzja – stwierdza kolejny przedstwaiciel mieszkańców

10.41

Apeluje aby wrócić do „początku” podejmowania tej decyzji. Prosi o przyjęcie dzisiejszej uchwały a tym samym „danie sobie czasu” na odpowiedzialną decyzję

10.38

Decyzja dotyczy następnych 4 pokoleń. Zakład karny będzie funkcjonował przynajmniej 100 lat. Czy każdy z państwa – zwraca się do radnych – poświęcił choćby 100 minut i czy dałi państwo mieszkańcom choćby 100 sekund do ustosunkowania się do tej decyzji – pyta przedstwaiciel mieszkańców

10.36

Za mało jest merytorycznej dyskusji, za mało rzetelnych danych. Upewnijmy się, że podejmowana decyzja będzie optymalna dla nas – podkreśla przedstawiciel mieszkańców

10.33

Przemawia kolejny przedstawiciel mieszkańców. Istotą dzisiejszej dyskusji jest nie kwestia budowy więzienia, ale sprawa czy podjęcie tej decyzji było poprzedzone jakąkolwiek dyskusją i czy została ona podjęta odpowiedzialnie – stwierdza przedstawiciel mieszkańców

10.32

 • Tendencją jest budowa zakładów karnych poza miastami. Dlaczego chcecie wybudować więzienie w mieście – pyta retorycznie przedstawicielka mieszkańców

10.31

Inna z przedstawicieli mieszkańców stwierdza, że burmistrz Wrębiak wymienia korzyści płynące z budowy zakładu karnego dla wojska, dla więziennictwa i przytuliska a nie dla mieszkańców

10.28

Jedna z mieszkanek osiedla stwierdza, że po ewentualnej decyzji budowy zakładu karnego rozważa wniesienie sprawy o odszkodowanie z powodu utratu wartości jej mieszkania. Stwierdza. że podobnie uczyni co najmniej 60 mieszkańców.

10.26

Głos chce zabrać 7 mieszkańców/ Przewodnicząca Mrowiec zgadza się najpierw na dwóch mieszkańców. Po interwencji radnego Szpulaka zgadza się na zabranie głosu przez 7 mieszkańców.

10.25

Teraz przemawiac będa przedstawiciele mieszkańców osiedla przy ulicy Saperskiej.

10.24

 • Liczę na podjęcie przez państwa decyzji zgodnej z wolą mieszkańców  – kończy przedstawiciel posła Grabowskiego

10.23

Przedstawiciel posła Grabowskiego stwierdza, że zgoda na budowę więzienia nie jest żadna inwestycją. Lepszą byłoby wybudowanie żłobka. Stwierdza, że obowiązkiem radnych jest głosowanie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców a nie „wolą politycznych patronów”

10.21

Jeśli Brzeg i brzeżanie mają skorzystać na więzieniu to dlaczego zamiast rzetelnej informacji mamy ze strony magistratu na tych którzy mają odwagę pytac o sens budowy więzienia – pyta przedstawiciel posła Grabowskiego

10.19

Przedstawiciel posła Grabowskiego pyta jak wybudowanie nowego więzienia wpłynie na budowę Muzeum Kresów Wschodnich. Informuje, że w tej sprawie będzie interpelował u ministra Glińskiego. Pyta też radnych czy uważają, że proces podejmowania decyzji był transparentny i czy były przeprowadzone konsultacje społeczne.

10.17

Przedstawiciel posła Grabowskiego stwierdza, że ewentualne „korzyści” z budowy zakładu karnego są tylko marketingową „zagrywką”. Informuje również, że będzie interpelował u Premiera Morawieckiego w sprawie więzienia

10.15

Przedstawiciel posła Grabowskiego pyta o dokument potwierdzający zapoczątkowane starania o budowę wiezienia. Prosi o podanie co najmniej 10 z prawdopodobnych 100 ubiegających się o budowę zakładu karnego. Pyta też o korzyści wynikające z ewentualnej budowy zakładu karnego.

10.13

Głos zabiera przedstawiciel posła Grabowskiego – pan Radosław Majgier. Poseł sarkastycznie „gratuluje”  burmistrzowi Wrębiakowi, że przekonał prawie cały świat do budowy więzienia, ale niestety nie mieszkańców Brzeguk

10.11

Radni nie mają pytań.

10.07

Radny uzasadnia swój wniosek. Podkreśla, że burmistrz nie konsultował swojej decyzji z radnymi. Zaznacza, że zakład karny będzie znajdował sie około 50 metrów od budynków mieszkalnych.

10.06

Kolejny punkt obrad. Uchwała anulująca zgodę dotycząca przekazania działek na budowe drugiego zakładu karnego w Brzegu. Uchwałę referuje wnioskodawca radny Szpulak

10.05

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jaros wnioskuje o likwidację opłaty targowej.

Radny Janusz Żebrowski pyta o przetarg amfiteatru i modernizacji Brzeskiego Centrum Kultury.

10.03
Burmistrz Wrębiak składa wniosek do porządku obrad. Dotyczy on zmian w budżecie miasta. Formalna uchwała. Radni przyjmują taki porządek obrad

10.02

Przewodnicząca Mrowiec otwiera obrady. Uczestniczy 18 radnych . Trzech nieobecnych.

10.00

Sala powoli się wypełnia. Są mieszkańcy, radni i … dwie strażniczki miejskie