Apel do burmistrza Wrębiaka w sprawie planu budowy drugiego więzienia w Brzegu

3

Burmistrz Wrębiak wypowiedział się w telewizji w związku z zakończeniem prac Komisji Rady Miejskiej weryfikującej poprawność zebranych podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wybudowania w Brzegu drugiego więzienia: „zebranie tak małej ilości ważnych głosów, czyli tutaj 693 głosy świadczy o tym, że tak naprawdę społeczeństwo nie popiera tego wniosku”.


Panie burmistrzu jestem zaskoczony pana postawą. W tej bardzo ważnej sprawie dla Brzegu i jego mieszkańców, od pana jako burmistrza oczekiwałbym przede wszystkim rzetelności i obiektywizmu a nie kontynuowania propagandy w sprawie drugiego zakładu karnego. Jak można powiedzieć, że „Zebranie tak małej ilości ważnych głosów, czyli tutaj 693 głosy świadczy o tym, że tak naprawdę społeczeństwo nie popiera tego wniosku”? Przecież to nie jest prawda, gdyż wszystkich głosów zostało zebranych prawie 3500. Panie burmistrzu – mieszkańcy wywiązali się ze swojego zadania na piątkę! A to, że Komitet Referendalny popełnił błędy proceduralne, które w konsekwencji spowodowały zakwalifikowanie części głosów jako nieważnych, z punktu widzenia ustawy o referendum lokalnym, nie może być przypisywane mieszkańcom. To dalece niewłaściwe zachowanie i uważam, że burmistrz powinien w tej sytuacji wznieść się na wyżyny obiektywizmu, a nie uczestniczyć w sporze i trzymać tylko jedną jego stronę. To, że zostały popełnione błędy przez Komitet Referendalny jest faktem takim samym jak to, że prawie 3500 mieszkańców wyraziło swoje poparcie w sprawie referendum. Tak naprawdę około 230 – 300 głosów z tych zweryfikowanych, należy uznać za 100% wadliwe z powodów niefunkcjonowania w stałym rejestrze wyborców, bądź braku lub błędnego numeru PESEL.

Nie jest ani fair ani stosowne, by burmistrz oznajmiał opinii publicznej, że „tak naprawdę społeczeństwo nie popiera tego wniosku” – powołując się wyłącznie na 693 głosy zebrane bez żadnych wad.

Błędy Komisji Referendalnej oraz pańskie zdanie na ten temat wypowiedziane w mediach, nie ukryją faktu, że zebrano około 3500 podpisów pod inicjatywą referendalną i te osoby oczekują referendum w sprawie wybudowania w Brzegu drugiego więzienia.

Z mediów dowiadujemy się, że po nieudanej próbie Komitetu Referendalnego na czerwcowej sesji Rady Miejskiej planuje się ponownie złożyć wniosek dotyczący referendum w przedmiotowej sprawie, tym razem z inicjatywy radnych.

Szanowni państwo, panie burmistrzu – w obecnej chwili nie uważam za stosowne by iść tą drogą – choćby z powodu terminów wynikających z ustawy. Z dużym prawdopodobieństwem bowiem, takie referendum wypadłoby w okresie wakacyjnym.

Szanowni państwo, za około pięć miesięcy odbędą się wybory samorządowe w związku z czym publicznie apeluję do burmistrza Wrębiaka, by odstąpił od podejmowania kroków dających dziś – na pięć miesięcy przed wyborami – zielone światło do wybudowania w Brzegu drugiego więzienia. Jest to sprawa tak kontrowersyjna i dzieląca mieszkańców, że najlepiej będzie, gdy tę decyzję podejmie już nowy burmistrz.

Pan Wrębiak startując w wyborach przekaże mieszkańcom, że jest zwolennikiem tego pomysłu. Z drugiej strony na pewno pojawią się inni kandydaci, którzy będą mieli odmienne zdanie i to będzie najlepsze referendum, które ukaże nastroje brzeżan. Będzie czas na publiczną debatę i rzetelne informowanie o wszystkich wadach i zaletach drugiego więzienia w Brzegu.

Panie burmistrzu proszę to uszanować. Na pięć miesięcy przed wyborami nie ma pan bowiem dostatecznego mandatu do podejmowania tak ważnej decyzji, z której nie będzie się można wycofać i która zmieni charakter naszego miasta na lata, a może i na zawsze. Dajmy wypowiedzieć się mieszkańcom za kilka miesięcy podczas wyborów. Liczę na pana odpowiedzialność.

Grzegorz Surdyka
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz
Radny Miasta Brzeg