List od Czytelniczki: „Radni Brzegu pracują dla mieszkańców. Czy faktycznie?”

2

Kilka dni temu do naszej redakcji dotarł list od pani Ireny Czerkawskiej. Mieszkanka Brzegu wyraża w nim własną ocenę pracy radnych miejskich i burmistrza miasta. Poniżej publikujemy treść listu zgodną z oryginałem.


28 grudnia 2017r w trakcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Brzegu burmistrz Jerzy Wrębiak i 12 radnych zgodzili się na przekazanie gruntów przy ul. Saperskiej w Brzegu na budowę zakładu karnego mimo bardzo mocnego sprzeciwu dużej części mieszkańców. W mojej ocenie sprzeniewierzyli się przysiędze, którą składali obejmując swoje urzędy i stanowiska. Przypomnijmy tekst ślubowania: (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

art. 29a tej ustawy: „Obejmując urząd Burmistrza Brzegu uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.”

art. 23a ustawy :”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Składam serdeczne podziękowania radnym, którzy byli przeciwni oddaniu działki pod budowę więzienia. Są to: Wojciech Komarzyński, Grzegorz Kapela, Jacek Juchniewicz, Henryk Jaros, Renata Biss, Piotr Szpulak, Julia Goj-Birecka, Grzegorz Surdyka. Tak głosując wyszli naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców. Nie zawiedli ich.

Radnym, którzy w mojej ocenie, zapominają, że powinni  służyć nam mieszkańcom, mówię NIE. Nie chcę takich Radnych. Podziękujmy im za pracę przy następnych wyborach.

Irena Czerkawska