XLV sesja Rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0

Dziś (28.06) o godz. 10:00 w brzeskim ratuszu odbędzie kolejna sesja organu stanowiącego i kontrolnego Gminy Brzeg. Radni będą procedować ponad 20 projektów uchwał, w tym o przeprowadzeniu referendum w sprawie budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu.

Oprócz stałych punktów, jak sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza, porządek dzisiejszych obrad przewiduje również: sprawozdanie z działalności klubów sportowych, przedstawienie oferty letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, analizę działalności Zarządu Nieruchomości Miejskich za 2017 rok, czy zreferowanie informacji o działaniach policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej.

Dodajmy, że po dzisiejszych obradach radni wrócą do sali stropowej brzeskiego ratusza prawdopodobnie pod koniec września, czyli po przerwie wakacyjnej. Na tekstową relację na żywo z XLV sesji Rady Miejskiej Brzegu zapraszamy od godz. 10:00.


Radni, którzy byli za referendum i chcieli, aby to mieszkańcy zdecydowali o budowie drugiego więzienia w Brzegu: Grzegorz Kapela, Grzegorz Surdyka, Wojciech Komarzyński, Piotr Szpulak, Renata Biss, Bożena Szczęsna.

Radni, którzy byli przeciwko referendum i tym samym odebrali mieszkańcom możliwość głosu: Karolina Sobolewska, Andrzej Jędrzejko, Robert Karlikowski, Marcin Samul, Zdzisław Bagiński, Henryk Jaros, Paweł Korycki, Barbara Mrowiec, Elżbieta Kużdżał, Janusz Żebrowski, Aleksandra Wróblewska, Eugeniusz Zwierzchowski.

W głosowaniu nie brali udziału: Jacek Juchniewcz, Mariusz Andruchowicz, Julia Goj-Birecka

16:20
Koniec XLV sesji Rady Miejskiej Brzegu. Przewodnicząca zamyka obrady.

16:16
Barbara Mrowiec prosi, aby śledzić kiedy zostaną ogłoszone terminy wyborów samorządowych oraz aby uzupełnić oświadczenia majątkowe.

16:13
Burmistrz zaprasza na szereg imprez, które rozpoczynają się w mieście. Wiadomo też, że na razie nie przewiduje się żadnych sesji w okresie wakacyjnym, a więc radni wrócą do pracy we wrześniu.

16:12
Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków.

16:09
Referendum nie będzie. Większość radnych jest przeciwko, pomimo, że wcześniej deklarowali wsparcie dla takiego sposobu rozwiązania konfliktu w mieście. Na sali obrad jest burzliwa atmosfera, ale przechodzimy do kolejnego punktu obrad.

16:08
Mieszkańcy podsumowali głosowanie: Misiewicze! Misiewicze! Misiewicze!

16:07
Głosowanie. 6 radnych za przyjęciem uchwały, 12 radnych przeciw.

15:58
– Ja już apelowałem wcześniej panie burmistrzu. Niech się pan wstrzyma, niech pan pójdzie do wyborów z tym pomysłem i jeśli on jest dobry, to pan wygra nawet w pierwszej turze. prosze się zachować jak mąż stanu, a nie jak politykier – podsumowuje Grzegorz Surdyka.

15:57
Przewodnicząca Mrowiec przerywa radnemu Surdyce. To już chyba stały element obrad…

15:52
Radny Surdyka nawiązuje do słów radnego Jędrzejko o niedoinformowaniu mieszkańców: Pan burmistrz wydał jakiś czas temu ulotkę. Proszę przeczytać tą ulotkę. Pan burmistrz przedstawił tam same superlatywy (…) tam nie ma informacji, że będzie hałas, nadmierny ruch. Wygląda na to, że wyczynem olimpijskim w Brzegu jest wybudowanie więzienia. Ja uważam, że pan panie burmistrzu nie informował mieszkańców tylko dezinformował.

15:49
Wojciech Komarzyński: Z woli mieszkańców mam zaszczyt 8 rok funkcjonować w samorządzie (…) W tej sprawie zabrałem głos już 3 miesiące temu i żadnych motywów politycznych w tym nie nie było. 3,5 tys. mieszkańców podpisało się, jakie my mamy prawo odmawiać im żeby się wypowiedzieli? Rozstrzygnijmy to głosem mieszkańców. Uszanuję każdą decyzję.

15:46
Radny Jędrzejko zabrał głos i informuje, że rozmawiał z mieszkańcami. Twierdzi, że społeczeństwo się podzieliło, młodzi są za więzieniem innych to nie interesuje.

15:43
Radny Szpulak: Jeżeli mogę się odnieść do wypowiedzi koleżanki radnej – tak, podtrzymuję to, że jestem w stanie wycofać ten projekt uchwały o ile pan burmistrz zadeklaruje, że wstrzyma swoje działania do września, czy też do wyborów.
Burmistrz zabrał głos, ale deklaracja nie padła.

15:38
Radna Biss: Zdajemy sobie sprawę, że termin referendum nie jest korzystny, ale wiemy czym było podyktowane złożenie tego projektu uchwały, bo pan burmistrz będzie mógł podpisać już akt notarialny o przekazaniu działek. Podkreślam, że jestem przeciwna budowie drugie więzienia w Brzegu, ale wracając do inicjatywy referendum, celem nadrzędnym jest to, aby dało jak najbardziej rzeczywisty wynik oczekiwań mieszkańców.
Czy dla dobra sprawy, panie burmistrzu, może pan zadeklarować, że wstrzyma pan swoje działania?

15:35
Radny Szpulak: Jeżeli pan burmistrz zadeklaruje, że do wyborów nie będzie podejmował działał w sprawie więzienia, to ja wycofam ten projekt uchwały i podczas wyborów mieszkańcy ocenią.

15:34
Radny Grzegorz Kapela apeluje do mieszkańców, że okrzyki są niepotrzebne. Boi się terminu wakacyjnego, bo może być niska frekwencja.

15:33
Radny Piotr Szpulak: Tym się różnimy. Pan jest za, a ja jestem przeciw. Dlatego niech mieszkańcy zdecydują.

15:31
Bożena Szczęsna: Na rezonator poleciały pieniądze od tak, na toaletę (mieszkańcy dodają: na ulotki). Pan panie burmistrzu ma problem z poklepaniem po przyjacielsku, a teraz pan puszcza oczka do radnych?
Jerzy Wrębiak: Ja podtrzymuję to co mówiłem wcześniej. Nie mam żadnych wątpliwości co do tej inwestycji.

15:28
Radna Szczęsna: 4 lata temu mieliśmy zaszczyt zostać wybranymi na radnych w wyborach bezpośrednich. Społeczeństwo, mieszkańcy, to są nasi wyborcy. Zaufali nam i teraz co my robimy? Jedna z mieszkanek napisała do nas, że my jesteśmy ich głosem. jak to się ma w tej chwili do tego, co my robimy? Większość radnych? Jestem zdegustowana, że kazaliśmy czekać mieszkańcom 5 godzin na ten punkt obrad. Nie pozwoliliście zmienić porządku obrad. Ja chciałaby prosić kolegów i koleżanki radnych, aby stanąć ponad wszystko, ponad układy i układziki. Pan burmistrz potrafi dzwonić do radnych przed każdą kontrowersyjną uchwała. A jeśli sam nie jest w stanie to poprzez znajomych. Powinniśmy głosować z własnym sumieniem. Proszę o jedno – dajmy możliwość wypowiedzieć się mieszkańcom Brzegu.

15:21
Prawnicy brzeskiego magistratu powołują się w opinii projektu uchwały na przekazy medialne osób, które nie pełnią funkcji decyzyjnych w omawianym temacie. Określenie kuriozum tu nie wystarcza…

15:15
Opinia dostępna TUTAJ.

15:12
Przejdźmy do sprawy. Piotr Szpulak odczytał projekt uchwały i odniósł się do opinii prawnej tego projektu Rzeczywiście, służby prawne magistratu zdecydowanie wykroczyły poza swoją rolę i zamiast opiniować projekt uchwały pod względem formalno-prawnym, wcieliły się w rolę opiniotwórców w kwestii zasadności budowy nowego więzienia w Brzegu.

15:10
Jerzy Wrębiak: Panie radny, dlaczego pan wychodząc na mównicę klepie mnie pan po ramieniu? Ja sobie tego nie życzę – zwraca się burmistrz Wrębiak do radnego Szpulaka.
Piotr Szpulak: Po przyjacielsku panie burmistrzu, przepraszam – odpowiada radny.

15:08
Teraz może być burzliwie… projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu (druk nr 28),

15:06
Radny Surdyka: Panie burmistrzu, jeżeli RM na podstawie rozporządzenia rady ministrów, obniży panu wynagrodzenie, to czy zamierza pan następnie obniżyć wynagrodzenia swoim zastępcom?
Jerzy Wrębiak: Tak, już to zrobiłem

15:04
Uchwała ustala miesięczne wynagrodzenie burmistrzowi Brzegu Jerzemu Wrębiakowi w następującej wysokości:
1.) wynagrodzenie zasadnicze: 4.800.00 zł
2.) dodatek funkcyjny: 2.100.00 zł
3.) dodatek specjalny: 2.760.00 zł

15:01
Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzegu (druk nr 27)

15:00
Przechodzimy do trzech uchwał w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg wg druków nr 24, 25 i 26.
Komisje zaopiniowały pozytywnie. Radni przyjmują trzy w/w uchwały.

14:55
Oba projekty pozytywnie zaopiniowane przez komisje stałe. Radni przyjęli uchwały jednogłośnie

14:53
Teraz kolejne dwie uchwały w prawie:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg (druk nr 22)
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg (druk nr 23)

14:52
Cały „pakiet” uchwał (każda głosowana osobno) został przegłosowany.

14:50
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał wg druków od nr 16 do 21

14:45
Teraz „pakiet” uchwał ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg wg druków nr 16 17 18 19 20 21

14:45
Głosowanie – chwała została podjęta 14 głosami

14:42
Radny Surdyka: Następna osoba bardzo … no nie chcę powiedzieć nieobiektywna (Zdzisław Bagiński jest blisko związany z Henrykiem Wujkiem, prezesem SM Zgoda – red.). Ja nie jestem przeciwnikiem zagospodarowania tego terenu. Ja pytam dlaczego SM Zgoda nie może zrobić tego z własnych zasobów.

14:39
Radny Bagiński – spółdzielnia w formie darowizny przekazuje miastu ten teren. Pan radny Surdyka nie wszystko wie, albo udaje, że nie wie. Decyzję o zagospodarowaniu tego terenu podejmują tamci mieszkańcy. Nikt nie jest ich w stanie do niczego zmusić.

14:37
Radny Surdyka: Pan jako pracownik SM Zgoda jest akurat najmniej obiektywny. Ja też bym chciał żeby ten teren był zagospodarowany, ale te wasze argumenty do mnie nie trafiają. Dlaczego spółdzielnia nie może zrobić tego sama? Bo miasto ma pieniądze? Miasto ma kredyty. Spółdzielnie też mogą zaciągać kredyty.

14:35
– Nie o to chodzi żeby się kłócić. Jest szczytna idea, dlaczego by tego nie zrobić – próbuje uspokoić sytuację radny Paweł Korycki.

14:32
Radny Surdyka: Ja widziałem w gazecie, że wręczał pan prezesowi SM Zgoda kwiaty za wieloletnią efektywną pracę. To gdzie jest ta efektywna praca? Zanim prezesem SM Zgoda był pan Wujek, to ten teren wtedy żył. Były boiska, był piękny park. To za co pan wręczał kwiaty panu Wujkowi?

14:30
Grzegorz Surdyka: Nagadał się pan, ale teraz podsumujmy to. Głosują radni, na których pan ma wpływ (…) Tak wiele lat jestem radnym i jako jeden z nielicznych mam odwagę mówić o tym głośno. Robiłem to nie tylko za pana kadencji, ale też za poprzednika.

14:27
To ciekawe, akurat tereny inwestycyjne zakupiła poprzednia władza, a obecna oddaje za darmo ponad 1,1 ha gruntów przy ul. Saperskiej…

14:26
Jerzy Wrębiak: Tym się różni moja polityka od poprzedników. Tamci sprzedawali, a ja odkupuję.

14:25
Radny Grzegorz Surdyka: Po co nam zasoby Sm Zgoda? Dlaczego Spółdzielnia nie zagospodaruje tego według własnego uznania za własne środki? Dlaczego my musimy przejmować takie zobowiązania od spółdzielni?

14:23
Komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie

14:22
Kolejny projekt uchwały. Tym razem w sprawie nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Brzegu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Ptasiej oraz prawa własności nieruchomości przy ulicy Adama Mickiewicza (druk nr 15),

14:21
Projekt uchwały wg druku nr 14 został przyjęty 14 głosami. Troje radnych się wstrzymało

14:15
Marek Sidor: Gdybym ja miał odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałbym, że w tym wieloletnim programie pojawiły się środki troszeczkę większe, niemniej jednak apeluję, że powinno być ich więcej.

14:14
Radny Grzegorz Surdyka: Pan burmistrz mówi, że Brzeg jest bardzo bogatym miastem. To ja się pytam – gdzie te bogactwo jest. Kolejka na mieszkania z roku na rok się wydłuża. Gdzie jest te bogactwo Brzegu?

14:12
Marek Sidor: Jeśli część lokali komunalnych się „uwolni”, to powinniśmy przekształcać je w lokale socjalne

14:09
Radna Renata Biss pyta czy ZNM i burmistrz biorą pod uwagę przypadki, w których najemcy chcieliby jeszcze wykupić lokal z bonifikatą.
Dyrektor ZNM uważa, że należy ograniczyć taką sprzedaż ze względu na brak lokali w zasobach gminy

14:08
Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Za chwilę głosowanie

14:04
Czas na uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023 (druk nr 14),

14:03
Nie ma pytań. Komisje stałe zaopiniowały uchwałę pozytywnie. 18 radnych za przyjęciem

14:02
Radni przechodzą do procedowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia projektu „ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg” (druk nr 13)

14:00
Kolejna uchwała w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg (druk nr 12),
18 radnych za.

13:59
Idzie błyskawicznie. Uchwała ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzeg (druk nr 11),
Uchwała podjęta jednogłośnie

13:57
Teraz projekt uchwały ws. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 10),
Komisje zaopiniowały pozytywnie. 18 radnych za, podjęta jednogłośnie

13:56
Kolejna uchwała – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 9)
15 radnych za, troje się wstrzymało

13:55
16 radnych za, dwóch radnych się wstrzymało

13:54
Nie ma pytań do treści uchwały. Komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie

13:52
Teraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok (druk nr 8)

13:51
Radni przyjęli w głosowaniu wszystkie siedem uchwał

13:46
Komisje stałe zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał wg druków nr 1 2 3 4 5 6 7

13:44
Teraz czas na projekty uchwał. Kilka z nich dotyczy zmian uchwał w sprawie udzielenia wspólnotom mieszkaniowym dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

13:43
Kolejny punkt obrad – Informacja Burmistrza Brzegu dotyczącą dotacji udzielonych w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Informacja przyjęta przez aklamację

13:42
Wracamy do punktu obrad. Analiza działalności ZNM została przyjęta przez aklamację

13:40
Wydaje się, że przewodnicząca Mrowiec zapomniała, że jest radną miejską i tym samym jest funkcjonariuszem publicznym.

13:39
Prawnicy informują przewodniczącą, że sesja jest jawna i przedstawiciele prasy mogą wykonywać zdjęcia.

13:36
Przewodnicząca Mrowiec pyta się w jakim celu fotoreporter wykonuje zdjęcia radnym. Stwierdza, że nie jest osobą publiczną…..

13:32
– Tak naprawdę nie ma żadnej formy prawnej, aby wkraczać do tych mieszkań i coś zmieniać. Jeśli uda nam się ze strażą miejska wejść do takiego lokalu i stwierdzamy dewastację, to występujemy o eksmisję – tłumaczy dyrektor ZNM.

13:28
Radna Renata Biss: Docierają do nas informacje, że lokale w zasobach gminy są w bardzo złym stanie. Może należałoby przeprowadzać jakąś kontrolę, jak mieszkańcy dbają o te lokale w czasie kiedy je zamieszkują, żeby zapobiec temu.
Marek Sidor: Ja chętnie zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w takiej kontroli lub egzekwowaniu tych mieszkań.

13:25
Radny Piotr Szpulak pyta dyrektora ZNM, czy ogląda stan lokali oferowanych i odbieranych.
– Wszyscy, którzy są na liście osób oczekujących mogą takie mieszkania zobaczyć. Pomoc w remoncie dotyczy tylko w przypadku zamian – mówi Marek Sidor.

13:21
Marek Sidor: Lista osób oczekująca na lokale jest duża. Osób uprawnionych do lokali socjalnych także jest sporo, ale brakuje nam lokali, aby zrealizować to zadanie

13:20
Utrzymanie czystości i infrastruktury na cmentarzach kosztowało w 2017 r.  251 685,19 zł

13:18
451 pozwów o zapłatę należności skierowano do sądu. 150 pozwów o opróżnienie lokalu. 348 wniosków egzekucyjnych trafiło do komornika

13:15
W 2017 roku ZNM wyedytował 4273 wezwań do zapłaty, w stosunku do 2311 dużników

13:13
Referuje dyrektor ZNM Marek Sidor – Analiza dostępna TUTAJ

13:10
Kolejny punkt obrad – Analiza działalności Zarządu Nieruchomości Miejskich za 2017 rok. (Praca za czynsz). Stan mieszkań socjalnych.

13:09
– Bardzo proszę pana konserwatora o włączenie dzwonka – mówi przewodnicząca Mrowiec. To oznacza, że za chwilę obrady zostaną wznowione.

12:49
Przewodnicząca Barbara Mrowiec ogłosiła 15 minut przerwy

12:48
Informacja o naborze do szkół i przedszkoli została przyjęta przez aklamację

12:47
Wiceburmistrz Witkowski: Miejsc w przedszkolach jest więcej niż chętnych, ale niektórzy rodzice mają bardzo wąsko określone preferencje i nie zawsze znajdą wolne miejsca w przedszkolu, do którego składane są aplikacje.

12:44
Radna Kużdżał pyta czy funkcjonuje program „opiekunka do dzieci”. Wiceburmistrz Witkowski informuje, że taki program istnieje, a gmina ma 3 lub 4 umowy z takimi opiekunkami.

12:41
Burmistrz Jerzy Wrębiak dodaje, że takie dofinansowanie wynosi 200 zł i pracuje nad tym aby tą kwotę zwiększać.

12:38
Radna Elżbieta Kużdżał pyta o miejsca w publicznym żłobku. Wiceburmistrz Witkowski odpowiada, że powstają żłobki niepubliczne i mają dużo miejsc. Gmina dofinansowuje takie miejsca, a wysokość dofinansowań będzie się zwiększać.

12:35
Informacja dostępna TUTAJ

12:34
Kolejny punkt obrad – Informacja na temat naboru do przedszkoli i szkół oraz demografia i analiza problemów w placówkach oświatowych (ilość dzieci w żłobkach i przedszkolach w tym baza lokalowa).

12:33
Informacja przyjęta przez aklamację

12:22
Dyrektorzy szkół informują, że dzieci chętnie korzystają z placów zabaw przy szkołach i w tym czasie nie korzystają z telefonów

12:19
Radna Kużdżał zatrzymała się na chwile przy śniadaniach i wyżywieniu dzieci. Pyta o sklepiki, w których można kupić posiłek. radna otrzymuje odpowiedź, że w każdej szkole jest sklepik, gdzie można kupić posiłek.

12:18
Informacja z profilaktyki zdrowia w placówkach oświatowych – TUTAJ

12:17
Kolejny punkt – Profilaktyka zdrowia w placówkach oświatowych – żłobki, przedszkola, szkoły (higiena szkolna, programy edukacyjne).

12:16
Nie ma pytań, radni przyjmują informację przez aklamację

12:15
Informacja dotycząca oferty – TUTAJ

12:13
Przechodzimy do kolejnego punktu obrad – Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2018 roku.

12:12
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację

12:09
Jerzy Wrębiak  tłumaczy, że do tej pory rzeka kojarzyła się z zagrożeniem, a miasto chce to zmienić. – To są działania, aby zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.

12:08
Burmistrz Brzegu wyraża radość, że coraz więcej mieszkańców jest aktywna sportowo

12:04
Radny Jędrzejko skrytykował grę polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Radny dodał, że współczuje trenerom młodych piłkarzy. Ten komentarz wprawił zgromadzonych na sali obrad w konsternację.

12:03
Referuje Sławomir Mordka, kierownik biura promocji UM w Brzegu:
– Największą frekwencją cieszyła się III ligi piłki nożnej i futsalu.

12:01
Kolejny punt obrad – Sprawozdanie z działalności klubów sportowych.

12:00
Sprawozdanie z działalności SM zostało przyjęte przez aklamację.

11:54
Radna Bożena Szczęsna uważa, że zakup skutera dla straży miejskiej usprawniłby działania jednostki. Krzysztof Szary odpowiada, że wszelkie wydatki są przedmiotem rozmów.

11:53
Radna Biss dopytuje, czy były nakładane kary. Komendant Szary odpowiada, że w 2017 roku nie było nałożonych kar, ale w 2018 roku już były.

11:50
Radna Renata Biss pyta o kontrole palenia w piecach. Komendanta Szary odpowiada, że takie działania były prowadzone z inicjatywy strażników miejskich i na zgłoszenie mieszkańców, ale najczęściej nie potwierdzały one stosowania opału niekwalifikowanego.

11:48
Szef Straży Miejskiej dziękuje mieszkańcom, radnym i burmistrzowi za współpracę i zrozumienie.

11:47
Komendant Szary informuje, że straż miejska nie ma problemów kadrowych

11:45
Sprawozdanie referuje komendant SM Krzysztof Szary – Informacja dostępna – TUTAJ

11:42
Informacja straży pożarnej przyjęta przez aklamację. Teraz informacja straży miejskiej.

11:40
Radny Henryk Jaros pyta o stan techniczny hydrantów.
Z-ca komendanta PSP w Brzegu informuje, że są one sprawdzane i kontrolowane podczas działań i ćwiczeń, a jeśli są jakieś wady, to administrator jest informowany i usterka szybko zostaje usuwana.

11:38
Radna Karolina Sobolewska pyta o wycięte dwa drzewa na wniosek KP PSP w Brzegu.
Arkadiusz Margoszczyn odpowiada, że dzięki temu poprawiło się to bezpieczeństwo.

11:34
Radna Kużdżał pyta o zagrożenie ze strony ZT Kruszwica.
Z-ca komendanta PSP bryg. Arkadiusz Margoszczyn odpowiada, że jest to zagrożenie związane z kilkoma czynnikami, że jest to zakład podwyższonego ryzyka pożarowego, ale zakład jest bardzo dobrze monitorowany.

11:30
Teraz czas na Państwową Straż Pożarną w Brzegu. Informacja o działalności – TUTAJ

11:30
Informacja Komendy Powiatowej Policji w Brzegu została przyjęta przez aklamację

11:27
Radny Szpulak pyta jaki jest procent wakatów w stosunku do ilości zatrudnionych policjantów? Z-ca komendanta odpowiada, że jest to ok. 14%

11:25
Podinspektor Nowakowski zgromadzi statystyki ile było kontroli i upomnień właścicieli takich psów i te dane przekaże. Odnośnie hazardu informuje, że były takie punkty, ale dokonano kontroli i zabezpieczono automaty do gry.

11:21
Radny Zdzisław Bagiński zwraca uwagę na wyprowadzanie bez kagańców psów „groźnych ras”. Pyta również czy w mieście istnieje problem hazardu.

11:20
Burmistrz Wrębiak zwraca uwagę radnym, że sprawozdanie referuje z-ca komendanta, a nie naczelnik, jak zwracają się do rozmówcy radni.

11:17
Radna Karolina Sobolewska pyta o ilość  dzielnicowych? Piotr Nowakowski odpowiada, że sześciu.
Karolina Sobolewska: Rejonów mamy 13, rozumiem, że jest wakat?
Piotr Nowakowski: Tak, jest wakat. Musimy wziąć pod uwagę, że dzielnicowy musi mieć już odbyty staż w służbie. Do końca trzeciego kwartału będzie dodatkowo 2 dzielnicowych.

11:15
Radny Samul informuje, że składał wiele interpelacji odnośnie poprawy bezpieczeństwa na ul. Starobrzeskiej, ale Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opiniowała, że są one bezzasadne.
Podinspektor Nowakowski odpowiedział, że ten temat jeszcze raz zostanie przeanalizowany.

11:05
Radna Biss apeluje o skoordynowanie działań policjantów ze strażnikami miejskim. Z-ca komendanta deklaruje, że wspólne działania są prowadzone, ale skonsultuje z komendantem SM co można poprawić.

11:03
Radna Renata Biss: Czy policja korzysta z monitoringu miejskiego?
Podinsp. Piotr Nowakowski: Jeżeli chodzi o przestępstwa to zawsze sprawdzamy, czy w rejonie jest monitoring i jeśli jest, to korzystamy z niego.

10:59
Andrzej Jędrzejko: Tydzień temu prowadziłem spotkanie osiedlowe. Jest podany telefon do dzielnicowego, ale nikt nie odbiera.
Z-ca komendanta KPP podinsp. Piotr Nowakowski: Sprawdzimy to.

10:57
Radny Jędrzejko zauważy, że wielu pieszy przechodzi przez jezdnię nieprawidłowo. Pyta, czy policja prowadzi działania edukacyjne w szkołach.

10:55
Radna Elżbieta Kużdżał wyraża zaniepokojenie dużą ilością wolnych wakatów w policji i zbyt szybko poruszającymi się po drogach pojazdami. Szczególnie chodzi o ul. Piastowską i Trzech Kotwic.

10:52
Funkcjonariusze informują, że prowadzili także działania związane z dwoma grupami przestępczymi. Zatrzymano wówczas 12 osób i postawiono łącznie 102 zarzuty.

10:50
Policjanci dokonali wielu zatrzymań osób powiązanych z handlem narkotykami, m.in. w kwietniu 2017 r – 160 g amfetaminy, w sierpniu – ponad pół kilograma narkotyków, w listopadzie – 250 g.

10:46
Policja zachęca do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń – TUTAJ

10:44
W 2017 roku na terenie powiatu brzeskiego skontrolowano 33 000 pojazdów. Policjanci ujawnili 1215 nieprawidłowości związanych ze stanem pojazdów, co pozwoliło wykluczyć niesprawne auta z dróg. Mundurowi ujawnili 341 nietrzeźwych kierowców i nałożyli ponad 10 tys. mandatów karnych.

10:41
Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Brzegu posiada 173 funkcjonariuszy. Samorządy wsparły policję dofinansowaniem w wysokości 76 000 zł. Pozwoliło to na 380 ponadnormatywnych służb na terenie miasta i powiatu brzeskiego.

10:36
Najpierw informacja Powiatowej Policji w Brzegu – TUTAJ

10:35
Kolejny punkt obrad – Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego w mieście, w tym działalność Straży Miejskiej.

10:34
Sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza zostało przyjęte przez aklamację

10:29
Trwa dyskusja o parkingach i terenach zielonych. Burmistrz podkreśla, że wbrew opinii dba o zieleń i nie jest zwolennikiem, aby zawłaszczać tereny zielone i budować na nich parkingi

10:25
Zaznaczmy, że ul. B. Chrobrego na odcinku od ul. Piastowskiej do Wrocławskiej jest zarządzana przez powiat, ale odcinek od Piastowskiej do Kamiennej jest drogą miejską.

10:23
Jerzy Wrębiak mówi, że cześć dróg w mieście jest administrowana przez powiat. Czasami burmistrzowi obrywa się za nieswoje drogi.

10:22
Burmistrz Jerzy Wrębiak nawiązuje do remontu ul. Chrobrego i informuje, że starostwo powiatowe też ogłaszało przetargi i nie wyłoniono wykonawcy, a składane oferty były wyższe niż zabezpieczone środki.

10:21
Wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa informuje, że Gmina Brzeg dwa razy ogłaszała przetarg, ale nie zgłosili się żadni wykonawcy.

10:19
Radny Andrzej Jędrzejko wyraża zaniepokojenie brakiem realizacji przebudowy ul. Kamienniej i B. Chrobrego.

10:11
Sprawozdanie dostępne TUTAJ

10:10
Czas na sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza Brzegu.

10:09
Kolejny punkt obrad – Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Radni przyjęli protokoły

10:08
Radny Grzegorz Kapela na prośbę mieszkańców wnioskuje o uporządkowanie zieleni przy ul. Słonecznej oraz o wizję lokalną przy ul. Wiśniowej.

10:07
Radna Kużdżał składa interpelację w imieniu matek o doposażenie placu zabaw w parku i uporządkowanie tego terenu.

10:04
Niestety, mieszkańcy będą musieli czekać do końca sesji. Projekt uchwały ws. referendum będzie procedowany jako ostatni.

10:02
W sali stropowej zebrali się mieszkańcy. Radny Szpulak składa wniosek o zmianę porządku obrad ze względu na zgromadzonych. Punkt w sprawie referendum mógłby zostać procedowany wcześniej, ale radni odrzucili wniosek radnego Szpulaka.

10:00
Przewodnicząc Barbara Mrowiec otwiera 35. sesję Rady Miejskiej Brzegu