XVI Turniej pn. ,,Człowiek i Jego Środowisko” oraz XIII Okręgowa Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu

0
fot. PCK

Dnia 16.05.2018r. w sali stropowej Ratusza Polski Czerwony Krzyż w Brzegu przeprowadził etap rejonowy XVI Turnieju pn. ,,Człowiek i Jego Środowisko” oraz XIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy  o Czerwonym Krzyżu. Celem turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.


Etap rejonowy został poprzedzony etapem szkolnym, w którym udział wzięło 218 dzieci z 10 szkół podstawowych z powiatu brzeskiego. Na podium znaleźli się:
I miejsce  Mateusz Strompowski PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz
II miejsce Zofia Stępień PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz
III miejsce Wiktoria Zambrzycka PSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu skierowana była natomiast do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności. W etapie szkolnym udział wzięło 361 dzieci z 18 szkół  powiatu brzeskiego. Na podium znaleźli się:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Kinga Szambelan PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz
II miejsce Martyna Zielińska PSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret
III miejsce Natalia Bem PSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret

w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce Michał Łazarczyk PG nr 4 Brzeg (PSP nr 8) –  opiekunka Barbara Pyrek
II miejsce Katarzyna Jędryka PG nr 2 Brzeg (PSP nr 6) –  opiekunka Wiesława Byczkowska
III miejsce Julian Wojnarowski PG nr 3 Brzeg (PSP nr 1)  – opiekunka Zofia Wiśniewska

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Karolina Wolan II LO Brzeg – opiekunka Aleksandra Sokołowska
II miejsce Weronika Kielian II LO Brzeg – opiekunka Aleksandra Sokołowska
III miejsce Aleksandra Gaik I LO Brzeg – opiekunka Anna Sobutka

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego  i sportowego sponsorowane przez panią Beatę Czerniawską właścicielkę Studia Fryzur i Wiażu ,,HAIR SPA” w Brzegu  oraz Polski Czerwony Krzyż w Brzegu.

Zarząd Oddziału Rejonowego w Brzegu składa serdeczne podziękowania opiekunkom Szkolnych Kół PCK za wspaniałe przygotowanie dzieci i młodzieży oraz Burmistrzowi Brzegu za nieodpłatne udostępnienie Sali Stropowej Ratusza w Brzegu. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapach okręgowych.

Wioletta Wrębiak-Zięba
PCK Brzeg